Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 oktober 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 oktober 2017

Mike Quinsey

Voorwoord van Mike Quinsey.

De laatste tijd lees ik de boodschappen van Kryon, die vandaag de dag zonder twijfel de meest informatieve zijn omdat ze de directe jaren die voor ons liggen dekken. De berichten focussen zich vaak op de veranderingen die zich sinds het einde van de vorige eeuw tot 2012 hebben voltrokken, maar ook op de vele veranderingen die nog gaan komen, inclusief het pad naar Ascentie. De boodschappen geven duidelijk weer dat we letterlijk dienen te vergeten wat ons voor 2012 is geleerd, omdat een nieuw paradigma van start is gegaan, dat vele waarheden onthult die tot nog toe nog niet aan ons bekend werden gemaakt. Het lijkt me vrij duidelijk dat we, als we de hogere dimensies willen betreden en de lagere achter ons willen laten alsmede de noodzaak van re-incarnatie, om zo maar te zeggen één kans hebben om het oude pad te verlaten en het nieuwe te betreden. Met dit in het achterhoofd heb ik delen van de meest recente boodschappen van Kryon onder elkaar gezet die betrekking hebben op het “Ingeborene”, iets wat voor velen van jullie waarschijnlijk nieuw is. Het is belangrijk dat jullie proberen je denken aan te passen aan hetgeen nodig is om het nieuwe pad naar de hogere trillingsniveaus te volgen.

Uittreksel van de boodschappen van Kryon die verband houden met het Ingeborene, hoofdzakelijk afkomstig van:

“KRYON 2017. Dit laat precies zien hoe je je cellen kunt instrueren om te genezen.

Het Ingeborene – jullie tweede brein in kwantum-synchroniciteit.
Het Ingeborene is geprogrammeerd voor spiritueel overleven. Het Ingeborene is afkomstig vanuit het innerlijk van eenieder van ons. Alles is afkomstig van de God binnenin. Spontane Remissie gebeurt via het Ingeborene, maar zal niet werken bij een negatieve respons. Het Ingeborene wil wat goed voor je is en maakt dat je je op je gemak voelt. Het Ingeborene is verbonden met je Hogere Zelf en de Akasha Archieven van het Menselijk Wezen. Je brein houdt je in leven.

Spreek de volgende affirmaties hardop uit: “Vandaag zal ik zaken loslaten die niet werken of die me ervan weerhouden vorderingen te maken”. Zeg eveneens: “Ik laat alles los dat iets zegt over wie ik ben maar wat niet een positieve bijdrage aan mijn lichaam levert”, of zeg tegen het Ingeborene hardop: “Ik laat vandaag alle dingen in mijn Akasha Archief los die me beletten om mijn eigen pracht te zien”. De wetenschap heeft ontdekt dat cellen “luisteren” en dat de chemie door bewustzijn wordt gecreëerd. Jullie zijn vrij om te kiezen; het Ingeborene weet dit en wacht op instructies. Het Ingeborene weet alles over jullie voorbije levens en zal doen wat jij opdraagt, maar je moet het wel hardop uitspreken.

Het Ingeborene is geen hersenfunctie en bevindt zich niet op een bepaalde plaats, het is als één Ingeboren Slim Lichaam. Het Ingeborene is een veld en qua lichaam overal waar DNA bestaat, is erop afgestemd en het houdt je in leven. Het is de regelaar van wat je nodig hebt. Het Ingeborene is verbonden met het Hogere Zelf. Het Fysieke Lichaam (van materiële oorsprong) is wat de hersens controleert en het begint via intuïtie een brug naar het Ingeborene te creëren) en er zal uiteindelijk een tijd komen waar jullie je eigen medische verzekeraar zijn, jullie zullen niet alleen weten wat er in je lichaam gebeurt, maar ook je Akash kennen. Het Ingeborene is geprogrammeerd voor spirituele overleving, is intelligent en weet wat je nodig hebt. De Eerste Richtlijn van het Ingeborene is voor jou alles te doen wat het kan om een ontwaken te laten plaatsvinden. De Eerste Richtlijn is spiritueel overleven en alles is hier omheen ontworpen om je op elke mogelijke wijze voorwaarts te brengen teneinde ontwaken te laten plaatsvinden, en voor de Mensheid de brug over te gaan naar een geascendeerde planeet-status. Het is spiritueel bewustzijn en dat is waar het Ingeborene voor is, en ondertussen gaat het Ingeborenen de brug over met Fysieke chemie, en op een hele, hele andere manier is het Ingeborene verantwoordelijk voor spontane remissie.

Hoe kan het dat een ziekte in één nacht kan verdwijnen, hoe is het mogelijk dat het Fysieke Lichaam kan reageren en zichzelf in één nacht zuiveren van iets wat zo uit evenwicht is. Hoe kan weefsel met een versneld tempo in één nacht verschijnen? Ik heb jullie net feiten gegeven die de ziekenhuizen kunnen checken en nog een keer checken, en die ze met röntgenstralen hebben onderzocht. Je zou kunnen zeggen dat het een wonder is – Nee! Het is het Ingeborene dat de macht is die je bezit. Wanneer het Ingeborene begint met het bouwen van een brug naar het Fysieke Lichaam verdwijnt het Menselijke Wezen zoals je dat kent, en degene die diens plaats inneemt zal een lang leven hebben en zichzelf zelfs repareren – zelfs ledematen weer laten aangroeien. Dat was nu precies de manier waarop het was ontworpen en dat, Lieve Mensen, zou logisch voor jullie moeten zijn. Het Ingeborene is je tweede brein en reageert op acupunctuur, en alles begint te veranderen behalve de Grote Centrale Zon. Je krijgt karakteristieken van je vorige levens via het Ingeborene. Het kan daar naar binnen gaan en er dingen uithalen en die in je cellulaire structuur plaatsen. Het Ingeborene kent je, dus bouw een brug tussen je menselijke bewustzijn en het Ingeborene. Je kunt je eigen medische instinct worden. Alles zal beginnen te veranderen en je zult weten dat je niet van de Aarde komt, maar van de Grote Centrale Zon. Het Ingeborene creëert emotie en kan iedere cel in je lichaam veranderen. Karma wordt door de sluier naar voren getrokken, het is een energie van onafgemaakte zaken. Je zult het Ingeborene moeten herprogrammeren nu het oude paradigma geëindigd is, vraag het dus je karma te laten voor wat het is.

Homeopathie – Ingeboren bewustzijn.
Homeopathie is niet wetenschappelijk, het gebruikt een minieme remedie die voor iedereen individueel is ontworpen m.b.t. wat er mankeert, en jouw biologie is ontworpen om te “luisteren” naar wat je zegt. Een homeopathische remedie is speciaal ontworpen voor jou, en je lichaam volgt de instructies, het is een systeem dat werkt en miljoenen gebruiken het. Het Ingeborene ziet je intentie en met “Ingeboren Bewustzijn” gebeurt het. Het is onderdeel van de nieuwe Mensen, en in elk Menselijk Wezen zit een prachtig systeem ervan dat handelt naar hetgeen je het geeft. Het is chemie op zijn best en je lichaam staat klaar om te helpen. Het zit in het DNA en is verbonden met het Ingeborene, je Akash en je Hogere Zelf. Het Ingeborene wil wat goed voor je is. Het is een prachtig systeem van bewustzijn. Langzamerhand, na verloop van tijd, zul je de Shift beginnen te voelen en zul je weten dat het werkt.

Start je lichaam opnieuw op en zeg “Laat alles los wat niet bij de schoonheid past van wie ik ben” en ook “Vandaag zal ik alle ongepaste zaken kwijtraken” en “Ik laat alles dat me weerhoudt vooruit te gaan los” en ook “Ik laat alles los wat definieert wie ik ben” en “Ik laat alle informatie waar mijn lichaam niets aan heeft, los” en “Ik laat alles wat in mijn Akasha Archieven staat en wat me weerhoudt vandaag mijn grootsheid te voelen, los”. Wetenschappelijke experimenten laten zien dat alle cellen naar je bewustzijn luisteren.


Met dank aan Kryon via Lee Carroll voor deze verlichtende informatie.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!