Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 24 januari 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 24 januari 2014

Zoals altijd vliegt de tijd voorbij, richting de tijd van belangrijke veranderingen die de voorboden zijn van een nieuwe periode in jullie geschiedenis die het verleden achter zich laat. Alles gaat door zoals bedoeld, en het duurt niet lang meer voordat jullie het bewijs beginnen te ontvangen dat jullie zochten. Jullie zullen niet meer twijfelen aan het feit dat de krachten voor het goede de hele tijd hebben gewerkt aan de veranderingen die jullie werden beloofd en dat de Nieuwe Tijd aanbreekt. Aan de buitenkant zullen velen alleen maar verwarring en vele onrustige gebieden op jullie wereld zien. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de Duistere Garde die zich nu terugtrekt. Op korte termijn zullen degenen die in stilte voor het Licht hebben gewerkt zichzelf bekendmaken en zullen jullie weten dat de Nieuwe Tijd werkelijk is begonnen.

Intussen wordt van de Lichtwerkers gevraagd veerkrachtig en op hun werk, dat er voor zorgt dat het Licht voortdurend bekrachtigd wordt, gefocust te blijven. Een hele, hele lange tijd hebben jullie bewijs gezocht voor de veranderingen waarvan jullie weten dat ze moeten komen als de Nieuwe Tijd er aan moet komen. Gedurende enige tijd zullen die veranderingen beperkt moeten zijn totdat het voor het Licht veilig is vanwege de geboekte vooruitgang om onthuld te worden. Er zijn echter overal talloze signalen dat de veranderingen sneller gaan en gevonden kunnen worden door degenen die serieus zoeken. Sommige zielen maken zich reeds bekend t.a.v. hun Lichtwerk, en jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat ze door ons beschermd worden.

Terwijl het Licht in kracht groeit zullen meer zielen beginnen te ontwaken, hun bewustzijnsniveaus zullen hen in staat stellen hun trilling te verhogen. Nu al zien we dat meer mensen openlijk praten over hun nieuw gevonden begrip, en er is een nieuwe gretigheid om te praten over wat er op Aarde gebeurt. De ontwaking zal met een grotere snelheid doorgaan, hetgeen gelijkgestemde zielen naar elkaar zal trekken. En zeker zal het eveneens een grotere kloof creëren tussen degenen van het Licht en de ongelovigen, hetgeen te verwachten is. We propageren echter geen opzettelijke pogingen om deze kloof te verbreden. Lichtwerkers zullen meer nodig zijn dan eerder, om degenen die een beter begrip zoeken van wat er aan de hand is te helpen.

Sommigen van jullie hebben lang gewacht om dienstbaar te zijn aan jullie medereizigers op het Lichtpad. Nu is die tijd gekomen en velen zullen worden geroepen om hun levenscontract na te komen. Wees verzekerd dat jullie nooit alleen zullen lopen, jullie worden altijd vergezeld door verscheidene zielen die hier zijn om jullie te dienen. Aarzel dus niet om ze om hulp te vragen wanneer je die nodig hebt. Als je naar enige indicatie zoekt m.b.t. wat je rol moet zijn, maak je geen zorgen aangezien je, wanneer de tijd rijp is, geen twijfel meer zult hebben omtrent hetgeen er van je gevraagd wordt. Je rol zal er een zijn waarop je je vele levens lang hebt voorbereid en je zult niet aan je vaardigheden hoeven te twijfelen.

Zoals je weet komt er in deze eindtijden veel karma naar boven om te worden opgeruimd, en dit is een reden waarom er zoveel activiteit plaatsvindt. In de loop van de tijd zal dat echter minder worden en zal het helpen veel zielen bij elkaar te brengen die tot nu toe opzettelijk gescheiden werden gehouden. De Duistere Garde heeft vele manieren bedacht waarop jullie konden worden tegengehouden als Een samen te komen, maar dat zal veranderen wanneer men zich realiseert hoeveel jullie met elkaar gemeen hebben. Religie heeft mensen verdeeld en vele oorlogen werden gevoerd vanwege verschillende ideologieën. Deze problemen zullen overwonnen worden wanneer de waarheid bekend is gemaakt, en men zich realiseert dat Allen Een zijn.

Maak je dus niet te druk omtrent hoe deze schijnbaar onmogelijke verschillen tussen jullie overwonnen kunnen worden. Wanneer de waarheid bekend wordt gemaakt door degenen die jullie vertrouwen hebben zullen vele moeilijkheden simpelweg verdwijnen. In jullie hart zoeken de meesten van jullie een vreedzaam leven, en vinden jullie het prima om te leven en te laten leven. Anderen hun eigen Lichtpad te laten kiezen zal algemeen geaccepteerd worden, en ze zullen zo langzaam of zo snel als ze willen vooruit kunnen gaan. Allen zullen uiteindelijk het Licht vinden en er zijn een oneindig aantal wegen naar toe.

Blijf alles wat je doet positief benaderen en sta niet toe dat twijfel binnensluipt, aangezien de Duistere Garde zal proberen je tot de laatste minuut van je koers af te brengen. Ze zullen geleidelijk zwakker worden en niet langer in staat zijn zich met jullie vooruitgang te bemoeien. Langzamerhand wordt hen de macht ontnomen, en ze zijn al niet meer in staat met dezelfde autoriteit die ze eens hadden te commanderen. We houden ze scherp in de gaten, zelfs tot aan het punt waar ze zich niet meer voor ons kunnen verbergen. Er is geen ontsnapping mogelijk en ze zullen vruchteloos smeken om de consequenties van hun handelingen te vermijden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij om jullie door deze perioden van intense veranderingen te helpen. Wees ervan verzekerd dat hoe onmogelijk aardse situaties ook lijken, met onze hulp zullen die in korte tijd overwonnen worden. Terwijl jullie om karmische redenen de paden moeten bewandelen die jullie voor jezelf hebben gecreëerd, kunnen we op het geschikte moment komen en jullie landen helpen herstellen. Wordt dus alsjeblieft niet neerslachtig of wanhopig vanwege de “rotzooi” waarin sommige landen door vele jaren van oorlog zijn achtergebleven. We zijn hier om jullie te helpen en de weg naar een prachtige Gouden toekomst vrij te maken.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige boodschap | volgende boodschap >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl