Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 19, 2010

SaLuSa, November 19, 2010

Sensationeel nieuws reist op Aarde snel, en de waarheid over de neergehaalde raket vormt daarop geen uitzondering. Een moedige ziel, genaamd Colleen Thomas, heeft aan een interview meegewerkt om de Pleiadische versie van de gebeurtenissen weer te geven. Ik vraag Michael de link aan jullie bekend te maken, en hij zal hem onderaan de boodschap vermelden. Dergelijk nieuws is een teken van de tijd waarmee wordt aangegeven dat mensen niet langer bang zijn voor autoriteiten, en dat zij van plan zijn de waarheid om zich heen te verspreiden. Het zal alleen door een dergelijke uitwisseling van informatie zijn dat het werkelijke doel achter acties, die namens jullie worden uitgevoerd, bekend wordt. Jullie zijn te lang voorgelogen en als gebruiksvoorwerpen door de Illuminatie behandeld, in hun plan voor jullie uiteindelijke onderwerping.

Veel mensen hebben bovendien hun bereidheid aangegeven de inspanningen van mensen als Steven Greer te ondersteunen. Hij heeft honderden getuigenissen verzameld die de waarheid over disclosure (de publieke bekendmaking van ons bestaan) zullen bevestigen, en dit wacht op officiële toestemming om onze aanwezigheid te erkennen. Het zal slechts het begin zijn van een lange serie onthullingen die veel verder terug gaan dan jullie je waarschijnlijk kunnen voorstellen. De stemming op Aarde verandert snel en de mensen mobiliseren zich, om waar nodig druk uit te oefenen teneinde de waarheid over de geheimhoudingen naar buiten te krijgen. Ze accepteren niet langer blind wat de Regeringen hen vertellen, en ondervragen langdurig hun verklaringen. Met de toenemende bewustzijnsniveaus zal deze manier om de waarheid te leren zich verspreiden. Voor het ogenblik is Internet jullie enige bron van betrouwbare informatie, maar wees op je hoede voor hen die om uiteenlopende redenen iets anders dan de waarheid verspreiden. Vertrouw, in geval van twijfel, op je eigen intuïtie en controleer de feiten door ze met websites te vergelijken die je vertrouwt.

Wat gaande is, brengt jullie in een versnelling naar de eerste echte veranderingen, die de meeste mensen zullen overvallen. Er zijn echter voldoende ontwaakte mensen om hen gerust te stellen en hen te helpen de redenen achter dergelijke gebeurtenissen te begrijpen. De allerbelangrijkste reden is natuurlijk de ultieme voltooiing van deze cyclus en uiteindelijk Ascentie. In de daaraan voorafgaande maanden zal er veel tijd worden besteed aan het uitleggen van de methode hoe mensen zich erop kunnen voorbereiden. Grotendeels is het de noodzaak te weten hoe je jezelf kan centreren, en hoe jullie je bewustzijn kunnen verruimen tot een punt waarop de lagere trillingen niet langer in staat zijn jullie te raken. Ascentie is een natuurlijk gevolg van het hoogtepunt van de krachtige energieën die het veroorzaken.

Het is gemakkelijk voor ons jullie te vragen kalm te blijven wanneer Moeder Aarde actiever wordt, maar het is heel belangrijk als jullie willen vermijden angstig te worden. Angst verlaagt snel jullie trillingsniveau en als je het in standhoudt, maakt het je ontvankelijker voor ziektes. Het trekt ook juist datgene aan, wat de angst op de eerste plaats veroorzaakte. De Wet van Aantrekkingskracht maakt geen onderscheid tussen of hetgeen waar je sterk aan denkt, als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd. Waar jullie je aandacht op richten, breng je naar jezelf toe, en is de basis van zelfgenezing. Het is mogelijk jezelf gezond te denken door zo’n positieve houding aan te nemen. In de verre toekomst worden jullie krachtige scheppers, en zelfs mede-scheppers samen met God. Het lijkt misschien een lange weg, als je in gedachten hebt waar jullie nu zitten, maar dergelijke krachten zijn zich nu al aan het ontwikkelen.

De meesten van jullie zijn door de zo lange onderdompeling in de lagere trillingen, eigenlijk hun ware potentieel vergeten. Jullie geest ervoor openstellen, maakt deel uit van het bewustwordingsproces en dit zal doorgaan totdat jullie volledig Bewuste Wezens zijn geworden. Jullie zijn zo’n lange tijd doelbewust klein gehouden, en hadden weinig besef van het grote Wezen dat jullie in werkelijkheid zijn. Dat gaat nu allemaal veranderen en jullie beginnen nu concepten te begrijpen die jullie nog niet zo lang geleden zouden hebben verbijsterd. Als jullie je met die beschrijving kunnen identificeren, ondervinden jullie zeker een verruiming van jullie bewustzijn. Telepathie zal ook beginnen toe te nemen en jullie zullen dat beseffen wanneer je weet wat mensen denken en je hun gedachten oppikt. Jullie kunnen het ontwikkelen door je gedachten naar een ander te projecteren, en jullie zullen verbaasd staan te merken dat het werkt. Te zijner tijd zal het de gewone manier van communiceren worden, die wij, van de Galactische Federatie, ook gebruiken.

Jullie zullen merken dat jullie in je droomstaat andere zielen ontmoeten die ook hun lichaam hebben verlaten, maar belangrijker is dat jullie een bewuste herinnering mee terug nemen. Sommige van jullie zullen ons ook mogen bezoeken en dat komt zeer waarschijnlijk doordat jullie eigenlijk met onze beschaving zijn verbonden. Met name op dit moment vertegenwoordigen velen van jullie op Aarde hun eigenlijke familie, zoals Colleen Thomas en de Pleiadiërs, die we eerder in de boodschap noemden. Jullie zullen op zeker moment over jullie banden met ons leren, en er misschien achter komen dat je hebt afgesproken naar je thuisplaneet terug te keren wanneer deze cyclus eindigt. Jullie komen uit jullie droomachtige toestand waar jullie in werden gezet, in een onwerkelijke positie waarin jullie de illusie geloofden waarin jullie leefden. Dat is de reden waarom er enige nadruk wordt gelegd op het naar buiten krijgen van de waarheid naar het publieke domein.

Dierbaren, er gebeurt zoveel dat jullie hoofd wel zal tollen, en daarom benadrukken we zo vaak de noodzaak gecentreerd te blijven. Met de stroom meegaan is een goed advies, maar gebruik jullie voordeel te weten wat er gepland staat door gegrond en kalm te blijven. Op een dag kijken jullie op deze tijd terug en door het grotere plaatje te zien, beseffen jullie dan hoe bevoorrecht jullie waren aanwezig te zijn, om de overgang naar de hogere dimensie te beleven. Het is een grote gebeurtenis van zo’n grootschalig belang voor alle levensvormen in het Universum, en het zal volgens plan verlopen en een fantastische verandering vertegenwoordigen die alleen op bevel van de Schepper kon plaatsvinden. De Kleine Aarde wordt daardoor een heel belangrijk radertje in een hele grote machine, en daarom trekt zij een heleboel aandacht. Bezoekers van jullie zonnestelsel moeten op afstand blijven maar vele, vele beschavingen vanuit zelfs andere Universa, willen aanwezig zijn om getuige te zijn van Ascentie. Dat geeft jullie een idee wat voor grote happening er plaats gaat vinden, en dit kan door niets wat op Aarde gebeurt, worden beïnvloedt. De mogelijkheid voor dergelijke niveaus van inmenging zijn we gepasseerd, en wij zijn hier om te zien dat succes wordt gegarandeerd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word erg geraakt door jullie vooruitgang naar het werkelijke begin van Ascentie. Natuurlijk begon het al lang geleden, maar het is pas sinds de laatste 30 jaar dat het echt wordt opgepikt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte

De YouTube-video link is:

Ons commentaar:

"Dit bericht van SaLuSa heeft vanochtend voor behoorlijk wat beroering gezorgd in de lichtwerkersgemeenschap. Niet iedereen is fan van Colleen Thomas of ziet haar als een betrouwbare bron van informatie, dus werden er vraagtekens gezet bij het feit dat SaLuSa haar lijkt te steunen. Onze coordinator Maria vroeg Mike Quinsey om een reactie. Dit was zijn antwoord:
"Hoi Maria,
Mijn idee is dat hoewel Colleen Thomas over het algemeen gezien wordt als iemand die negatieve informatie verspreidt, deze specifieke video correct verslag doet van iets wat daadwerkelijk is gebeurd. Het is geen steunbetuiging aan haar andere berichten, en het betekent ook niet dat SaLuSa het Obama verwijt dat hij groen licht gaf aan de lancering van die raket. Hij zou geen andere keus gehad hebben, als hij een "noodverzoek" ontving van het leger.
Ik hoop dat dit de zaak een beetje verduidelijkt.
In Liefde en Licht, Mike Quinsey."

Kees, GalacticChannelings.com." (11-19-'10)

Een persoonlijk bericht van Mike Quinsey over alle commotie die dit bericht veroorzaakte kun je hier lezen.Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.