Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 24, 2010

SaLuSa, March 24, 2010

Veel gebeurt er vandaag de dag in de wereld in de zin van confrontatie. Het brengt haat voort en het zoeken naar wraak in een nooit-eindigende cirkel, die jullie sinds onheuglijke tijd lijkt te vergezellen. De energieën blijven oorlog, uitputtingsslagen of terrorisme stimuleren, hoeveel tijd er ook verstrijkt. De negatieve energieën kunnen worden omgevormd maar worden vaak aangevuld door degenen die ze niet los willen laten. Dierbaren, de Mens heeft veel te lang met geweld geleefd en door te proberen zijn “vijanden” te doden heeft hij juist de omstandigheden gecreëerd waardoor diepgewortelde haat, als brandstof voor oorlogen, onafgebroken kon aanhouden. Het is tijd de Eenheid van het Menselijk Ras te erkennen en te beseffen dat hun reizen naar hetzelfde doel leiden. Het is daarom veel beter als één groep vooruit te gaan die elkaar van dienst is, in plaats van de afscheiding te creëren die ontwikkeling naar een verenigde beschaving onderdrukt.

Alleen liefde zal de negatieve energieën volledig oplossen en jullie moeten een manier vinden om mensen bij elkaar te brengen. Vergiffenis zou een prachtige stap zijn naar het bijleggen van alle verschillen uit het verleden, waardoor een nieuwe Mensheid kan ontstaan die gereed is voor Ascentie. Iedere ziel heeft een veelvoud aan ervaringen opgedaan gedurende vele, vele levens en allemaal hadden ze een doel dat elke ziel beïnvloedt door middel van jullie massabewustzijn. Als vergiffenis een kans heeft vrede te brengen, dan is jullie huidige tijd een perfecte gelegenheid om dit in de praktijk te brengen. Dit is zo omdat jullie nu het feit begrijpen dat jullie het zijn die jullie werkelijkheid creëren en jullie alleen Eenheid tot stand zullen brengen met behulp van liefde en vergevingsgezindheid. Verscheur jullie geschiedenisboeken die oorlog verheerlijken en her-schrijf oorlog in plaats daarvan als zijnde de grootste verspilling van mensenlevens en middelen die ooit kon worden bedacht. Begrijp dat wat je tot de één doet, je tot allen doet en besef dat een handeling uit liefde het massabewustzijn, waar jullie allemaal aan bijdragen, laat toenemen. Vermenigvuldig het duizenden keren en het Licht op Aarde neemt exponentieel toe, waarmee de negatieve energieën hun macht verliezen.

Jullie vragen zo vaak, “wat kan ik doen om me te ontwikkelen”, en het antwoord is zo simpel, door de liefde te zijn die je bent en dit in alles uit te drukken wat je doet. Jullie bezitten onbeperkte liefde en hoe meer jullie het vrijelijk aan anderen geven, hoe meer de Bron het weer aanvult. Het is de oude vertrouwde Universele Wet van Aantrekkingskracht die dan werkzaam is en velen van jullie zijn hiermee succesvol bezig omdat jullie het principe erachter begrijpen. Jullie vragen je nu zeker af hoe dit jullie ten goede komt maar het is natuurlijk het pad naar het verhogen van jullie vibraties. Dit neemt jullie mee op jullie pad naar Ascentie, en hoe verder jullie het bereizen, hoe meer jullie de lagere vibraties kwijtraken. Door te geven, worden jullie de ontvanger van overvloed en zullen jullie nooit meer behoeftig zijn. God voorziet en brengt de Mens samen, doch de Mens verdeelt en negeert zijn Goddelijkheid.

Als jullie werken aan het verheffen van jezelf, help je ook anderen, waarop grotere Wezens dan de Mens, die in de hogere sferen verblijven, het Menselijk ras zullen dienen. Jullie kunnen op jullie lagere niveau Ascentie niet helemaal zelfstandig bereiken en hogere energieën worden voortdurend naar de Aarde gestraald om een gestage verheffing te handhaven. Jullie zijn zo bevoorrecht deel uit te maken van deze grootse aangelegenheid en het is een gelegenheid die zal bewijzen de meest verlichtende ervaring te zijn van jullie tijd in de dualiteit. Het is zoals jullie zouden zeggen, de kers op de taart, en een heel bevredigende manier om jullie ervaringen in deze cyclus af te sluiten. Jullie zullen als een veel grotere ziel vertrekken dan toen jullie aan jullie reis begonnen.

Als we jullie zouden vertellen dat jullie het goed doen in het vestigen van het Licht op Aarde, zou dat een understatement zijn, want jullie bereiken niveau’s die op zeker moment ondenkbaar waren. Maar dankzij al jullie ervaringen hebben jullie aan je vastbeslotenheid vastgehouden om veranderingen tot stand te brengen en het Koninkrijk van Licht op Aarde te herstellen. Jullie gaan nu bijna de vruchten zien van jullie harde werken want de energieniveau’s bereiken een punt waarop jullie toekomstvisie zich moet gaan manifesteren. Oh ja, achter de schermen gebeurt er veel, en wacht gewoon tot die laatste spurt vooruit zichtbaar wordt. Veel van onze bondgenoten zijn ingelicht en klaar om in actie te komen en het resultaat zal vele harten en ogen openen die gesloten waren voor de waarheid. Jullie moeten spoedig van spoor veranderen en dat zorgt ervoor dat jullie de dualiteit snel achter je laten. Herinneringen aan eerdere ervaringen zullen door aangename herinneringen worden vervangen die jullie visies op de toekomst zullen vervullen. Het plezier in samenwerken voor een gemeenschappelijk doel zal de Mensheid samen met de Aarde verheffen en het zal uiterst opwindend en lonend zijn.

Het leven heeft al iets van een sprookje, en hoe echt het ook lijkt, het is niet jullie ware realiteit, al zal het wel een gelukkige afloop hebben.Toch heeft het vooruitkijken op de toekomst de klank van een sprookje omdat de veranderingen zo verreikend zijn dat ze ongeloofwaardig worden. Er zal zo’n enorm verschil zijn dat het werkelijk magisch lijkt en niet van deze wereld, en dat is exact wat het is. Jullie hebben nog geen constante vrede en geluk gekend zoals jullie die gaan ervaren, en het leven in de voortdurende gloed en warmte van de hogere energieën zal een pure verrukking zijn. Kunnen jullie je voorstellen geen van de zorgen meer te hebben die jullie dagelijkse leven op Aarde teisteren. Geen zorgen meer over geld, jullie gezondheid of jullie behoeften om een aangenaam en vervullend leven te leiden. Voldoende tijd om aan persoonlijke bezigheden te besteden, wat het ook moge zijn, en het voordeel van hulp van degenen die al voor jullie uit zijn gereisd. Jullie zullen zien dat alle zielen ook gewoon bereidwillig zijn om anderen succesvol te laten zijn. Een kunstenaar zou bijvoorbeeld van zijn favoriete schilder les kunnen krijgen en kunnen leren hoe hij/zij meer met gedachten kan werken. Jullie zullen in staat zijn jullie gedachten in de ether te projecteren, zonder de noodzaak de kwast te hanteren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en de Galactische Federatie is klaar om haar nieuwe lid plaats te laten nemen. Als beschaving zijn jullie nog niet helemaal klaar maar wanneer de laatste paar jaar voorbij zijn, zal de verheffing in jullie bewustzijn jullie het recht geven naast ons te staan. Deel van onze missie is het vinden van beschavingen zoals die van jullie, die op het punt staan te ascenderen, en hen te helpen succesvol te zijn. Wanneer dit eenmaal is bereikt, beginnen de vieringen want het is een groot gebeuren zielen opnieuw te verwelkomen in de hogere sferen. Er bestaat absoluut geen twijfel over jullie vermogen deze periode succesvol door te komen. Alles zal in relatief korte tijd duidelijker worden en dan kunnen jullie inspanningen worden gericht op een zodanige wijze dat jullie allemaal samenkomen, in de Liefde en het Licht die neerdalen op Aarde.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.