Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 1, 2010

SaLuSa, November 1, 2010

Zaken blijven op zo’n manier in omvang toenemen dat de waarheid niet veel langer verborgen kan worden gehouden. Er is een verfrissende golf van Licht die mensen bewust maakt van hoe zij zijn misleid om leugens en onwaarheden te geloven aangaande hun recht op een vreedzaam leven. Oorlogen en de dreiging van oorlog zijn bijna alleen gecreëerd om het plan van de duistere Wezens te voeden en jullie tot gevangene te maken. Vrede heeft nooit een serieuze kans gehad om tot bloei te komen, doordat de nadruk werd gelegd op bedreigingen en angsten in jullie leven en veiligheid. Feit is dat inwoners van verschillende landen over de hele wereld geen geschillen met hun buren hebben gehad, met uitzondering van wat opzettelijk werd geprovoceerd. Jullie verlichting heeft jullie in staat gesteld aan te dringen op het onbetwistbare recht op een behoorlijke kwaliteit van leven, en om met respect en correct, in overeenstemming met jullie behoeften, behandeld te worden.

Dualiteit was altijd bestemd de strengste toetsing te worden van jullie vermogen je verbinding met het Licht te handhaven. Er zijn tijden geweest waarin jullie diep de lagere vibraties in werden getrokken en jullie het zicht verloren op jullie ware zelf. Wanhoop en vertwijfeling kwamen in de plaats van hoop en verwachting, en vooruitgang stagneerde vrijwel geheel. Toch hielden jullie je op de een of andere manier vast aan de overtuiging dat het leven bedoeld was om iets meer te bieden dan jullie ervoeren. Jullie ontdekten dat als de juiste zielen de leiding hadden in jullie leven, het heel goed mogelijk zou zijn gelukkig en welvarend te worden. De rijkdom van de wereld is in handen van een hele kleine minderheid, die het hebben gebruikt om macht over jullie te verkrijgen. Er heeft nooit enige intentie bestaan jullie levenskwaliteit te verhogen, jullie werden echt doelbewust in een behoeftige toestand gehouden, en jullie mochten geen vooruitgang boeken zoals de bedoeling was. Dat gaat echter snel veranderen, en die zielen die jullie wensen gaan vervullen, staan klaar om plaatsen van macht en gezag over te nemen.

Jullie spirituele vooruitgang is te allen tijde altijd verder gegaan, zelfs als die werd gesmoord door degenen die de waarheid voor jullie verzwegen. Gelukkig kan jullie Licht nooit worden gedoofd en jullie goddelijke vonk heeft jullie door de Donkere Tijdperken heen gevoerd. Jullie hebben enkele harde lessen geleerd maar deze vormden de middelen voor een opmerkelijke periode van vooruitgang. Jullie Licht scheen door jullie heen en jullie overwonnen de meest ongunstige situaties, die bedoeld waren om jullie vooruitgang te stoppen en jullie in het duister te houden. Jullie hebben nu het initiatief teruggenomen van de duistere Wezens en de kracht en overtuiging gevonden om tegen hen in verzet te komen. Samen met hulp om jullie bewustzijnsniveaus en inzichten te verhogen, hebben jullie een stevig en prachtig raster van Licht om de Aarde geplaatst. Het zal blijven groeien doordat in de komende maanden een serie energetische hoogtepunten wordt bereikt, waarvan ieder hoogtepunt de trilling tot een nieuw niveau brengt. Het maakt allemaal deel uit van een lang geleden ontworpen plan, bedoeld om een grote sprong vooruit te kunnen maken die jullie meevoert naar een succesvolle eindtijd. Ascentie zal plaatsvinden, ongeacht wat er in de tussentijd gebeurt, en het kan door geen enkele actie op of buiten de Aarde worden verhinderd.

Het is beter dat jullie niet de zware en moeilijke reis herinneren die jullie gedurende duizenden jaren hebben gemaakt. Jullie beschaving moest na de val van Atlantis naar een eenvoudige leefstijl terugkeren en een nieuwe reis beginnen om jullie evolutie te stimuleren. Vanwege de lage trilling konden jullie nooit het eerder bereikte niveau aan spirituele evolutie bereiken, maar jullie vonden een manier om vooruitgang te boeken, al was het langzaam. Jullie uitingen van vroomheid waren voor het merendeel op religieuze leringen gebaseerd maar jullie vonden daarin een sterk geloof in de woorden en daden van God. Jullie geloof heeft jullie nu naar een meer verlichte periode geleid waarin jullie de antwoorden in jezelf hebben gevonden. Het idee dat alle kennis binnenin zit, is wijd verspreid en geaccepteerd, en jullie hebben het vertrouwen gevoeld je eigen leraar te (kunnen) worden.

We hebben jullie altijd aangemoedigd de tijd te vinden voor die rustige momenten waarop jullie diep naar binnen kunnen gaan om te mediteren. Het is op dat soort momenten dat jullie contact krijgen met je Hoger Zelf, en dit laat zeker wijsheid en kennis bij jullie achter. Uitgevoerd met zuivere tonen van muziek kan het erg verheffend zijn, en is het eigenlijk weldadig door het brengen van harmonie en balans in jullie lichaam. Te veel van het moderne leven is gehaast en gestrest, en geen van beide is bedoeld om je enig goed te doen. Rust is ook belangrijk om je lichaam van overwerktheid en vermoeidheid te laten herstellen. Deze omstandigheden zijn opnieuw een symptoom van een cultuur die weinig of geen ruimte kent voor jullie ware behoeften, maar jullie beginnen te begrijpen welke veranderingen in jullie leefstijl noodzakelijk zijn. Medicijnen en met chemicaliën bewerkt voedsel beschadigen jullie lichaam en dat leidt tot vele ziektes.

Zoals we eerder te kennen gaven, moet jullie lichaam en zijn behoeften worden gerespecteerd. Dit verhoogt op zijn beurt jullie trilling en uiteindelijk krijgen jullie een fysiek lichaam dat een gezonde conditie handhaaft. We hebben jullie ook verteld dat jullie niet zoveel hoeven te doen om Ascentie te bereiken, maar het helpt aandacht te besteden aan jullie lichamelijke behoeften. Jullie intentie om te ascenderen en het richten van jullie aandacht op alles wat een hogere trilling heeft, houdt jullie op het juiste pad. Het uiteindelijke doel is nu te leven zoals je het leven in de hogere dimensies verbeeldt, waar jullie permanent in het Licht zullen bestaan. Druk jezelf, waar mogelijk, nu uit als iemand die in staat is tot Onvoorwaardelijke Liefde. Als je op deze manier vooruitgang boekt, zal je duidelijk geen problemen hebben met ascenderen. Zo’n verandering is niet gemakkelijk, want het wordt moeilijk je aandacht daarop gericht te houden.

Als jullie niet veel vooruitgang boeken, weet dan dat er zeer spoedig een aantal krachtige verheffingen zullen zijn die jullie aanzienlijk zullen helpen. In feite zal het komende jaar, wat betreft de energieën, fenomenaal zijn. Zij worden vanuit het hele Universum naar de Aarde uitgestraald. Het is maatgevend voor hoeveel hulp jullie krijgen, en voor hoe het Goddelijk Plan voorzieningen heeft getroffen voor de verheffing van alle zielen. Zij die om wat voor reden dan ook niet op de hogere energieën reageren, blijven zich door het betreden van een nieuwe cyclus ontwikkelen, tot zich een nieuwe mogelijkheid voordoet. Evolutie staat nooit stil en iedere ziel zal uiteindelijk opnieuw verrijzen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zeg jullie dat onze focus op Aarde zeer veel krachtiger is dan in welke eerdere tijd dan ook. De nabijheid van het werkelijk succesvol in gang zetten van de veranderingen vraagt onze aandacht. Veel landen komen tot overeenstemming over hoe het nieuwe financiële systeem zal werken. Het is bijna klaar om te worden aangekondigd en in werking te worden gezet. Het zal voor een gezond systeem zorgen dat door edele metalen wordt gedekt en het zal niet zoals in het verleden worden blootgesteld aan bemoeienis door de Illuminatie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.