Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 26, 2010

SaLuSa, March 26, 2010

Omdat wij ons bewust zijn van alle komende veranderingen en het volledige succes ervan zien, ervaren wij geen spanning of zorgen maar meer een gevoel van opwinding bij de gedachte aan de grote hoop en geluk dat het jullie zal brengen. Wij hebben het voorrecht het grotere plaatje en alle mogelijkheden te zien, en weten dat het pad zal leiden naar de afronding van deze cyclus. Jullie, echter, hebben geen zekerheid over de uitkomst, en het is veel meer een zaak van vertrouwen in jullie overtuigingen. Toch is het niet vertrouwen alleen dat jullie immer voorwaarts drijft, omdat in jullie onderbewuste herinneringen jullie al weten van het succes dat jullie gaan ervaren. Het is dat innerlijke weten dat je de kracht geeft om elk obstakel te overwinnen dat op je pad wordt geplaatst. Er zijn vele afleidingen in deze specifieke tijd op Aarde, nu de veranderingen zijn begonnen. Echter, zolang je gefocust kunt blijven op de eindtijden en de verlichting die zal plaatsvinden, kun je hiermee gemakkelijk omgaan.

De zaken komen snel tot een keerpunt, en wij verwachten dat er een aantal positieve beslissingen zullen worden genomen die een hele serie gebeurtenissen zullen beginnen die leiden naar Ascentie. Natuurlijk is het proces al enige tijd geleden begonnen, maar nu gaat het vaart maken. De duisteren zullen hun nederlaag moeten toegeven, en zich terugtrekken zodat de Lichtwerkers verder kunnen gaan zonder tegengehouden te worden. Zij hebben meer dan hun tijd gehad om te kijken of zij totale controle over de wereld konden bemachtigen. In feite zal het altijd zo zijn, omdat het niet uitmaakt hoe lang de cyclus duurt, het Licht kan niet worden vernietigd. Als dat zo zou zijn, dan zou het zijn alsof je zegt dat God verslagen zou kunnen worden. God is Almachtig en de superieure macht van jullie Universum, en alles wordt gehouden in Gods liefde.

Wij zijn klaar om volgens instructies te handelen om verder te gaan met ons plan. Dit zal op een zachte manier het einde forceren van de overblijvende problemen die vertraging veroorzaken. Dat zal de weg vrijmaken voor het Eerste Contact en het ons toestaan onze bondgenoten te ontmoeten, zodat wij snel kunnen starten met de verschillende projecten die jullie zullen beïnvloeden. De gezagslijn gaat helemaal terug naar God, en passeert diverse groepen en raden van hoge evolutie en bewustzijn. Het bereikt jullie uiteindelijk via ons en de Meesters, die gereed zijn en wachten om naar de Aarde terug te keren. Je zou kunnen zeggen dat de grote kanonnen wachten om zich aan jullie te laten zien en dat klopt, omdat de waarheid voor jullie veel acceptabeler zal zijn wanneer die komt van degenen die jullie kennen. Jezus en vele Engelen, zoals Aartsengel Michaël, zullen jullie toespreken en de woorden zullen een krachtige energie brengen, die jullie zonder enige twijfel zal laten dat zij tot jullie komen met Liefde en Licht.

Alhoewel aan dualiteit gerefereerd is als zijnde een toneelstuk, is het niettemin een zeer serieuze ervaring die van groot belang is voor jullie toekomst. Jullie uitbreiding van bewustzijn zal zo groot geworden zijn, dat jullie als medescheppers van nieuwe werelden zullen optreden, en de gelederen zullen delen van hen met superbewustzijn. Het zou onmogelijk kunnen lijken als je dit probeert te vatten op je huidige niveau, maar in korte tijd zullen jullie een fantastische verlichting ervaren. Het is allemaal verbonden met Ascentie, die nooit zal ophouden totdat je terugkeert naar de absolute Bron. Op jullie voortdurende reis zullen alle manieren van ervaringen die van jullie zijn, wanneer je het Universum doorkruist en het onderzoekt naar andere levensvormen. Dat is de reden waarom wij zeggen dat wij jullie zijn, omdat wij van de Galactische Federatie Gods werk uitvoeren in het brengen van Licht naar alle zich ontwikkelende beschavingen.

Wat je ook maar gelooft dat de toekomst voor je in petto heeft, wij kunnen zeggen dat het veel verder gaat dan jouw voorstelling vanwege de pure schoonheid en wonderen die je zult tegenkomen op je reizen. Er zijn weinig werelden zoals de Aarde, en jullie laten de lagere vibraties van de 3e dimensie achter je. Van hieruit zul je opstijgen met de hogere vibraties, en je Lichtlichaam gebruiken om jezelf uit te drukken naar andere zielen. Je zult bekend worden door je Licht en anderen herkennen aan dat van hen. Kleuren zullen die van de regenboog zijn en je laten duizelen door een reeks octaven die veel groter is dan je nu ervaart.

Kun je je echt zorgen maken over het verlaten van de dualiteit? Want wij betwijfelen dat als je bedenkt hoe dualiteit je altijd weer test. Je zult weinig vrede op Aarde vinden, omdat de lagere vibraties disharmonie en onbalans bevorderen. Jullie gave voor schepping is beperkt, en vanwege de afscheiding van de Bron is er een leegte in je leven die niet gevuld kan worden. Het proces van Ascentie zal alle antwoorden geven op deze nadelen, en door je eigen inspanningen zul je het Licht voor altijd binnengaan. Dan, en alleen dan, zul je je werkelijke zelf worden met weinig beperkingen en een grote macht om te scheppen. Zoals je bewustzijn zich uitbreid, zul je ook merken dat je begrip van de macht die je hebt zich vergroot. Op de hogere niveaus zul je die macht niet misbruiken, maar het in plaats daarvan aanwenden voor het goede van alles.

Wij zeggen nogmaals dat je naar ons moet kijken als je de richting wilt zien waarin de Mensheid zich beweegt. Jullie zijn ook Ruimte Wezens maar zijn je er grotendeels onbewust van, omdat je omlaag gevallen bent vanuit de hogere dimensies. Jullie geheugen in ontwaakte toestand heeft geen herinnering aan de tijden voordat je naar de Aarde kwam. Echter, sommigen van jullie voelen de verbinding wanneer je je aangetrokken voelt tot onze activiteiten en tot ons. Toch houden anderen vast aan hun angst voor onze aanwezigheid, voornamelijk vanwege de beelden die worden getoond door jullie schrijvers van Science Fiction. Het is het stripboeken beeld van monsters die de wereld over willen nemen. Het heeft een reactie van angst voor onze komst geschapen. Echter, de meest voorname reden voor onze boodschappen is om de liefde die wij in ons hart voor jullie hebben aan te reiken, en om jullie te laten weten dat onze missie vredevol is.

Daarmee willen wij niet zeggen dat sommige Buitenaardsen de Aarde niet zouden willen koloniseren voor haar bronnen, want die zijn er wel, maar jullie evolutie is beschermd en is dat altijd al geweest. Als er contact wordt gemaakt dat niet in jullie algehele belang is, dan is dat volstrekt legitiem en toegestaan via de Wet van de Aantrekking. Wij refereren aan de Grijzen die bases zochten op Aarde, en die die bases in een overeenkomst met de regering van de VS kregen in ruil voor geavanceerde technologie. Zulke geheime acties zijn nooit in jullie belang, maar in het belang van inhaligheid, macht en militaire dominantie zoals jullie ervaren hebben. Aan die overeenkomst komt een einde, die heeft geen plaats in jullie nabije toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zend jullie de liefde en groeten voor jullie welzijn van de leden van de Galactische Federatie.
Mike Quinsey.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.