Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 29, 2010

SaLuSa, March 29, 2010

Jullie hebben de mogelijkheid om alles te doen wat jullie wensen, maar het is maar zelden dat jullie dat geloof in jezelf hebben. Jullie kracht ligt in jullie vermogen om louter door middel van intentie te creëren, maar omdat jullie niet onmiddellijk resultaten zien, twijfelen jullie. Waar jullie je op richten bevindt zich vaak in de verre toekomst en maakt niet noodzakelijkerwijs deel uit van het leven dat je van te voren hebt gepland. Jullie bezitten zeker een vrije wil maar jullie Gidsen doen hun best jullie beslissingen te beïnvloeden opdat die jullie hoogste belangen dienen. Het belangrijkste is dat jullie je inzetten om jullie bewustzijn te verhogen zodat jullie er zeker van zijn klaar te zijn om te ascenderen. Jullie zullen niet in staat zijn verder te gaan wanneer de gelegenheid zich voordoet, tenzij jullie een zeker trillingsniveau hebben bereikt. Maar wanneer jullie eenmaal in intentie hebben aangegeven te willen ascenderen, wordt jullie alle mogelijke hulp gegeven om dat te bereiken.

Niets zou ons meer plezieren dan dat jullie allemaal een ommekeer doormaakten en dat elke ziel de overgang zou meemaken. Maar op het moment brengt minder dan de helft van jullie bewust veranderingen aan in hun leven om hiertoe in staat te zijn. Toch zullen meer van jullie ontwaken en hun eigen pad naar inzicht zoeken wanneer de energieniveau’s toenemen. De waarheid is er om gevonden te worden maar niet voordat jullie bereid zijn je buiten de denkwereld te begeven die je al hebt. Jullie kunnen je niet aan nieuwe ideeën aanpassen als jullie geloofssysteem strak op zijn plaats wordt gehouden. Jammer genoeg hebben families en instituten hun eigen misleide kennis generatie op generatie te goeder trouw doorgegeven, maar hun inzicht is aangetast door valse leringen. Mensen hebben een soort van overtuiging dat een mening van de meerderheid iets correct maakt, terwijl het bij spirituele kwesties vaak juist het tegenovergestelde is.

Jullie beste gids in zaken die jullie levenskeuzes raken, zijn jullie zelf en jullie intuïtieve gevoelens. Vertrouw op jezelf omdat jullie een beroep kunnen doen op een rijkdom aan ervaringen die jullie tijdens vele levens hebben verkregen. Onthoud dat keuzes die voor de één ideaal zijn, dat niet noodzakelijk voor iedereen zijn. Jullie moeten je eigen doelen bereiken en intuïtief zullen jullie weten welke die zijn. Wees niet bang het buitenbeentje te zijn want zolang het jullie zoektocht naar kennis vervult en bevredigt, is het goed voor je.

Jullie hebben in een realiteit geleefd die door jullie is geschapen en hij heeft zijn doel gediend door jullie wensen te vervullen. Hij was echter niet voor permanent bedoeld en zou in ieder geval zijn veranderd in reactie op de hogere energieën. De dualiteit zoals jullie die hebben ervaren, zal na het einde van de cyclus niet meer bestaan en dat geldt ook voor de astrale dimensies. Alle zielen zullen daarom een vrije keuze maken over waar hun reis hen vervolgens heen zal voeren. Jullie onderbewuste herinneringen aan jullie afkomst van de hogere dimensies, zullen jullie ernaar terug brengen. Instinctief zullen jullie weten dat daar jullie ware thuis ligt, in de sferen van Licht. Jullie lichamen zijn inderdaad op dit moment al aan het veranderen en jullie Lichtlichamen vormen zich in voorbereiding op Ascentie.

Onze aanwezigheid, en die van vele andere Wezens uit Hogere dimensies, is er om te garanderen dat de eindtijden de belofte aan iedereen vervullen. Het is niet belangrijk of zij zich herinneren wat ze hebben gepland; belangrijk is dat zij op het laatst voor de deur van hun keuze staan. Positie, macht en rijkdom zal geen enkele waarde hebben wanneer jullie de Aarde verlaten en elke beoordeling van jullie succes is zuiver door middel van jullie niveau in spiritueel inzicht.

Jullie gaan op in aspecten van tijd die jullie leven controleren maar wanneer jullie eenmaal ascenderen is dat niet langer toepasbaar. Verleden, Heden en Toekomst zijn allen één, en jullie zullen ervaren dat alles zich simpelweg in het Nu bevindt. Wij kunnen als één geheel naar jullie activiteiten kijken en daardoor zien wat voor jullie ligt en dat is de reden waarom we vol vertrouwen de uitkomst van de dualiteit kunnen voorspellen. We zien succes en er zijn vele paden die naar dezelfde afsluiting leiden, en jullie hebben deze met behulp van jullie vele verschillende overtuigingen gecreëerd. Het is een voorbeeld van jullie creatieve vermogens, al hoeven jullie je niet te realiseren dat jullie verantwoordelijk waren.

Ondertussen, terug op Aarde, komen de veranderingen waar jullie naar streven dichterbij doordat onze bondgenoten de laatste overblijvende obstakels opruimen. De ongerechtvaardigde en onnodige aanvallen op onze vloot zijn eindelijk gestopt waardoor we met ons plan voor open contact met jullie door kunnen gaan. We hebben nooit enige vorm van bedreiging voor jullie betekend, en in werkelijkheid zijn we trots jullie duizenden jaren te hebben beschermd. We hebben onwelkome bezoekers van de Aarde weggehouden en zorgvuldig aardse activiteiten gevolgd, of ze nou natuurlijk waren of door mensen gecreëerd. De Galactische Federatie is slechts één van de vele groepen die voor de Lichtkrachten werken, die nauwgezet jullie persoonlijke ontwikkeling volgt. Onze missie is veilig te stellen dat jullie voltooiing van de cyclus van dualiteit bereiken, zoals door de hogere autoriteiten, waaronder de Witte Broederschap, is verordend.

Het heeft jaren gekost de duisteren in een positie te manoeuvreren waarin hun macht en invloed afnam. Soms kunnen we dezelfde tactieken tegen ze gebruiken die zij gebruiken om jullie te controleren. Zij steunen op het creëren van angst om hun doelen te bereiken maar jullie zijn langzaamaan goed ingelicht over hun methoden. Al met al beginnen jullie het grotere plaatje te zien en zijn jullie niet meer zo gemakkelijk voor de gek te houden als voorheen. Jullie lopen nu met opgeheven hoofd, wetende dat jullie de macht hebben de omstandigheden die jullie leven beïnvloeden, te veranderen. Jullie weten niet alleen dat jullie grote Wezens zijn maar jullie gebruiken ook jullie creatieve vermogens om ernaar te leven. Hoe meer jullie je blijven concentreren op een vredige en gelukkige toekomst, hoe meer energie jullie creëren waarmee het voor jullie kan worden gemanifesteerd.

Wij willen het beste voor jullie en werken aan de terugkeer van jullie soevereiniteit. Vanuit rechten die jullie als kind van God zijn toegekend, is het wetmatig dat jullie dit mogen opeisen. Het is jullie ontzegd doordat jullie er doelbewust onwetend over werden gehouden. Jullie ontwaken echter tot jullie ware zelf en jullie staan erop met respect te worden behandeld en dat jullie rechten worden erkend. Wees ervan overtuigd dat jullie ons ook aan jullie zijde hebben en jullie zullen tot jullie ware niveau’s worden teruggebracht, in voorbereiding op het einde van deze cyclus. Het maakt allemaal deel uit van het Ascentieproces, waarmee jullie naar de hogere dimensies worden opgetild.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij deel uit te maken van de vloot van Ruimteschepen die jullie van jullie onderdrukkers bevrijdt en van de immense liefde voor jullie welzijn en geluk.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.