Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 17, 2010

SaLuSa, November 17, 2010

Zaken zijn echt gericht op een beslissende krachtmeting, en wanneer de macht eenmaal van de Illuminatie is verwijderd, gaan de veranderingen heel snel beginnen. Waar zij zich ook heen wenden, worden ze met de Lichtkrachten geconfronteerd, en wij volgen heel nauwlettend hun reacties omdat ze irrationeel worden en in paniek raken. Ze vechten voor een verloren zaak en zijn zich nu bewust van de uiteindelijke instorting van hun imperium. Nergens is een schuilplaats omdat we al hun bewegingen volgen, en zoals we jullie eerder informeerden, zijn wij bij hun geheime vergaderingen aanwezig. Omdat onze bevoegdheid nu verder reikt dan onze oorspronkelijke opdracht, ondernemen we meer directe acties om de geheime operaties te stoppen die op jullie of andere landen zijn gericht. We herhalen jullie gevoelens dat “genoeg, genoeg is”, en het is nu de beurt aan het Licht om het pad van de mensen op Aarde aan te geven. Er is al zoveel werk gaan zitten in het plaveien van de weg naar de laatste jaren van deze cyclus, om er voor te zorgen dat het een gemakkelijke en succesvolle reis is. Jullie hebben natuurlijk een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van zo’n resultaat, en jullie hebben geholpen het Lichtraster te creëren dat nu de Aarde omcirkelt.

Echte democratie vervangt het politieke vacuüm dat verzuimde te reageren op de behoeften van de mensen. Bewijs hiervan is te zien bij de recente gebeurtenissen in Birma, waar het geloof van Aung San Suu Kyi in democratische veranderingen, waarmee de mensen van de militaire wurggreep kunnen worden bevrijd, nooit wankelde. Net als President Obama is zij een ziel van immens Licht die onder grote druk van duisteren staat, maar zij verleent haar diensten zonder aan zichzelf te denken. Wees ervan overtuigd dat het Licht en haar aanhangers zullen zegevieren, en de duisteren zullen niet door macht of militaire kracht worden verslagen maar door de kracht van Liefde en Licht. Het mag onwaarschijnlijk klinken wanneer jullie op de geschiedenis terugkijken maar jullie bevinden je nu in een compleet ander tijdperk, waarin krachten van buitenaf met steun van de Broederschap van Licht de uitkomsten van activiteiten op Aarde richting geven. Moeder Aarde speelt ook een rol en verlangt ernaar met ons te werken als haar eigen reiniging plaatsvindt.

Dus Dierbaren, wat er ook gebeurt dat niet passend is bij het Ascentieproces, heb geen angst, want het zal voor geen jota het resultaat beïnvloeden. Zoals jullie soms leren, gaan veel landen nu door een proces van zelfanalyse omdat ze beseffen dat het oude model niet langer werkt. Degenen die de status-quo willen handhaven zijn hard op weg een minderheid te worden, en hun invloed zal het programma van veranderingen dat bijna begint, niet belemmeren. De Galactische Federatie vertegenwoordigt de beschavingen die oorlog en het gebruik van geweld zijn ontgroeid, en zij streven naar het tot stand brengen van totale vrede in het Universum. Wij zijn daarom heel erg bij jullie Ascentie betrokken, en staan klaar om jullie als medereizigers, die zich naar het Licht hebben verplaatst, te verwelkomen. Tot nu toe waren onze activiteiten veel meer beperkt, al hebben we jullie op jullie pad van evolutie geleid. Jullie hebben middels de geschonken vrije wil zelf de manier bepaald waarop jullie dit moment in de tijd wilden bereiken, en van hieruit zijn wij bevoegd jullie alle mogelijke hulp te geven. Feitelijk is het nu onze plicht ervoor te zorgen dat de cyclus succesvol wordt afgesloten, zodat het hele Universum kan ascenderen.

We weten dat velen van jullie zich erg opgewonden voelen over ontwikkelingen, en erg gevoelig zijn voor de veranderingen die in jullie midden plaatsvinden. Het zal uiteindelijk meer en meer mensen raken wanneer hun trilling wordt verhoogd, en wat een enorme energie zendt dit uit waardoor de veranderingen worden versneld. De Wake Up call, de oproep tot Bewustwording, heeft mensen naar het doel van het leven laten kijken, en naar hun overtuigingen in dat verband. De gegeven informatie is een fikse uitdaging voor degenen die onze betrokkenheid bij jullie evolutie niet eerder hebben overwogen. We willen jullie er daarom aan helpen herinneren dat wij jullie toekomstige zelf zijn, en ook jullie familie van de sterren. We zijn allemaal verbonden, Eén in het bewustzijn van de Schepper. In essentie verschillen wij niet van jullie, omdat we allemaal afkomstig zijn van de Bron van Al Dat Is. Ook wij zijn spirituele Wezens die op dit moment gewoon in een hogere dimensie bestaan omdat we met die specifieke trilling resoneren. Jullie zullen ons weldra vergezellen, want het is jullie bestemming met het einde van deze cyclus te ascenderen.

Jullie zijn nu wijs genoeg de armzalige verklaringen te negeren die voor de bezoeken van onze schepen aan de Aarde worden gegeven. Jullie zijn niet langer voor de gek te houden en jullie begrip van Kosmische zaken is heel opmerkelijk, waarmee de weg wordt voorbereid voor jullie verheffing naar Kosmisch Wezen. Voor degenen die de ontwikkelingen te snel vinden gaan, zal er te zijner tijd voldoende begeleiding worden gegeven. We proberen jullie niet met te veel informatie te overweldigen, maar op hetzelfde moment staan jullie op de drempel van een grote gebeurtenis die met jullie Ascentie zal eindigen. Wanneer jullie bewustzijn zich verruimt, zal je onvermijdelijk ervaren dat je beter in staat bent te begrijpen wat je wordt aangereikt. Er zijn in feite in alle geledingen van de samenleving prachtige zielen, maar ze hebben niet noodzakelijkerwijs hetzelfde bewustzijnsniveau als degenen die al wakker zijn geworden. Zij zijn geenszins van het Ascentieproces uitgesloten en zij zullen gemakkelijk alles accepteren wat nodig is om hun richting te veranderen. Dat is mogelijk omdat zij al de basis hebben voor een verdere uitbreiding van hun bewustzijn.

Wij komen meer en meer in jullie leven, en met opzet en niet door toeval, want we zullen samen verdergaan. Wanneer we ons eenmaal openlijk met jullie kunnen bezig houden, zullen we een grote verbinding zien ontstaan, en het zal ons helpen door de laatste reinigingsfases heen te komen. Niemand heeft beweerd dat het gemakkelijk zou zijn, en we hebben voortdurend geprobeerd jullie de feiten op een aanvaardbare wijze aan te reiken. Het laatste wat we wilden was het creëren van angst, en we zijn erg ver gegaan om uit te leggen dat we de effecten beperken van zoveel veranderingen. Moeder Aarde moet echter haar eigen Ascentie bereiken, maar onthoud dat zij jullie met zich meedraagt in het meest unieke proces waar fysieke Wezens bij zijn betrokken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zou willen dat we precieze informatie konden geven over de tijdsplanning van gebeurtenissen die zich bijna gaan manifesteren. Op de eerste plaats komt er veel flexibiliteit bij kijken, en daarnaast kan het zijn dat het juiste moment pas op het allerlaatste moment duidelijk is. De enige zekerheid is de voorgeschreven uiterste datum waarop alles moet beginnen, en om voor de hand liggende redenen zijn we niet van plan die vrij te geven. We zijn niet zo ver gekomen om eventuele laatste verstoringen toe te laten door wat er van de macht van de duisteren over is. We willen jullie echter vertellen dat jullie niet te lang meer hoeven te wachten, en wij geloven dat jullie intuïtief beseffen hoe nabij het is, dus houd vast aan jullie geloof in de schitterende toekomst die voor ons ligt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.