Home > > Mike Quinsey – 18 januari 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 januari 2019

Mike Quinsey

De tijd gaat sneller voorbij dan ooit en dit feit alleen al is het bewijs dat jullie goed op weg zijn naar Ascentie. Er wordt veel hulp geboden aan jullie die het pad naar ascentie al zijn opgegaan, en als je niet van gedachten verandert, ben je van succes verzekerd. Omdat jullie Gidsen nu in staat zijn om dichterbij te komen, zullen zij je rechtstreeks kunnen beïnvloeden en zo helpen om je aan je levensplan te houden. Te midden van alle onrust die op Aarde heerst, is het noodzakelijk en zelfs essentieel dat je je blik vooruit blijft richten zonder je doel uit het oog te verliezen. Op jullie niveau zijn er nog steeds hindernissen te overwinnen, maar met jullie gevorderde stadium van ontwikkeling zou het in verhouding gemakkelijk moeten zijn ermee om te gaan. Verleidingen zullen er nog steeds zijn, maar tot nu toe hebben jullie het met succes aangepakt en er is geen reden aan te nemen dat jullie dit in de toekomst niet blijven doen.

De veranderingen die op Aarde plaatsvinden zijn nodig om degenen die niet in staat zijn zichzelf te verheffen, of degenen die soms worden tegengehouden door het duister, vooruit te bewegen. Omdat verlichte zielen naar belangrijke en machtige posities overgaan, zullen jullie beginnen te zien dat de veranderingen een positief effect hebben. Met de autoriteit die aan hen is toevertrouwd, evenals hun intentie om alles aan het Licht te brengen, zullen ze belangrijke veranderingen doorvoeren die zullen worden opgemerkt en gevoeld. Veel van deze veranderingen zullen de juiste mensen aan de macht brengen, zodat er een collectieve beweging kan ontstaan om de Mensheid uit het duister en naar het Licht te brengen. Veel mensen hebben echter een goed hart en zoeken naar manieren om hun bereidheid te tonen en andere zielen te helpen bij hun zoektocht naar een uitweg, maar vinden het moeilijk om een uitlaatklep te vinden voor hun verlangen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken, want hun gidsen zullen zich goed bewust zijn van hun intenties en zullen hen vooruit helpen, zodat alle kansen goed voor hen zullen uitpakken.

Begrijp dat je Gidsen je beter kennen dan jijzelf, en dat ze zich eveneens bewust zijn van je levensplan en intenties. Als je je derhalve gedreven voelt om een bepaald pad te nemen, denk er dan goed over na, omdat je Gidsen misschien proberen je in de juiste richting te “duwen” om aan je behoeften tegemoet te komen. Tenzij je in een karmische situatie verkeert waarin een bepaalde ervaring dient te worden doorgemaakt, ben je in het bezit van een volkomen vrije wil, maar gebruik die verstandig. Sterker nog, omdat zoveel mensen met de veranderingen meebewegen, zul je merken dat het leven soepeler verloopt, en dat lag in de verwachting. Soms werd karma mogelijk uitgesteld maar over het algemeen wordt karma nu in principe meteen uitgespeeld. Sterker nog, nu jullie het punt van kentering ruimschoots zijn gepasseerd, zouden vorderingen opwindend en bevredigend moeten zijn. De "pot met goud" aan het einde van de regenboog is misschien ongrijpbaar, maar jullie komen dichter bij de vrede en rust die jullie te wachten staan.

Vrede wordt waar mogelijk en noodzakelijk afgedwongen omdat velen nog steeds visioenen van 'bloed en glorie' hebben, hoewel de oorlogsvoering en het wapentuig in deze tijd dermate dodelijk zijn, dat het een weg is geworden naar een snelle dood. Bij velen is het besef ontstaan dat oorlog zinloos is en hartverscheurend, vaak een immens trauma veroorzakend voor degenen die overleven, waarbij lange tijd daarna nog sprake is van geestelijk lijden. Mensen krijgen meer moeite met het ontnemen van het leven van iemand anders, en hun terughoudendheid om dit te doen begint zichtbaar te worden. Dit is het begin van een grote verandering met betrekking tot hoe men de ander ziet, de ander die in essentie precies dezelfde is als jij en die net als jij gewoon een goed en gelukkig leven wil leiden, in volledige harmonie met al het leven. Het is niet zomaar een droom, het zal gebeuren en het zal op geen enkele manier kunnen worden verhinderd, om vrede te brengen op Moeder Aarde en bij al het op haar aanwezige leven.

Vrede begint bij de mensen die alleen liefde voor elkaar tot uiting wensen te brengen, en je zou kunnen zeggen dat het besmettelijk is omdat wanneer anderen je kalmte en geluk zien, onder alle omstandigheden, ze je geheim willen weten. Het is nu al gaande, maar net als alle grote veranderingen kost het tijd om echt bij de mensen in te dalen. Wil men werkelijk leven met de onzekerheid van het leven die oorlog en strijd veroorzaken, natuurlijk niet, en in tijden van oorlog worden mensen opgeroepen voor hun dienst en hebben ze geen andere keuze. Wees ervan verzekerd dat dit zal veranderen, het moet wel, want er zal in de nabije toekomst geen plaats meer zijn voor dergelijke energieën. Degenen die een dergelijke drang naar oorlog en alles wat daarmee samenhangt in stand houden, zullen uiteindelijk bij gelijkgestemden terechtkomen, terwijl zij die vreedzaam zijn, zullen ascenderen.

Velen van jullie hebben een redelijk idee van de veranderingen die gaan komen en omdat ze vrede met zich meebrengen, verlangt men naar de totstandkoming ervan. Op Aarde hangt de snelheid waarmee dit gebeurt grotendeels van de mensen zelf af, dus moedigen we jullie aan jezelf naar de hogere trillingen te bewegen en je leven dienovereenkomstig te leven. Dergelijke veranderingen komen eraan als jullie je dieper in een nieuw gebied van de Ruimte begeven. Het hangt allemaal samen met de verheffing die uiteindelijk tot Ascentie zal leiden. Jullie leven in een samenleving waarin de mensen zich op verschillende niveaus van ontwikkeling bevinden, en sommigen zijn totaal niet voorbereid op deze veranderingen. Desalniettemin hebben ze de tijd om zich te verheffen, maar dan dienen ze wel de wens te koesteren om dit te doen, waarbij het zo is dat velen letterlijk niet erg geïnteresseerd zijn in de toekomst. Hun positie en wens om in hun huidige situatie te blijven wordt gerespecteerd, omdat wanneer zij de drang voelen om toch verder te gaan, zij op zoek zullen gaan naar de kennis die hen daartoe in staat zal stellen.

Jullie, die wij de "oude zielen" noemen, hebben vele cycli doorgemaakt om dit keerpunt te bereiken en jullie verdienen hiervoor de felicitaties. We weten dat door de ervaringen die jullie hebben gehad, jullie niet zullen falen om de ultieme verandering - die van Ascentie - te bereiken. Door jouw voorbeeld zullen anderen worden aangetrokken en ben je in staat hen op weg te helpen. Ze zullen vragen "wat moet ik doen om te slagen?" en het simpele antwoord is: leef je leven in Universele Liefde voor al het leven, daarbij allen gelijk behandelend ongeacht hun overtuigingen. Als sommige nog steeds vastzitten in oude overtuigingen, zullen ze van jou en van de manier waarop je je leven leidt, leren. Je kunt echter niet alles zijn voor alle mensen, maar je kunt ze helpen zich in een liefde uit te drukken die geen grenzen kent. Jezus was bijvoorbeeld iemand die alles en iedereen met liefde en vriendelijkheid behandelde en die bij niemand enige vorm van vooringenomenheid vertoonde. Er zijn natuurlijk nog andere voorbeelden, maar hij is iemand wiens leven in veel details is vastgelegd en een duidelijk voorbeeld van de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde.

Het Grote Experiment loopt ten einde en aan allen die hieraan deelnemen is grote hulde en liefde verschuldigd vanwege hun eindeloze toewijding, om te bewijzen dat zielen zich wel degelijk kunnen verheffen, zelfs wanneer ze worden onderworpen aan de meest zware tests. Jullie wisten op voorhand dat je in de meest extreme omstandigheden zou worden uitgedaagd, met de verzekering dat de Geestenwereld altijd in de buurt zou zijn om je door de moeilijkere tijden heen te helpen. Het is een bijzonder eenzame ervaring geweest die ver verwijderd lag van de hogere rijken waar jullie normaal verblijven en waar jullie een uiterst harmonieus bestaan genieten zonder de aanwezigheid van levensvormen uit de lagere trillingen. Jullie kunnen er zeker van zijn dat je nooit verantwoordelijkheden hebt gekregen of werd opgelegd die buiten je mogelijkheden lagen. Jullie winst is geweest om door ervaring verder te groeien zodat je anderen die in je voetsporen treden, kunt helpen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Het is zeker nodig om jullie in zulke moeilijke tijden te ondersteunen.

Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!