Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 augustus 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 augustus 2017

Mike Quinsey

Jullie zijn goed op weg in Het Nieuwe Tijdperk; de nodige veranderingen vorderen gestaag en beginnen zich te voltrekken. Ze kunnen niet worden tegengehouden en zijn nodig om de vestiging van de nieuwe versie van de Aarde op gang te brengen. De oude Aarde zal worden gezuiverd en alles van lagere trilling zal verdwijnen. Voor het Menselijk Ras betekent dit een leven zonder slavenarbeid of de voortdurende noodzaak om met het gebrek aan zaken om te gaan die jullie een vredig en lonend leven zouden hebben bezorgd. De negatieve invloeden zullen geleidelijk aan minder worden totdat deze volledig zijn verwijderd. Tegelijkertijd zullen grote veranderingen ervoor zorgen dat jullie leven meer lonend wordt en het zal een schitterende ervaring zijn om op Aarde aanwezig te zijn, daarbij is het allerbelangrijkste dat jullie meer vrije tijd voor jezelf zullen creëren.

Die zielen die erin zijn geslaagd om hun trilling te verhogen zullen terecht degenen zijn die ascenderen om een niveau van geluk te bereiken dat in jullie huidige tijd relatief onbekend is. Het leven zal vreugdevol zijn en in eenheid met alle anderen en er zal een liefde worden ervaren die jullie huidige begrip ervan ver te boven zal gaan. Het Gouden Tijdperk zal waarlijk zijn begonnen en de bevlogen samenwerking van alle zielen zal het verder naar een niveau brengen dat jullie nog niet hebben ervaren. Het is de rechtvaardige beloning voor al het harde werk en de toewijding die er door jullie is ingestopt. Uiteindelijk zal er het Menselijk Ras van eenheid zijn, waarbij alle zielen op gelijke voet meedelen in de schatten van de Aarde die overvloedig zullen zijn. Alles wat jullie ooit hebben gewenst zal mogelijk zijn en de kracht van gedachten zal universeel zijn. Mensen zullen in staat zijn te krijgen wat ze maar nodig hebben en niemand zal méér nemen dan nodig is aangezien de energieën van hebzucht en zelfverrijking al lang zullen zijn verdwenen.

Begrijp dat toen de oude cyclus is geëindigd, omdat jullie je trilling voldoende hadden verhoogd, jullie een einde van een Tijdperk hebben voorkomen dat gemakkelijk in de richting van de vernietiging van de Aarde ging. Het werd absoluut als een mogelijkheid gezien, omdat de belangrijkste naties tegenover elkaar stonden en voorbereid waren op een nucleaire oorlog. Door een dergelijke wereldcatastrofe te voorkomen zijn alle oude profetieën komen te vervallen en een nieuw tijdperk heeft zich aangediend waarbij jullie geleidelijk de veranderingen binnen zijn getreden die jullie, door je trilling te verhogen, tot stand hebben gebracht. Oorlog is niet langer een optie en te zijner tijd zullen alle zaken die met oorlog te maken hebben niet langer kunnen blijven bestaan. Vrede daalt over de Aarde neer en binnenkort zal het herstel intreden in de vele door oorlog verscheurde landen, waardoor de mensen alle tijd krijgen die ze nodig hebben om bij te komen. Het zal eveneens de introductie van innovaties versnellen, die zijn achter zijn gehouden in afwachting van de terugkeer van vrede op Aarde, waardoor de juiste kansen werden gecreëerd om deze vrij te geven.

Er bestaan twee hoofd-tijdlijnen, zodat er soms wat verwarring kan ontstaan over waar de gebeurtenissen toe zullen leiden, maar jullie kunnen ervan uitgaan dat degenen onder jullie die je trilling hebben verhoogd afstevenen op een heldere, prachtige en vredevolle toekomst. Wanneer dit eenmaal is begonnen, zal de mensheid snel een grote sprong voorwaarts maken, het Nieuwe Tijdperk in, en zullen jullie niet langer twijfelen dat het verleden voorgoed achter jullie ligt. Uiteraard zullen jullie je goede momenten herinneren, maar deze zullen spoedig in het niet vallen bij de gelukkige tijden die aanbreken. Vrijheid zal werkelijk betekenen dat jullie vrij zijn om in alle veiligheid over de wereld te reizen en aangezien nieuwe manieren van transport tot stand komen, zullen jullie niet zoveel tijd aan het reizen kwijt zijn zoals jullie dat in het verleden hebben gedaan.

Door je op een heldere, vredige toekomst te focussen, help je deze te manifesteren en zul je je in die energie veilig voelen en onaangedaan door wat er om je heen gebeurt. Het is begrijpelijk dat je verdrietig kunt zijn over het feit dat sommige vrienden of sommige leden van je familie niet op jouw golflengte zitten, maar je dient niet te vergeten dat het mogelijk is dat zij een ander pad volgen dat eveneens een kans biedt om te ascenderen. Veroordeel alsjeblieft niemand, omdat het werkelijk zo is dat je niet op de hoogte bent van hun levensplan, dat totaal kan verschillen van die van jou. Alle zielen op Aarde gaan er door hun ervaringen op vooruit en niets is zinloos, ook al ascenderen ze in deze ronde niet. Het ligt niet in de verwachting dat iedere ziel in dit leven zal ascenderen, maar wel dat deze ervaring zal willen opdoen om diens evolutie te versnellen. Om in deze tijd op Aarde te zijn is een voorrecht, aangezien velen wensten te komen, maar niet werden uitgekozen. Degenen onder jullie die nu hier zijn, zijn speciaal geselecteerd, dus maak het beste van de kans die je werd geboden.

De toekomst is opwindend en jullie kunnen een zucht van verlichting slaken, omdat jullie goed op weg zijn naar de voltooiing van de lange reis door de lagere trillingen. Het is zwaar en uiterst beproevend geweest, maar toch hebben jullie je ware zelf gevonden en staan jullie nu klaar om je in de hogere trillingen te begeven. Er zijn al heel wat voorbereidingen getroffen om jullie levens gemakkelijker en plezieriger te maken. Het Menselijk Ras wordt nog maar net volwassen en zal Een met alle andere worden en verdergaan om zelfs nog grotere vooruitgang te boeken. Er ligt zoveel vóór jullie en tegelijkertijd zullen jullie je vrijheid hebben verdiend om, in jullie voortdurende zoektocht naar kennis en ervaring, door het heelal te reizen.

Zelfs in jullie lineaire tijdmeting zijn jullie nog maar relatief kort in het Universum en zullen jullie de hulp krijgen van de Pleiadiërs, die jullie hier in eerste instantie hebben gebracht. In feite hebben zij jullie evolutie aanzienlijke tijd gevolgd en zien ze jullie voortgang nu als een aanwijzing dat jullie klaar zijn om een grote stap vooruit te maken. Als en wanneer een geschikt moment is bereikt zullen zij contact met jullie maken en met het voordeel van hun ervaring en hulp zullen jullie snel vooruit kunnen gaan. Op het hogere niveau beschouwen alle Wezens zich Een met elkaar en helpen ze elkaar om vooruitgang te boeken. Het is echter zo, dat vrije wil nog steeds aan de orde is en wat je toekomst betreft, hoewel raad altijd beschikbaar is wanneer je die zou willen, neem je je eigen beslissingen.

De zuivering van de Aarde is verre van voltooid en de oude plucheplakkers realiseren zich niet dat hun tijd voorbij is en dat ze ruimte dienen te maken voor de geboorte van dat wat het zal vervangen. Cycli blijven komen en gaan maar in de eindtijd is het essentieel dat het nieuwe de ruimte krijgt om binnen te treden, waarbij sprake zal zijn van sterke weerstand, maar dit zal niet baten. Er bestaan al plannen, die in een ver gevorderd stadium zijn, voor de introductie van een nieuwe werkwijze die werk en tijd zullen besparen. Vooruitgang dient een continu proces te zijn als je wilt profiteren van de nieuwe achtergehouden ontdekkingen, die het leven voor eenieder veel gemakkelijker en meer acceptabel zullen maken. Het Nieuwe Tijdperk roept en het is geruime tijd bekend dat er al nieuwe technologieën zijn ontwikkeld die veel van de problemen die jullie nu ervaren, zullen overwinnen.

Het is van de mensen bekend dat ze, wanneer het moeilijk begint te worden, ongeduldig op hulp of verandering wachten, dus jullie kunnen erop rekenen dat de Wezens die op jullie vooruitgang toezien, druk bezig zijn belangrijke veranderingen tot stand te brengen. Behoorlijk vaak is jullie verteld dat het juiste moment zich aan moet dienen om de veranderingen door te kunnen voeren, om ervoor te zorgen dat de negatieve krachten er zich niet in kunnen mengen of deze veranderingen kunnen verhinderen. Het is beter om even te wachten in het besef dat wanneer de zaken van start gaan dit op het juiste moment zal gebeuren.

Ik laat jullie achter met Liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!