Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 augustus 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 augustus 2017

Mike Quinsey

Reken erop dat alles, ondanks dat het aan de buitenkant anders lijkt, voorspoedig verloopt. De nieuwe energieën settelen zich en als gevolg daarvan worstelen de oude om een plek op Aarde te behouden. Het is als een overlevingsstrijd, behalve dan dat de dagen van de oude energieën zijn geteld en deze hun kracht, om nog langer te bestaan verliezen, en uiteindelijk weg zullen sterven. Het is ongeveer hetzelfde met de negatieve energieën, waarvan de illuminati en hun handlangers voor hun voortbestaan afhankelijk zijn en dit is de reden waarom zij door middel van hun daden angst in de mensen oproepen. Stukje bij beetje verliezen ze echter hun kracht en zijn ze niet langer in staat jullie als voorheen te controleren. De strategie om hen op zodanige wijze te verwijderen dat hun voortdurende macht over jullie wordt gebroken, is succesvol en de Lichtkrachten zijn geruisloos en zonder al te veel publiciteit, voorgoed de dominerende kracht geworden. Dit betekent dat het niet lang meer zal duren voordat het veilig is om stappen te maken en de vele innovaties, die jullie kwaliteit van leven zullen verhogen, te introduceren.

Het is zo dat in werkelijkheid niets lang stil kan blijven staan en alles bruist van energie die wordt aangedreven door de hogere energieën die jullie naar een nieuw niveau verheffen dat naar Ascentie leidt. Om die reden kan niemand precies voorspellen wanneer dit zal gebeuren, maar het is zeer dichtbij en niets kan voorkomen dat het zich manifesteert. Dus jullie kunnen van dag tot dag met de wetenschap leven dat wat er ook om je heen gebeurt, de toekomst vaststaat en alleen God de uitkomst kan veranderen. De zaken zullen behoorlijk hectisch blijven en een volkomen puinhoop lijken, maar naarmate het tot rust komt zullen er positieve signalen zichtbaar zijn van waar de toekomst jullie brengt. Jullie bijdrage kan liggen in het helpen een niveau van vrede te bewaren door je Liefde en Licht uit te stralen. Je kunt erop rekenen dat je veel meer kracht hebt dan je denkt en daarom mag je er nooit van uitgaan dat jouw aandeel weinig of geen verschil maakt. Er is, om de wereld te veranderen, tenslotte maar een minderheid nodig die pure Liefde verspreidt.

Naarmate de tijd verstrijkt, zullen jullie over vele veranderingen die zich aandienen kunnen horen of lezen, dus behoud alsjeblieft te allen tijde een open blik en wees bereid een grotere betekenis aan het leven te hechten dan je voorheen hebt gedaan. Evolutie kan niet vooruit worden gespoeld en wordt vaak naar een lagere snelheid gebracht om zielen meer tijd te geven de betekenis van de boodschappen die worden gegeven, te begrijpen. Er komt echter een moment waarop de tijd daadwerkelijk op is voor degenen die achteroplopen, maar dit zal hen niet kwalijk worden genomen. Er is altijd hulp voorhanden en jullie kunnen erop rekenen dat iedere poging wordt gedaan om het bewustzijn van zoveel mogelijk zielen te verhogen. Dit is niet eenvoudig en er is veel toewijding en vastberadenheid voor nodig om zielen te helpen zich te verheffen. Niemand wordt echter als een zinloos geval opgegeven, maar wanneer ze hulp weigeren zijn ze de architecten van hun eigen ondergang.

Het is begrijpelijk dat jullie je afvragen wat de onmiddellijke toekomst zal inhouden en door de gegeven informatie met betrekking tot wat jullie te wachten staat, zijn jullie gedeeltelijk voorbereid. Niets kan jullie echter werkelijk voorbereiden op de grote sprong vooruit, omdat de komende tijden volledig zullen verschillen van wat jullie nu gewend zijn. Zelfs je levensduur zal, net als je potentieel - mocht je dit wensen - in de hogere trillingen uiteindelijk toenemen naar een leven van meerdere honderden jaren. Jullie vragen je nu vast onmiddellijk af hoe dat dan gaat met ouder worden, maar jullie zullen in een volwassen lichaam bestaan dat altijd gezond is. Misschien is de meest welkome verandering wel de terugkeer naar een twaalf-Chakra-systeem dat jullie hebben gehad totdat het door Enlil naar maar twee werd teruggebracht. Enlil en Enki vormen een belangrijk deel van jullie recente geschiedenis en zij zijn verantwoordelijk voor vele grote veranderingen, waaronder de Zondvloed. Enki, die meer om de mensen gaf, plantte een latente DNA-codering in jullie die op een veel later tijdstip zou worden geactiveerd. Dat moment zal zich aandienen wanneer jullie ascenderen om opnieuw Galactische Wezens te worden.

In jullie positie, waar de waarheid omtrent de geschiedenis met opzet is achtergehouden, is het voor jullie bijzonder moeilijk om precies te begrijpen welke veranderingen er plaats zullen vinden. Jullie zullen verloren tijd zeker goed gaan maken en snel het profijt ervaren van achtergehouden vooruitgangen en veranderingen die zich zullen aandienen. Het gevolg was, dat jullie in het duister werden gehouden waar de waarheid omtrent jullie potentie om Galactische Wezens te worden bij jullie is weggehouden. Ook de voordelen van nieuwe uitvindingen, die voor jullie verborgen werden gehouden, zijn bij jullie weggehouden terwijl de Illuminati hiervan volledig konden profiteren. Ook jullie zullen hiervan uiteindelijk echter kunnen profiteren en deze zullen, wanneer het duister zich niet langer met jullie toekomst bemoeit, snel tevoorschijn komen. In breder perspectief werd al voorzien dat jullie vele jaren van leren zouden moeten doormaken, maar bestond tevens het besef dat te zijner tijd veel méér van jullie uiteindelijk zouden ascenderen.

Jullie dienen niet te vergeten dat de Mensheid vrije wil heeft gekregen en dat niemand zich met jullie keuzes mag bemoeien. Dus nu jullie goed op weg zijn naar Ascentie, zijn jullie het, Lieve Mensen, aan wie een dergelijke opmerkelijke prestatie te danken is. In de hogere sferen waar dit wordt erkend, is er sprake van blijdschap en vieringen evenals de waardering voor hoe vastberadenheid jullie door enige moeilijke situaties heeft heengeleid. Jullie zijn door je ervaringen des te sterker geworden en goed gekwalificeerd om anderen die in je voetstappen volgen, te helpen.

Archeologische vondsten veranderen jullie ideeën over de werkelijke geschiedenis op een drastische manier. Het wordt buitengewoon duidelijk dat er vele verschillende Mensen hebben bestaan en dit wordt bewezen door de vele skeletresten die de afgelopen eeuw zijn opgegraven. Het is duidelijk dat er sprake is geweest van een doofpot wat betreft jullie werkelijke geschiedenis; dit om te voorkomen dat jullie je realiseren hoe het werkelijk is gegaan en om te verhinderen dat jullie je ware afkomst ontdekken. Nu pas beginnen jullie te begrijpen hoe groot je potentieel is en hoe jullie bestemming je naar zulke grote hoogten zal doen terugkeren, die jullie je nauwelijks kunnen voorstellen. Dit alles zal zeer binnenkort veranderen, omdat de waarheid niet veel langer verborgen kan blijven en al bezig is te worden onthuld.

Voor sommigen is de waarheid bijna te moeilijk om te geloven, dus sta voor alles open wanneer het onthullen begint, want soms zal het ongelooflijk klinken. Het bewijs van jullie werkelijke geschiedenis wordt bijna iedere dag geleverd, maar toch bestaat er een bepaalde mate van terughoudendheid om het publiekelijk bekend te maken. Wanneer dit wel gebeurt zal het bepaalde religieuze overtuigingen bijzonder hard onderuithalen, maar door leringen te verwijderen die niet volledig de waarheid weerspiegelen, zullen de onthullingen veel eenvoudiger te begrijpen zijn. Uiteraard zal de Kerk nog steeds een rol blijven spelen en zullen veel mensen zich voor begeleiding nog steeds tot haar richten. Persoonlijke overtuigingen zijn iets dat je met je meedraagt, totdat je met een nog hogere waarheid wordt geconfronteerd waardoor je je inzicht dienovereenkomstig ververst. Er bestaan echter vele gevorderde zielen die in het bijzonder naar de Aarde zijn gekomen om de waarheid te verspreiden en die al begrip hebben van hoe ze dit het best aan jullie over kunnen brengen op een manier die zal worden begrepen.

Vanuit de hogere rijken komt er veel Liefde op jullie af en jullie verdienen alle lof voor de geleverde prestaties die volledig worden begrepen. Via persoonlijke opoffering is er al veel bereikt en eens zullen jullie dankbaarheid ontvangen van al diegenen die jullie hebben geholpen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!