Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 22, 2010

SaLuSa, March 22, 2010

Houd de veranderingen in gedachten en wees voorbereid, maar laat je hoofd niet vollopen met akelige voorgevoelens. Hoewel er enige veranderingen zullen zijn die jullie dagelijks leven beïnvloeden, bedenk dan dat deze slechts van tijdelijke aard zijn. Het zijn middelen om een doel te bereiken, in zoverre dat om Moeder Aarde te reinigen, grootschalige veranderingen noodzakelijk zijn die afhankelijk van het gebied waar je woont, onrust zullen veroorzaken. De veranderingen zijn al begonnen en wij voeren schadebeperkende manoeuvres uit. Wanneer we eenmaal openlijk met jullie kunnen samenwerken, kunnen er van te voren voorbereidingen worden uitgevoerd die mensen tegen de effecten beschermen. En nog beter, we kunnen dan vlot transport arrangeren voor jullie naar een andere veilige plaats. De tijd voor het bekendmaken van onze voortdurende aanwezigheid en het doel hiervan, komt snel dichterbij. We verwachten dat de energieën van deze intentie om het naar buiten te brengen, zich binnen een paar maanden manifesteren en wanneer dit eenmaal is begonnen, zal er een snelle opeenvolging van onthullingen volgen. Andere projecten kunnen dankzij de officiële erkenning van ons bestaan en het werk dat we namens jullie verrichten, van start gaan.

Het wachten is bijna voorbij maar zoals gebruikelijk is het niet gemakkelijk overeenstemming te krijgen met jullie ambtenarij over de werkelijke datum en over wie de bekendmakingen leidt. Er zijn veel regeringen en functionarissen geweest die bereid waren met geheim gehouden informatie naar buiten te treden. Zij hoopten echter op leiding vanuit de V.S., als zijnde de grootste wereldmacht, maar die kwam nooit helder en duidelijk. De meeste van hen weten eerlijk gezegd dat de V.S. een gevestigd belang hebben bij het instandhouden van geheimhouding en zij hebben hun verwachtingen over de leidende rol met betrekking tot bekendmaking, opgegeven. De druk om de waarheid vrij te geven is zo groot geworden dat sommige landen bereid zijn zonder voorafgaand overleg een aankondiging te doen. Er bestaan talrijke nieuwe energieapparaten die vanwege de huidige situatie, waarin elke vooruitgang heel moeilijk is, worden tegengehouden. In feite bestaan er grote bedrijven in het Westen die alles zullen doen wat in hun macht ligt om het vrijgeven ervan te verhinderen.

Jullie zijn door de Illuminatie en hun trawanten in een denkbeeldige tijdskromme vastgehouden en zij hebben het vrijgeven van nieuwe technologie verhinderd, behalve wanneer ze het in hun eigen voordeel konden gebruiken. Dat was voornamelijk om hun militaire krachten te versterken en hun greep op lucratieve industrieën als de olie-industrie. Met een sterke machtsbasis hebben zij geprobeerd werelddominantie te bereiken maar met de Galactische Federatie aan jullie zijde is dit verhinderd. Het lukt de duistere Wezens niet de goddelijke kracht te begrijpen die wij uitoefenen om te garanderen dat jullie cyclus van dualiteit wordt voltooid zoals het door de Schepper is verordend. Het gezag dat wij voeren betekent niet dat we maar kunnen doen wat we willen want er bestaat een correcte wijze om dergelijke zaken te benaderen die belangrijk zijn voor jullie evolutie. Maar we kunnen bevestigen dat er in de gehele context van Ascentie aan ons een uiterste datum is gegeven waarop we onze activiteiten moeten kunnen beginnen. We kunnen het noodzakelijk achten de eerste stap te zetten en degenen te verwijderen die onze missie aan de Aarde en al het aanwezige leven, ophouden.

Dierbaren, heb geen twijfels over ons want we zullen ons plan uitvoeren en dat betekent dat jullie ook die van jullie kunnen uitvoeren, wat van essentieel belang is. Tot nu toe moesten jullie vaak je eigen pad naar Ascentie vinden en jullie boeken bewonderenswaardig veel vooruitgang. Wanneer de Meesters en wij jullie direct kunnen toespreken, zullen jullie veel sneller vooruit gaan en met het volste vertrouwen. Jullie zijn bijzondere Wezens van een hoogst ontwikkelde staat, zij het dat slechts zeer weinig zich daarvan bewust zijn. Langzaam maar zeker beginnen jullie je spirituele geschiedenis te begrijpen, ook al is het idee dat jullie Engelen zijn behoorlijk verbazingwekkend voor jullie. Het feit dat jullie al een verbinding hebben met jullie hoger bewustzijn betekent dat jullie onder-bewust weten wanneer jullie waarheidsgetrouwe informatie krijgen aangeboden. Denk intuïtief want in werkelijkheid zijn jullie zelf je beste gids en jullie worden verrijkt door wat je leert. Omdat jullie je allemaal in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, kunnen jullie niet elk stukje informatie opnemen dat op je weg komt. Sommige elementen zal je terzijde schuiven en op een later tijdstip kan het een plek vinden in je denken. Mettertijd zal het gemakkelijker worden op te nemen wat je wordt aangereikt. Dat wordt veroorzaakt door de uitbreiding van jullie bewustzijn, die enorm door de instromende energieën wordt geholpen. Er komt vanuit zoveel hoeken zoveel hulp tot jullie want het Universum volgt de gebeurtenissen op Aarde zeer nauwgezet. Jullie evolutie wordt als heel belangrijk beschouwd en een succesvolle uitkomst is essentieel voor de toekomst van de Mensheid.

Moeder Aarde rommelt nog steeds door en is bezorgd om haar eigen evolutie, met betrekking tot de zuivering, in volle gang te krijgen. Haar bestemming is dezelfde als die van jullie en het is daarom heel belangrijk dat jullie samenwerken. Krachtige groepen dringen er al op aan dat er stappen worden ondernomen om zulke desastreuze industrieën tegen te houden als houtkap, die tot ont-bossing leiden. Het daaruit voortvloeiende resultaat van dergelijke handelingen wordt begrepen en ze moeten een halt worden toegeroepen. Dit geldt ook in het algemeen voor activiteiten die de Aarde schaden wanneer haar middelen worden verwijderd. De winning van olie en fossiele brandstoffen heeft tot de decimering ervan geleid maar erger is nog de resulterende vervuiling waarmee land in een staat van permanente vernietiging wordt achtergelaten. Natuurlijk staan deze problemen hoog op onze lijst van projecten, om de schade die zich heeft voorgedaan, te keren. De introductie van alternatieve technologieën zullen de noodzaak voor voortzetting van dergelijke industrieën doen verdwijnen; dus hoe eerder we kunnen beginnen, hoe sneller we deze problemen kunnen aanpakken. Jullie kunnen erop vertrouwen dat we eerst nieuwe manieren vooruit helpen om jullie afhankelijkheid van oude energievormen te laten afnemen. De Galactische Federatie staat klaar om snel nieuwe technologieën te implementeren die jullie van afhankelijkheid zullen bevrijden.

Los van hoe weinig je persoonlijk kan doen om de schade op Aarde te beperken, je kunt je aandacht gericht houden op hoe je het graag zou willen zien. Door een schone en prachtige Aarde te visualiseren helpen jullie deze te manifesteren. Er zal in het Ascentieproces echt een moment komen waarop de nieuwe Aarde tevoorschijn komt en gezien wordt zoals zij oorspronkelijk in haar maagdelijke omstandigheden bestond. Niets dat vervuiling of schade veroorzaakte aan de oude Aarde zal nog gebruikt worden en een nieuwe manier van leven zal jullie huidige behoeften vervangen. In een fysiek lichaam ervaren jullie een hongergevoel maar als Geascendeerd Wezen zullen jullie een lichter lichaam met een hogere trilling hebben en daarmee zullen jullie dat niet meer ervaren. Jullie behoeften voor levensonderhoud zullen grotendeels door de energieën overal om jullie heen worden geleverd. Wanneer jullie je altijd levendig en gezond voelen, stopt het denken over het voeden van jullie lichaam niet. Maar er zijn gelegenheden waar lichte voedingsmiddelen en vloeibare verfrissingen worden ingenomen en van genoten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.