Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 25 augustus 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 25 augustus 2017

Mike Quinsey

De meest belangrijke zaken die wachten om van start te kunnen gaan, zijn afhankelijk van de eerste stap om een revaluatie van de valuta te introduceren. Het is de sleutel tot vele belangrijke veranderingen die van tevoren zijn voorbereid en die snel verkiezingen mogelijk zullen maken zodat een nieuwe Republiek wordt gevestigd en dat een nieuwe President wordt geïnstalleerd. In de tussentijd zal Paul Ryan, die reeds is beëdigd, als President worden verkozen totdat nieuwe verkiezingen worden gehouden om een nieuwe Leider te vinden. Het uiteindelijke doel is welvaart voor eenieder te garanderen. Dit zal tijd kosten, maar omdat het grondwerk reeds is gedaan zullen vertragingen tot een minimum worden beperkt. NESARA en GESARA vormen uiterst belangrijke onderdelen van de veranderingen die de toekomst volledig zullen veranderen, zodat een Gouden Tijdperk van start kan gaan. Wanneer de huidige chaos en problemen zijn overwonnen, zullen de veranderingen veel sneller tot stand komen dan jullie je voor kunnen stellen. De voorbereidingen zijn al lange tijd geleden afgerond en degenen die zijn aangewezen om de leiding te nemen zijn zich terdege bewust van de taken die in het verschiet liggen.

Het lange wachten zal nog iets langer moeten duren, maar jullie hoeven niet te wanhopen aangezien het absoluut zeker is dat jullie van alles dat werd beloofd zullen kunnen gaan genieten. Voor velen zal dit vele aangename verrassingen betekenen, die veel verder gaan dan jullie ooit hebben kunnen denken. Veel van de oude manieren zullen moeten veranderen om een samenleving te weerspiegelen die wat betreft bewustzijn vooruit is gegaan. Vrede zal jullie werkelijkheid worden, waarin mensen met groei en liefde als gemeenschappelijk doel samen kunnen komen, wat is voortgekomen uit het inzicht dat ongeacht Ras of kleur, jullie allemaal Eén zijn. Jullie zullen kunnen zien hoe alle Landen voor het herstel van iedereen zullen beginnen samen te werken en hoe zij hun geschillen op een vreedzame manier uit de weg zullen ruimen. Een herwaardering van de valuta zal binnenkort werkelijkheid worden en dit alleen al zal voor alle betrokkenen in enorme veranderingen resulteren. De toekomst zal jullie vele aangename verrassingen brengen en zal de rechtvaardige beloning brengen voor jullie wonderbaarlijke prestatie om je in het Licht vooruit te bewegen zodat Ascentie is verzekerd.

Wanneer de veranderingen je pet te boven gaan, accepteer dan alsjeblieft dat deze in permanente vrede en een grote eenwording van de mensen zullen resulteren. Het is duidelijk dat er zich velen, die niet van het Licht zijn, op hoge posten bevinden en die een stap opzij zullen moeten doen zodat vooruitgang kan worden geboekt, waarbij oppositie hiertegen volledig zinloos is. Veel zielen van het Licht wachten op een kans om de Mensheid te helpen een vloeiende beweging te maken het Nieuwe Tijdperk in, en dit omvat ook Wezens van andere beschavingen die zeer lange tijd met de Aarde verbonden zijn geweest. De Pleiadiërs die jullie Voorouders zijn, bevinden zich hier in belangrijke mate tussen en zullen in de openbaarheid treden wanneer de omstandigheden dit toestaan. Hiermee zal de Mensheid met een nog grotere snelheid dan voorheen, verdere vooruitgang boeken. Na jaren van het jezelf voorbereiden op veranderingen, staat alles waarvan jullie hebben verwacht dat het naar jullie toe zou komen gereed en zullen jullie een schitterende tijd beleven waarbij jullie van de veranderingen kunnen profiteren.

In de Hemel is sprake van grote vreugde dat de Mensheid eindelijk volwassen is geworden en dat aan de beproevingen en tegenslag bijna een einde is gekomen. Jullie zijn er geleidelijk aan op voorbereid om als geascendeerde Wezens je plaats in de Kosmos in te nemen, waarbij grootse feestelijkheden in het verschiet liggen, aangezien een dergelijke prestatie maar zo nu en dan plaatsvindt. Van de betrokkenen werd een grote inzet gevraagd om de ondervonden negativiteit te overwinnen, aangezien dit het vermogen bezit jullie eonen lang naar beneden te halen. Terwijl jullie vele, vele incarnaties hebben doorstaan, zijn jullie toch in staat geweest om je trilling naar een acceptabel niveau, dat Ascentie garandeert, te verhogen. Jullie zijn degenen die hun trilling hebben verhoogd en die het applaus hiervoor volledig verdienen. Hoe moeilijker de uitdaging, des te groter jullie vastberadenheid om te overwinnen, waarbij jullie je voordeel hebben kunnen doen met de belemmeringen die op je pad werden geplaatst. Het is jullie kracht en vastberadenheid die jullie er doorheen heeft gesleept en jullie zullen deze weg nooit meer hoeven te bewandelen.

Tijd zoals jullie die kennen is een illusie, maar dient haar doel als een manier om langzaam te evolueren, waardoor geen enkele ziel op een bepaalde manier onder druk wordt gezet. Ook geldt dat, omdat tijd oneindig is, niemand wordt opgejaagd om succes te behalen waarbij er in elk stadium, mocht je dat nodig hebben, hulp voorhanden is. In feite realiseren zij zich jouw behoeften vaak voordat jij dat doet en zijn diegenen, die samen met jou je pad bewandelen, er om je te helpen. Iedere ziel wordt bijzonder gerespecteerd en geliefd en deze realiseert zich nauwelijks hoe belangrijk diens prestaties worden beschouwd. Zielen voelen zich met hun problemen vaak geïsoleerd en alleen, maar ze kunnen ervan uitgaan dat er voor hulp en aanmoediging altijd Lichtwezens naast hen staan.

Er zijn tijden dat je je problemen mee naar bed neemt en wanneer je je lichaam verlaat en de hogere sferen ingaat, bespreek je de zaken met degenen die in staat zijn je goed en nuttig advies te geven. Het kan ook zijn dat je zielen ontmoet die familie van je zijn en deze kunnen met, dan wel zonder lichaam zijn. Om gerechtvaardigde redenen ben je meestal niet in staat je deze ontmoetingen te herinneren en het is niet ongebruikelijk dat zodra je uit je slaap bent ontwaakt, antwoorden op je problemen je gedachten binnen komen. Het is eveneens mogelijk dat je Gidsen een ontmoeting regelen met iemand die je kan helpen je problemen op te lossen, waarbij je het gevoel hebt dat deze ontmoeting toevallig is. Besef echter dat “toevallige” ontmoetingen nauwkeurig zijn gearrangeerd, zodat er zich geen fouten aandienen die tot falen zouden kunnen leiden, maar toch kan het zijn dat, wanneer het nodig is, de omstandigheden opnieuw worden geschapen. Tegen de tijd dat men zich terugtrekt om naar bed te gaan, overdenken de meeste mensen de gebeurtenissen en onopgeloste problemen van de dag en dit is zinvol, zodat je een duidelijk beeld van je behoeften krijgt.

Terwijl je evolueert kan het zijn dat je pad verandert omdat je je op nieuwe avonturen richt, en kunnen je Gidsen dienovereenkomstig mee veranderen. Dus welke uitdagingen je ook mag aangaan, je zult de beste hulp ontvangen die er voorhanden is. Wanneer je de prikkel voelt om een bepaalde richting op te gaan, is het waarschijnlijk dat je Gidsen hiervoor verantwoordelijk zijn, omdat zij een beter overzicht hebben van wat er voor jou in het verschiet ligt. Soms gebeuren er dingen die goed voor je zijn en noem je het “geluk”, waar het in werkelijkheid voor jou is gearrangeerd. Er wordt je zoveel hulp geboden dat je je hiervan helemaal niet bewust bent, dus je kunt ervan uitgaan dat je geen enkel probleem alleen hoeft op te lossen. Wees je eenvoudigweg bewust dat wanneer je het gevoel of de drang krijgt om iets specifieks te doen, dit voor je eigen bestwil is. De belangrijkste functie van je helpers is tenslotte om je bij je levensplan te houden en ervoor te zorgen dat je je karmische verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat.

Deze maand heeft alles in zich om een bijzondere te worden en zou verbazingwekkende gebeurtenissen kunnen inluiden. Het is zeker zo dat de zaken tot een climax komen en wat de politiek betreft, zijn deze van tijdelijke aard; er kan letterlijk van alles gebeuren. Zoals voorheen al werd gesuggereerd, is er maar één belangrijke gebeurtenis nodig om de zaken aan het rollen te krijgen. Dus houd je stevig vast, omdat een achtbaanrit binnenkort van start zou kunnen gaan. Het is allemaal bezig zich op te stapelen en alles is mogelijk, maar wat de uitkomst echter ook mag zijn, op de lange termijn zal het voor jullie allemaal goed uitpakken.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!