Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, 22 Februari 2013

SaLuSa, 22 Februari 2013

De druk die jullie op de autoriteiten leggen, weet hen verzekerd dat je niet zal toestaan dat het oude systeem blijft voortbestaan. Jullie roep om verandering zet je op het pad voor de introductie van de Nieuwe Tijdperk ’s voordelen die jullie tot nu toe waren onthouden. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat er stappen genomen dienen te worden voor de introductie van vrije energie, daar over de gehele wereld escalatie van gas- en elektriciteitsprijzen worden toegestaan, tot het punt dat mensen ze niet meer kunnen betalen. We vragen ons af hoeveel demonstraties er gaan plaatsvinden voordat het onderwerp serieus wordt overwogen. De mensen zijn erg geduldig geweest, maar er komt een punt dat ze het niet meer zullen pikken. Dit is een gevaarlijke tijd voor de autoriteiten die hetgeen wat plaatsvindt niet mogen negeren. Opstanden zijn niet fijn en we bepleiten geen enkele vorm van geweld, maar we begrijpen wanneer je zulke actie als de enige manier ziet om aandacht te krijgen voor jullie eisen. Het betekent dat we misschien genoodzaakt zijn om ten behoeve van jullie tussen beiden te komen wanneer het uit de hand dreigt te lopen.

Gelukkig, als gevolg van de recente instromingen van energie die mensen heeft opgebeurd (lift-up), is er een kalmerend effect die uitgestraald wordt door diegenen die het in hun wezen opgenomen hebben en in staat zijn om Liefde en Licht op de situatie te projecteren. Dat zorgt voor balans binnen de gemeenschap, en helpt meer individuen om te beseffen dat vreedzame activiteiten nodig zijn. Men schiet er veel meer mee op om het beste in de mens naar voren te laten komen, in plaats van de confrontatie te zoeken met de gevestigde macht. Liefde is de meest krachtige macht in het Universum en we moedigen jullie aan om die te gebruiken, en overtuig de mensen om je heen door hen het juiste voorbeeld te geven. Je zult zien dat wanneer meer mensen ontwaken ze ook een verandering in hun bewustzijnsniveau ervaren, en wordt het gemakkelijker om hen samen te brengen om voor een gezamenlijk doel te werken. Dat is waar jullie kracht ligt en het zal positieve resultaten opleveren.

Zoals jullie merken, is het nog steeds moeilijk om vooruitgang te boeken zolang de duistere Mensen nog aan de macht zijn. Maar er is een limiet aan hoe ver zij kunnen gaan, daar zij niet meer de uitgebreide ruggensteun hebben als voorheen, om succesvol te zijn. Ze worden er één voor één uitgepikt, en het verzwakt de mogelijkheden om hun plannen door te voeren. Het ontbreekt hen aan coördinatie en leiderschap, iets dat eerder altijd aanwezig was om hen te ondersteunen. Het is onze hoop dat ze met hun activiteiten stoppen en zich tot het Licht keren, en een ander pad nemen dat hen uit de duisternis leidt. Vanuit ons perspectief is het nooit te laat voor een ziel om van spoor te veranderen, zij zullen verwelkomd worden, want het is niet aan ons om over hun voorgaande levens te oordelen. Het is om deze reden dat wij jullie in het verleden gevraagd hebben om geen oordeel te hebben over enig andere ziel die nog in het duister verblijft, maar liever iemand te zijn die probeert hen op te beuren door hen van jouw Liefde te geven. Duisternis is de afwezigheid van Licht, en jullie als Lichtwerkers kunnen die situatie veranderen zonder jezelf aan een andere ziel op te dringen.

Jullie hebben nog steeds meer dan genoeg te doen om het Nieuwe Tijdperk te realiseren, maar het wordt makkelijker daar jullie een enorme ruggensteun hebben van ons en andere bronnen. Er is nooit een moment dat wij niet bij jullie zijn, en wij doen ons best om jullie te inspireren en aan te moedigen om altijd de beste oplossing voor alle situaties te vinden. Jullie houden het spandoek op voor een ieder die ontwaakt, en zij zullen jullie vinden wanneer ze je nodig hebben. Wij weten dat jullie hart op de juiste plaats zit en dat jullie van daaruit werken, zodat beslissingen gemaakt worden in het belang van iedereen. Wij hebben zo’n bewondering voor iedereen, en zijn blij dat jullie binnenkort de resultaten van jullie inspanningen zullen zien. Wanhoop niet, daar jullie het moeilijke deel reeds gedaan hebben en veel verder vooruit zijn dan jullie je beseffen. Het is belangrijker dan ooit om gefocust te blijven op de uitkomst van de veranderingen, in plaats van je te concentreren op de onevenwichtigheden zelf. Zie alles op zijn plaats vallend zoals verwacht en belooft, omdat jullie zo dicht bij de laatste dagen van het oude model zijn. Het heeft weinig of geen kracht meer om in de huidige hoge niveaus van energie te verblijven, en moet uiteenvallen en terugkeren naar de lagere niveaus van vibratie.

Wanneer de bewustzijnsniveaus een bepaald punt bereiken, dwing je letterlijk de verwachte veranderingen tot manifestatie. De negativiteit die ze in plaats houden ondervinden dat hun kracht is losgeslagen, en kunnen niet langer de tijdslijn dicteren waarin ze je het liefst zouden beperken. Er is al meer vooruitgang geboekt dan ooit voorheen, en verwezenlijking van de beloften die aan jullie zijn gemaakt zijn zo dichtbij. Hoewel, de uiteindelijke goddelijke beslissing bij God ligt, wat totaal succes verzekerd wanneer het eenmaal wordt gegeven. Hoe da n ook geloven wij dat binnen een paar maanden de richting waarin jullie gaan duidelijk wordt, en wij verwachten daarbij massale steun van jullie. Het zal aan jullie zijn om het goede nieuws zoals jullie het begrijpen te verspreiden, en meer zielen naar het Licht te brengen.

Wij overzien wat er op Aarde gebeurt, maar houden ons desondanks een beetje op de achtergrond opdat onze bondgenoten doorgaan om meer controle te krijgen over wat er plaatsvindt. Natuurlijk begeleiden we hen, daar we een betere kijk en begrip hebben op hetgeen eventueel staat te gebeuren. Wij zijn de onzichtbare helpers die de weg plaveien voor de uiteindelijke overwinning op de duistere Mensen. Wij koesteren geen wrok of boosheid wat hen betreft, en hebben compassie voor iedere ziel die van hun Licht is weggedreven. Wij vergeten nimmer dat alles een belangrijk deel van het geheel is, en wij geven aan een ieder op hun evolutionaire pad een gelijk deel van ons Licht. Iedereen heeft hetzelfde potentieel om hun weg terug te vinden naar het Licht, en wij helpen waar we gevraagd worden voor begeleiding.

Lieve Mensen help de vrede te bewaren, en help om de balans te bewaren tussen de verschillende sekten en rassen. Soms vinden zij het moeilijk om de Eenheid te accepteren van het Menselijk Ras, en vaak zijn religieuze verschillen ingeworteld in hun geheugen vanaf hun kindertijd. Accepteer liefdevol de verschillen en sta anderen toe om hun eigen pad te volgen, op voorwaarde dat ze niet een andere ziel ’s keuzevrijheid hinderen. Angst ligt aan de wortel van de meeste problemen, en daarop wordt ingespeeld door de illuminati en hun supporters. Vervang angst met Liefde en laat anderen toe hun dictaten te volgen totdat zij zich realiseren dat hun ervaringen zijn vervuld en niet langer nodig zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en blij om de progressie te zien die gemaakt is in het brengen van vrede op Aarde, ook al erkennen wij dat vele kleine oorlogen nog steeds hun tol eisen op mensenlevens. Het zal niet lang meer duren voordat vrede wordt verklaard over de gehele wereld, en wij zullen er voor zorgen dat het permanent is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge