Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 1, 2010

SaLuSa, March 1, 2010

De dagen snellen voorbij en er gebeuren dingen die een cruciale tijd op Aarde aangeven. De duistere Wezens halen uit naar degenen die zich tegen hen hebben verzet en hun oorlogen hebben zich van conventionele naar zeer geavanceerde wapens verplaatst. Jullie hebben net meer bewijs hiervan gezien door wat er met Chili is gebeurd en het maakt deel uit van de voortdurende aanvallen in een gebied waar leiders tegenstand bieden aan de duistere krachten, die de bedoeling hadden hen te verwijderen. Zoals we jullie vaak verteld hebben, kunnen we ons niet zomaar even mengen in wat er met jullie gebeurt, tenzij we de toestemming krijgen dit te doen. Zoals jullie bekend is mogen we echter wel een nog meer verwoestend scenario voorkomen. Houd in gedachten Dierbaren, dat zij ook in de Atlantische periode technologisch zeer geavanceerd waren en bijvoorbeeld de laserstraal hadden ontwikkeld. Die werd op een zodanige manier gebruikt dat het een verzwakking van de Aardkorst veroorzaakte waarop die in stukken brak en Atlantis uiteindelijk onder de golven van de Atlantische Oceaan verdween.

Jullie bevinden je nu op een vergelijkbaar punt in jullie ervaringen omdat de Atlantiërs zich in hun eindtijd bevonden. Zij ontwikkelden zich echt op een heel soortgelijke manier als jullie, door gebruik te maken van geavanceerde technologie die zij van Buitenaardsen kregen om het vervolgens voor misbruik en persoonlijk gewin aan te wenden. Het land dat voor een groot deel wordt bevolkt door de zielen die in Atlantis bij haar ondergang aanwezig waren, is de V.S. en het was de uitdaging deze cyclus te doorlopen zonder de Aarde te vernietigen. Beschavingen doen evenzeer als een individuele ziel ervaringen op en wanneer lessen niet worden geleerd, ondergaan jullie dezelfde les opnieuw tot jullie voldoende vooruitgang boeken om er succesvol doorheen te komen. Jullie zullen daarom begrijpen dat we niet jullie kans weg kunnen nemen om de zwaktes te overwinnen die jullie val in het verre verleden heeft veroorzaakt. Het wordt echter ook niet allemaal aan jullie overgelaten want zoals we eerder hebben uitgelegd, kunnen we op manieren helpen die vaak verhinderen dat zaken uit de hand lopen. De totale vernietiging van de Aarde zal niet worden toegestaan en we beschermen Moeder Aarde en de menselijke beschaving door de mate waarin het gebeurt te beperken.

Jullie moeten begrijpen dat omdat we één en al medeleven en liefde zijn voor al het leven, we jullie het allerliefste onmiddellijk zouden willen bevrijden van de duistere krachten. Het tijdstip voor onze openlijke aankomst wordt echter door de Hogere Raden van Licht bepaald en wij houden ons aan hun beslissingen. We zijn daarom volledig voorbereid op de snel naderende veranderingen die een einde zullen maken aan de dictatuur die jullie kennen als de Illuminatie. Het is dán dat onze aanwezigheid het verklaren van wereldwijde vrede en een einde aan alle vijandelijkheden, mogelijk zal maken. Als er oppositie tegen is, zullen we de oorlogswapens tot stilstand brengen en het op een vreedzame manier beëindigen. We komen niet om strijd te voeren want dat is niet onze werkwijze maar we zullen de Wil van God opleggen voor de verbetering van alle zielen op Aarde. Jullie hebben geschreeuwd om bevrijd te worden van de trauma’s en negatieve omstandigheden die samenhangen met de heerschappij van de duistere Wezens. De Hemel heeft ingestemd dat het tijd is voor het Licht om volledig naar de Aarde terug te keren en het is zo ongeveer het laatste decennium al exponentieel toegenomen.

Laat de chaotische gebeurtenissen op Aarde jullie niet afleiden van je doel om te ascenderen omdat, zoals jullie zouden zeggen, jullie je ogen niet van de bal moeten wegnemen. Jullie kracht en bescherming ontstaat door gecentreerd te blijven binnen jullie Licht. Door dit te doen helpen jullie ook anderen die mogelijk verzwakken wanneer hun zintuigen worden aangevallen door de laatste pogingen van de duistere wezens om hun plan door te zetten. Dood en vernietiging is hun doel om de Aarde te ont-volken maar wees er alsjeblieft van overtuigd dat zij zullen falen hun uiteindelijk doel van volledige controle over de wereld te bereiken. Jullie hebben de uitkomst vastgesteld door jullie standvastige aanpak het Licht naar de Aarde te brengen. Dit resultaat werd inderdaad lange tijd geleden voorzien en heeft altijd deel uitgemaakt van het plan voor deze specifieke cyclus. Het kon veranderen maar de ingebrachte Lichtwerkers om het op zijn spoor te houden, hebben hun waarde en hun vermogen hun taken vol te houden, bewezen. Ieder van jullie die hier op deze wijze aan gerelateerd is, verdient alle lof die jullie krijgen en wij van de Galactische Federatie zijn heel trots om met jullie samen te werken.

Vanwege de honderden levens in deze cyclus hebben jullie in kracht toegenomen waardoor jullie voor de duistere Wezens weigerden te capituleren. De volledige beloning hiervoor gaat zich manifesteren en alles wat jullie is afgenomen, zal stapsgewijs worden teruggegeven. Jullie worden de soevereine Wezens die jullie ooit waren, en beter nog dan dat, gegeven de kans om te ascenderen en de dualiteit voor eens en voor altijd te verlaten. Het heeft jullie goed gediend en jullie zijn krachtige Wezens geworden die het Licht en de Liefde naar vele beschavingen gaan brengen die in de Melkweg bestaan. Jullie ervaringen zijn van onschatbare waarde met betrekking tot andere zich ontwikkelende beschavingen. Jullie kunnen ze helpen dezelfde valkuilen te vermijden die jullie tijdens jullie tijd in dualiteit hebben ervaren. Zien jullie Dierbaren, dat toen jullie je reis aanvankelijk begonnen, jullie wisten hoe anderen daar van zouden gaan profiteren. Als een wezen van Licht hebben jullie bepaalde offers gebracht om die doelen te bereiken, als onderdeel van jullie zoektocht naar kennis en om als Lichtwerker van dienst te zijn voor andere zich ontwikkelende zielen.

We voelen dat jullie eindelijk beginnen te begrijpen hoe groot jullie zijn en waarom we jullie allemaal bewonderen en jullie met onze lof overstelpen. We zijn medezielen op een grote gezamenlijke reis en we staan aan jullie zijde als gelijkwaardige partners, werkende aan de Wil van God. Laat jullie geest accepteren wat we zeggen, want het is niet om jullie ego op te blazen en we weten dat Wezens van Licht niet op zo’n manier denken. Waar lof is verdiend, is het goed te erkennen wat je hebt bereikt omdat jullie te lange tijd zijn onderdrukt en het jullie daarom kon worden vergeven te geloven dat jullie waardeloze entiteiten waren. Dat is waar de duistere Wezens op hoopten zodat ze volledige controle over jullie konden uitoefenen. Gelukkig zijn jullie wakker geworden en kunnen jullie door de leugens en valsheid heen kijken van de manier waarop jullie je minderwaardig moesten gaan voelen. Jullie weten nu beter en komen voor jezelf op, en dit levert resultaat op in zoverre dat jullie de grip verbreken die de duistere Wezens op jullie hadden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat wat jullie ook beloofd is, als onderdeel van de veranderingen die iedereen ten goede komen, het uit zal komen en het is voornamelijk onze verantwoordelijkheid te garanderen dat dit gebeurt. Behoud jullie vertrouwen in het plan dat jullie van de dualiteit bevrijdt want het is positief en zal ongeacht enige verstoring in de zeer nabije toekomst in jullie leven komen. We hebben alle tijd die we nodig hebben om onze rol te vervullen maar we weten dat jullie de indruk hebben dat de tijd heel krap is. Het doet niet echt ter zake wanneer we open contact beginnen omdat alles voltooid zal worden voor het laatste gordijn valt- en alles zal klaar zijn voor Ascentie. Weet dat we van jullie houden Dierbaren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.