Home > > Mike Quinsey – 19 januari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 januari 2017

Mike Quinsey

Opnieuw ben ik van mening dat Kryon een boodschap naar buiten heeft gebracht die zeer belangrijke informatie bevat die kan helpen het bewustzijn en inzicht van de mens te vergroten. Het vertelt ons eveneens hoe we geholpen gaan worden beter met elkaar op te schieten. Het begrip oorlog zal worden vervangen door tolerante en vredelievende intenties. Leer meer over de nieuwe triade die het nieuwe bewustzijn is en besef dat met de verhoging van de trillingen de Mensheid het oude paradigma, omdat het zijn doel heeft gediend, achter zich laat om plaats te maken voor een nieuw paradigma. Twijfel er niet aan dat een nieuw tijdperk is aangebroken en wanneer de oude gewoonten eenmaal zijn ontkracht, zal de vooruitgang zich versnellen omdat hetgeen verborgen werd gehouden zal worden onthuld. Jullie mensen helpen reeds mee om een nieuwe toekomst te creëren, een toekomst die er een zal zijn van vrede en liefdevolle intenties.


[Het volgende is een uittreksel van Kryon’s boodschap. Om het volledige bericht te kunnen bekijken, klik dan op de hier genoemde link: https://www.youtube.com/watch?v=6cb9nUBicLg - Rob/Marja]


KRYON LEGT UIT HOE NIEUWE DNA-OPWAARDERINGEN LICHTWERKERS VAN SPECIALE VERMOGENS VOORZIEN

Elk Wezen heeft zijn eigen planning die gebaseerd is op wat men heeft gekozen toen men niet hier was. Online komen is hoe we deze vorm zullen noemen. Toen de Pleiadiërs de basis hebben gelegd voor het zaaien van de Mensheid, door hen het Goddelijke deeltje te geven dat jullie in je esoterische zaad bezitten, is jullie biologie met die van hen vermengd, met als resultaat het DNA dat jullie nu bezitten en dat zich binnen de dingen bevindt die jullie niet kunnen zien, wat Kwantum- en dynamische delen zijn en die de Goddelijke zaden in zich meedragen. De oorspronkelijke creatievorm was dat Menselijke Wezens met duisternis- en Lichtbewustzijn zouden ontwaken om vervolgens naar de Schepper op zoek te gaan. Geen enkel ander dier op de planeet is op zoek naar de Schepper. Het is niet alleen het intellect van de Mens dat dit mogelijk maakt, het is ook de matrijs en als bewijs hiervan geef ik jullie dat meer dan 85% van de inwoners van deze planeet in een vorm van hiernamaals gelooft. Dit kan geen toeval zijn, het valt niet binnen de curve. Het was op deze manier binnen jullie gietvorm gepland en ontworpen en we hebben jullie eveneens verteld dat het die energie en dat systeem bevat dat jullie karma noemen. Tot nu toe is het dezelfde gietvorm geweest. De tijdcapsule van deze planeet heeft, door middel van processen waarvan jullie je niet bewust zijn, het model gecreëerd, processen die groots en prachtig zijn en die op Kwantum zijn gebaseerd, die om zo maar te zeggen multidimensionaal zijn en afkomstig van de Scheppende Bron.

Het DNA van de Pleiadiërs werkt voor meer dan 80%, wat hen nagenoeg Engelen maakt en in hun wetenschap van Bewustzijn hebben ze geen ruimtevaartuigen nodig om naar andere plekken te kunnen reizen, ze maken gebruik van wat jullie het proces van verlichting noemen en wat door jullie wetenschappers al is vastgesteld, dat fysieke objecten op twee plekken tegelijk kunnen bestaan. Het is niet zo dat dit jullie verstand te boven gaat, maar het is eenvoudigweg zo dat het jullie normale ervaringsniveau te boven gaat en ze hebben deze planeet van verschillende attributen voorzien die jullie vandaag de dag gebruiken. De gietvorm die ze jullie hebben gegeven is niet een controlerende matrijs, maar het is een invloedrijke. Het maakt dat jullie op een bepaalde manier denken en het geeft jullie de vrije keuze over hoe je hiermee omgaat.

Ik wil het graag hebben over de nieuwe gietvorm. Jullie gaan het idee van concurrentie, hebzucht, samenzwering en macht achter je laten. Het kost tijd, soms generaties lang, voordat iemand de idioterie kan inzien van wat men voorheen heeft gedaan, om zich te realiseren dat er betere manieren zijn om dat wat men daadwerkelijk graag wil, te bereiken: gezondheid en in dit leven geluk te beleven, iets wat jullie niet eerder hebben gehad. Het vermogen om goed op te kunnen schieten met de rest van de planeet, waarbij jullie van ideeën en kwaliteiten zullen verschillen, maar toch zullen jullie tolerantie bezitten om met elkaar om te kunnen gaan en jullie zullen merken dat dit de belangrijkste richtlijn is, omdat het zal geven wat jullie altijd al hebben gewild en dat is niet: oorlog.

Er zijn nog drie modellen in aantocht, dit is nog maar het begin en er hoeven geen markeerpunten meer worden gepasseerd, maar er zijn plaatsen waar uitvindingen letterlijk een verschil maken in hetgeen waarvan jullie je bewust zijn en wat jullie vervolgens gaan doen en er zal voor jullie een nieuwe vorm nodig zijn om verder te kunnen denken dan waar jullie voorheen zijn geweest, dit zijn vormmallen van bewustzijn en gezien het simpele feit dat er een nieuwe vorm vanuit de krachtige energieknooppunten en de plekken van pure creatieve energie wordt gezonden, zouden jullie feest moeten vieren aangezien er mensen zijn geweest die hebben verkondigd dat dit nooit en te nimmer zou gebeuren. De Triade is het nieuwe bewustzijn dat betrekking heeft op de drie onderdelen van het bewustzijn die we in het bijzonder naar jullie hebben doorgeleid; het zijn het brein, de intuïtie en het hart. Het hart bezit het sterkste magnetische veld van alle organen, waaronder het brein, waarbij er in het lichaam meer activiteit in het hart bestaat dan in het brein. De wetenschap ziet dit als het tweede brein.

EINDE SAMENVATTING.


Revaluatie van de valuta blijft voor veel mensen de focus, waarbij het wachten nog steeds doorgaat, maar toch zijn er signalen dat de laatste dagen zijn aangebroken. Eén ding is zeker en dat is, dat wat er ook gebeurt, het zal uiteindelijk tot stand komen. Het zal een markeringspunt in de tijd zijn dat het begin zal betekenen van grootse veranderingen in de geldmarkt, en nog belangrijker, het creëren van valuta die hun waarde op een eerlijke manier weerspiegelen. Het mag dan op kleine schaal beginnen, maar uiteindelijk zal het resulteren in een herziening van alle valuta. De dagen van het aanpassen van de waarde van valuta, waardoor investeerders en speculanten voordeel kunnen behalen, zijn geteld en alle handelingen zullen zichtbaar zijn en op een eerlijke manier worden uitgevoerd. Als jullie erop letten, zullen jullie ontdekken dat eerlijkheid in alle soorten transacties aan de orde van de dag zal zijn, waarbij de transacties die op een minder eerlijke manier plaatsvinden zullen worden blootgelegd en de daders zich onmogelijk nog kunnen verstoppen. Eerlijkheid zal in alle zaken het bijwoord zijn en er zal een tijd aanbreken waarin het onmogelijk is om de waarheid te verbergen. Het Nieuwe Tijdperk zal alles blootleggen wat minder eerlijk is en men zal dergelijke activiteiten nergens kunnen verbergen. Terwijl een eerlijke samenleving wordt opgebouwd en alle mensen als gelijke worden behandeld, zal het uiteraard zo zijn dat de mensen op een vreugdevolle en vredevolle manier en in een liefdevolle atmosfeer zullen beginnen te leven. Het is misschien nog te vroeg om jullie te vragen je te focussen op wat er komen gaat, hoe meer dit echter doen des te sneller deze tijden zich zullen aandienen.

Het is duidelijk dat de veranderingen ergens moeten beginnen en het is goed mogelijk dat dit de “City of Light” (Lichtstad) is waarover Genii (Townsend red.) ons laatst heeft geïnformeerd dat deze op het punt staat om zich te manifesteren. Het is zeker zo dat er wat dit betreft hernieuwde activiteit zichtbaar is en dat we bijzonder dichtbij de manifestatie van de eerste “City of Light” in Sedona gekomen zijn. Genii bezoekt regelmatig haar vrienden in de City en er is sprake van een groot optimisme dat er heel binnenkort iets gaat gebeuren. Ja, jullie hebben dit allemaal al eerder gehoord, maar terwijl de tijd verstrijkt en naarmate de trillingen zich blijven verhogen, komen de ideale omstandigheden steeds dichterbij. Er staan grootse vieringen op stapel en wanneer deze zich aandienen, zullen vreugde en geluk tot uitdrukking komen, hetgeen de teleurstellingen van voorheen ver zal overstijgen. De tijd van verandering is nabij, dus blijf positief en verspil je energie niet aan negatieve gedachten. Mits je nog niet ingelost karma hebt, zou je in staat moeten zijn van een vloeiend pad te kunnen genieten dat je verder dan ooit vooruitbrengt.

Ik laar jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!