Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 15, 2010

SaLuSa, November 15, 2010

Laat niemand je van het pad afhalen waarvan jij hebt besloten dat het de juiste is voor jou. Jullie hebben je leven met alle grote beslissingen van te voren gepland, en jullie spirituele ervaringen zijn zo voor jullie ontworpen dat jullie evolutie vooruit komt. Omdat jullie je duidelijk allemaal in verschillende stadia van inzicht bevinden, volgt hieruit dat jullie leven een plan volgt dat specifiek aan je eigen behoeften voldoet. Al hebben misschien veel zielen Ascentie als doel, er kan om die reden niet slechts één pad zijn wat daar naartoe leidt. Verrijk in ieder geval je kennis door over de verschillende geloven te leren, maar volg op het beslissende moment je eigen intuïtieve gevoelens. Je hoeft het niet altijd bij het juiste eind te hebben maar het is bij voor- of tegenspoed in ieder geval je eigen pad. Soms trek je misschien ongewenste ervaringen aan, die toch bedoeld zijn als opbouwende stappen om je de kracht en motivatie te geven door te gaan met je zoektocht naar kennis.

Jullie is de mogelijkheid geschonken je op een snelheid te ontwikkelen die bij je past, en niemand dwingt je sneller te gaan. Als het echter je intentie is te ascenderen kan je niet afwachten tot het naar je toe komt, dus werk naar een afsluiting toe door het leven vanuit jullie hoogste idealen te doorleven. Leef in Liefde en Licht als het serene en vredige Wezen dat jullie in feite zijn, en verspreid de vreugde en het geluk waar jullie toe in staat zijn en jullie zullen succesvol zijn. Op hetzelfde moment zullen jullie, omdat jullie trilling toeneemt, nog meer Licht naar jezelf aantrekken. De uitdaging om je Licht vast te houden is niet gemakkelijk wanneer je overal om je heen de lagere trillingen tegenkomt. Maar vanwege wie jullie zijn, hebben jullie de kracht je op je hartcentrum te focussen en jezelf met krachtige liefdevolle energieën te omringen. Dat is alles wat jullie voor je bescherming nodig hebben omdat het de duistere energieën laat afbuigen of omvormt.

Ascentie is slechts één belangrijke stap op jullie pad van evolutie en het zal altijd door blijven gaan als jullie door de dimensies omhoog gaan. Het zal in feite eenvoudiger worden omdat jullie nooit meer zo’n massale tegenwerking tegenkomen als jullie op Aarde hebben ondervonden. Wat jullie hebben gedaan door naar de lagere dimensies af te dalen wordt als een hele moedige daad beschouwd, al wisten jullie dat jullie kennis en inzichten in het leven daar veel sneller verrijkt zouden worden dan in de hogere dimensies, die jullie achter je lieten. Als jullie je vasthouden aan het vertrouwen wat jullie hadden toen dat plaatsvond, draagt het jullie veilig en succesvol naar het einde van de cyclus. Als jullie terugblikken op het begin van deze eeuw, zullen jullie het er zonder twijfel mee eens zijn dat de tijd zich heeft versneld en dat het als in een flits voorbij lijkt te zijn gegaan, en dit blijft zo doorgaan. De duistere Wezens ervaren hetzelfde effect, en samen met de beperkingen die we hen hebben opgelegd, beseffen zij dat hun zaak is verloren. Hun weerstand om zich terug te trekken en de veranderingen van start te laten gaan, doet niet ter zake, want wat is gepland, gaat volgens plan door.

We weten dat sommige van jullie moe zijn van het oponthoud en velen hebben een grote behoefte aan materiële hulp. Heb geen angst dat daar niet voor zal worden gezorgd, want wij kijken naar het grotere plaatje en wanneer dingen eenmaal beginnen te gebeuren, zijn er wereldwijde veranderingen. Het duurt echt niet lang een eerlijke verdeling van rijkdom en materiële hulp op te zetten. Houd in gedachten dat dergelijke veranderingen slechts het begin zijn van een immens programma dat na Ascentie wordt voortgezet. Het is pas nadat jullie zijn geascendeerd dat jullie de schoonheid en harmonie van de hogere dimensie gaan ervaren. In jullie huidige dimensie kan het gewoon niet plaatsvinden, maar jullie gaan niettemin naar een grotere mate van voorspoed en geluk dan voorheen. De verplaatsing van de fysieke trillingen naar die van het Licht zal een schitterend mooi bestaan openbaren, wat constant is en waar niets wat ermee botst, kan materialiseren. Alleen zielen van Licht bewonen dergelijke sferen, en individueel weerspiegelt het wat jullie in de periode van de dualiteit hebben bereikt.

Wij verblijven al in die hogere dimensies, en af en toe mochten sommigen van jullie ons bezoeken. Jullie achterblijvende indruk betreft hoe verheffend de energieën zijn, en het zachte licht dat alle objecten lijken uit te stralen. De hele atmosfeer is er één van vrede en alle Wezens die jullie ontmoeten verspreiden duidelijk voelbaar de liefdestrilling. Het is dan ook geen wonder dat bezoekers in het Licht willen blijven, want door te vergelijken beseffen ze hoe zwaar en beladen de energieën van de Aarde zijn. Welnu Dierbaren, het duurt niet zo lang meer voor het allemaal jullie werkelijkheid wordt. De eerste stappen gaan jullie omhoog tillen uit de lagere vibraties waar jullie nu in leven, en onze acties zullen dit doen door de oorzaak te verwijderen van jullie opgesloten zitten op jullie eigen planeet. Het weghalen van de nog aanwezige macht over jullie bij de duistere Wezens, zal het belangrijkste zijn. Zij zullen zich tegenover het goddelijk decreet moeten schikken en indien nodig machtigt het ons hen met dwang te verwijderen. We bedoelen geen fysieke kracht maar toch een technologie die hen verhindert zich tegen onze eisen te verzetten.

Wat jullie vaker dan in de afgelopen paar jaren zullen opmerken is dat jullie eigen gevoelens en expressie daarvan, zachtaardiger en zorgzamer zijn geworden. De agressiviteit en scherpte in de houding van mensen naar elkaar heeft zich verzacht, en iets anders lijkt misplaatst en zelfs overbodig. Dit mag worden aangemoedigd aangezien de duistere Wezens de media hebben gebruikt om jullie gedachten voor je ware Zelf te verhullen, door jullie te laten geloven dat jullie sterk en assertief moesten zijn door elkaar te domineren. De trend is in wezen geweest de verschillen te vergroten en in plaats van jullie bij elkaar te brengen, redenen voor opsplitsing te veroorzaken. Houdingen moeten veranderen en de soevereiniteit van ieder individu moet worden erkend en gerespecteerd. Het is jullie goddelijke plicht voor elkaar te zorgen, zoals wij binnen de Galactische Federatie doen met jullie beschaving. Wij beoordelen jullie daden niet, want wij begrijpen dat jullie voortdurend in de lagere vibraties worden getrokken door wat er om jullie heen gebeurt.

Het is inderdaad de uitdaging van de dualiteit die jullie vastbeslotenheid om het te overwinnen, versterkt en jullie worden geholpen wanneer jullie eenmaal het voornemen aangeven dit te willen. Wanneer jullie je oude karmische schuld inlossen, worden jullie nog meer naar het Licht getrokken, en hebben jullie minder bagage mee te nemen voor de laatste periode in de dualiteit. Het moet op de een of andere manier worden opgeruimd, en dat was jullie onderneming toen jullie aan dit leven begonnen. De Wet van Genade kan echter, zoals we eerder opmerkten, in werking treden en er een streep onder zetten.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik stuur jullie, geliefde zielen, allemaal mijn liefde en zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.