Home > > Mike Quinsey – 26 juli 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 juli 2019

Mike Quinsey

De onrustige landen van de Aarde, waarin de orde verder wordt hersteld, ondergaan problemen en strijd omdat het vaak moeilijk is grote veranderingen door te voeren. Mensen raken gewend aan een bestuurssysteem, zijn terughoudend om andere systemen binnen te halen en zijn vaak bang voor mogelijke noodzakelijke veranderingen. Wanneer de obstakels diegenen zijn die aan de macht zijn, dan lijkt een vorm van confrontatie onvermijdelijk, maar toch schrikt dat de mensen niet af omdat ze volharden in wat ze willen en geloven. Het betekent dat conflicten vaak onvermijdelijk zijn en ongeacht hoe lang het duurt, de mensen zullen als overwinnaars tevoorschijn komen. Sinds het Nieuwe Tijdperk in 2012 is begonnen, worden jullie geholpen door een nieuwe energie die heeft post gevat en die mensen naar een niveau tilt waar uiteindelijk alleen de waarheid kan bestaan.

Het betekent dat naarmate de trillingen hoger worden, de lagere trillingen worden ontkracht zodat ze uiteindelijk niet meer kunnen bestaan. Het zal geen vacuüm creëren omdat de nieuwe energieën een andere en meer acceptabele manier van leven tot stand zullen brengen. Op dit moment vinden mensen het moeilijk om de uitkomst te voorspellen en realiseren ze zich niet dat als men zich wil verheffen, de oude onwerkbare gewoonten dienen te worden vervangen. Degenen onder jullie die er klaar voor zijn en die ontwaakt zijn voor wat er op jullie pad zal komen, zullen degenen zijn die de weg zullen wijzen. De veranderingen zijn onvermijdelijk, waarbij de Mensheid meer volwassen zal worden en in staat om de verantwoordelijkheden voor de introductie ervan op zich te nemen. Men zal zich snel realiseren hoeveel beter jullie allemaal af zijn en daarmee gepaard zal een vreedzame manier van coëxistentie komen.

Gezien de huidige stand van zaken, valt het jullie te vergeven dat jullie denken dat het vinden van een vreedzame oplossing voor de problemen vrijwel onmogelijk is. Maar toch ontkiemen de zaden voor een vreedzame wereld en dit zal zich in de niet al te verre toekomst manifesteren. Help de veranderingen vooruit door vrede te verspreiden waar je je ook begeeft en anderen te laten zien hoe vol vertrouwen je bent. Vanzelfsprekend gaan er met vrede veel veranderingen gepaard die dienen te worden doorgevoerd en wees daarbij gerust dat de wereld er tegen die tijd klaar voor zal zijn en zich bijzonder snel zal aanpassen. Dat is jullie bestemming en je zult zien dat veel daarvan in je huidige leven zal gebeuren. Eerst zijn er de gedachten en deze krijgen vervolgens vorm en worden jullie realiteit.

Dierbaren, we weten dat jullie veelvuldig om geduld is gevraagd en dat doen we nogmaals, omdat het heel belangrijk is, daar een zekere mate van kalmte nodig is om door de huidige tijden heen te komen. De door jullie te behalen prijs is vrede en geluk zodat jullie dit kunnen genieten, dus welke inspanning je ook levert en hoe vastberaden om te slagen je ook bent, het zal uiteindelijk worden beloond. Wij van de hogere rijken zien het hele plaatje, dus als wij het hebben over komende gebeurtenissen, klinkt het misschien alsof ze veel dichterbij zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Wij zien echter het potentieel en weten dat het precieze tijdstip van hoe het tot manifestatie komt, van jullie afhangt. Hoe meer van jullie zich concentreren op een positieve toekomst, hoe sneller deze tot stand zal komen.

De Aarde is het brandpunt van veel aandacht en de laatste tijd is dit toegenomen vanwege hoe dicht jullie ascentie genaderd zijn. Dit moet zich wel aandienen omdat zo velen van jullie klaar zijn om te ascenderen en in de context van de laatste cyclus die jullie hebben doorlopen, krijgen jullie veel hulp van buitenaf om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De Ascentie van zielen die er klaar voor zijn, zal in elk geval een groot feest zijn omdat we maar al te goed weten hoeveel jullie hebben doorgemaakt om deze laatste verheffing tot voltooiing te brengen. Het is een geweldige prestatie met nog een laatste wapenfeit: door in jullie fysieke lichaam te ascenderen. Natuurlijk zullen zich in de loop van het traject veranderingen aandienen, zodat het in overeenstemming is met de hogere trillingen. Wat een belevenis zal dat zijn, en het zal overal in het Universum doorgalmen.

Beginnen jullie nu te begrijpen hoe speciaal jullie in onze ogen zijn, omdat een doel zal worden bereikt waarvan jullie dachten dat het teveel zou zijn? Niet alleen omdat jullie met "vlag en wimpel" zijn geslaagd en alle verwachtingen hebben overtroffen. Jullie zullen een hoogtepunt hebben bereikt waaraan vele malen zal worden teruggedacht. Men zal zich inmiddels hebben gerealiseerd dat er absoluut niets is om bang voor te zijn, het zal inderdaad een geweldige ervaring zijn waarvan jullie je bevoorrecht zullen voelen dat je dit hebt mogen meemaken. Met onze beloften kunnen jullie uitkijken naar een opwindende ervaring die jullie absoluut hebben verdiend.

Vaak lijkt de vraag te rijzen over wie zal ascenderen, omdat die families en vrienden die zich dicht bij elkaar voelen er zeker van willen zijn dat ze allemaal samen ascenderen. Per saldo is de kans groot dat hechte groepen van welke aard dan ook bij elkaar zullen blijven, maar er dient tevens aan te worden herinnerd dat bepaalde zielen niet noodzakelijk op hetzelfde niveau staan als het gaat om spirituele ontwikkeling, maar voor ons is het herkenbaar, toch kunnen sommige zielen hun kans om te ascenderen om persoonlijke redenen uitstellen, dat heel goed te wijten zou kunnen zijn aan een loyaliteit aan hun naasten en dit wordt gerespecteerd. Wanneer je je in de hogere niveaus bevindt, is het uiteraard mogelijk om nog steeds contact te houden met anderen die nog niet zijn geascendeerd, en als het een liefdesverbinding betreft, zal het altijd mogelijk zijn om contact te houden.

Wanneer je om je heen kijkt en andere zielen hun rol ziet spelen, houd er dan rekening mee dat je ze niet volledig kunt zien, want wanneer je op Aarde incarneert, heb je alleen de vaardigheden of eigenschappen nodig die noodzakelijk zijn om je levensplan te vervullen. In de loop van honderden levens heb je vrijwel alles al gedaan en alles al gezien, toch wordt er met elk leven verdere vorderingen gemaakt, zelfs als het soms twee stappen vooruit en één stap achteruit is. Je levensplan is zodanig dat je alle kansen hebt om vooruit te gaan door je ervaringen, maar zoals je inmiddels zou moeten weten zal zich, als je faalt, altijd een nieuwe kans aandienen. Geloof ons, je krijgt bijzonder veel hulp om te slagen, en als je alleen al naar je intuïtie of Hogere Zelf zou luisteren, ben je van succes verzekerd, terwijl de trillingen zich blijven verhogen, en zul je merken dat het steeds gemakkelijker wordt om duidelijk contact te maken met de hogere rijken.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God- Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie