Home > > Mike Quinsey – 16 augustus 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 augustus 2019

Mike Quinsey

Velen van jullie zijn zich ervan bewust dat de Cabal een relatieve vrijheid bezat om te proberen te voorkomen dat de Mensheid Ascentie kon bereiken. Ze zijn hier echter niet in geslaagd ondanks het feit dat ze in staat zijn geweest hiervoor alle beschikbare middelen in te zetten en bereid waren zo ver te gaan als het vernietigen van de Aarde. Jullie hadden de steun van de Lichtkrachten, maar hen was het niet toegestaan om in jullie vrije wil in te grijpen, waarbij ze jullie tegelijkertijd wel konden helpen wanneer je eenmaal positieve beslissingen nam om meer Licht naar de Aarde te brengen. Met andere woorden, ze konden het werk niet voor jullie opknappen, maar konden jullie wel helpen dit voor elkaar te krijgen en dat is jullie dan ook gelukt. De Cabal-dreiging hangt jullie niet langer boven het hoofd en vaststaat dat jullie veilig dat moment zullen bereiken wat bekend staat als Ascentie. De Cabal bezit nog steeds enige macht, maar alleen in een mate die jullie voortgang in het bereiken van je doel kan vertragen en niet om het finaal te stoppen.

Jullie toekomst begint nu vorm te krijgen en jullie zijn op weg om Galactische Wezens te worden; dit is altijd al de beoogde toekomst geweest, waarbij jullie werden geholpen om dit te bereiken. In vergelijking staan jullie in deze tijd pas aan het begin van je reis, maar nu kan het echt van start gaan waarbij jullie vooruitgang steeds sneller zal toenemen. Momenteel is het een kwestie van je weg vinden uit de wanorde en verwarring die op Aarde heersen. We betreuren het feit dat zovele zielen niet begrijpen dat jullie niet alleen deel uitmaken van het geheel, maar in wezen ook allemaal Eén zijn. Alle onderlinge verschillen vanwege religie en traditie dienen te worden erkend en geaccepteerd in de wetenschap dat er netzo veel schoonheid en liefde kan bestaan in de overtuigingen van een andere ziel. Het is niet nodig om te vechten over wiens overtuigingen het meest overeenkomen met de oorspronkelijke leringen, want naarmate jullie groeien en meer van de waarheid begrijpen, zullen jullie geleidelijk aan allemaal als Eén samenkomen.

Ondanks de waargenomen oorlogsdreigingen kunnen jullie er gerust op zijn dat het, afgezien van lokale schermutselingen, niet wordt toegestaan ​een andere natie te bedreigen. De bladzijde is omgeslagen en op geen enkele manier zal worden teruggekeerd naar de oude oorlogszuchtige handelingen en tijden. Zodra het vertrouwen tussen landen stevig is opgebouwd, zal de mensheid zich snel verenigen om vreedzaam samen te leven en zal elke beknelling van oorlog worden verwijderd. De mensheid als geheel is van nature vreedzaam en het zijn over het algemeen politici, despoten en het militaire apparaat geweest die ideeën van wereldoverheersing door oorlog hebben gekoesterd. De mens is over het algemeen bijzonder flexibel, accepteert de subtiele verschillen tussen Rassen en kan de uiteenlopende levensstijlen en overtuigingen waarderen. In de nabije toekomst zullen via verkiezingen door jullie alleen die zielen worden gekozen die hebben bewezen jullie ideeën en gevoelens te steunen. Normaal gesproken worden bij “eigen belang” en “jezelf” op de eerste plaats zetten, de wenkbrauwen opgehaald, maar in deze specifieke tijd is het toch belangrijk dat je je eigen behoeften goed voor ogen houdt. Elke ziel heeft zijn/haar eigen plan voor deze periode en hun Gidsen zullen ervoor zorgen dat ze zich eraan houden.

De huidige cyclus is de periode waarnaar jullie altijd al hebben uitgekeken, wetende dat er iets beters moet zijn dan een bijna voortdurende staat van oorlog, waarschijnlijk zonder te beseffen dat jullie het zijn die uitmaken wat de toekomst in petto heeft. Dat is de reden waarom het moeilijk te voorspellen is, omdat het potentieel van moment tot moment kan veranderen. Je gedachten zijn veel krachtiger dan je beseft en jouw invloed op de gebeurtenissen kan de uitkomst veranderen. Daarom benadrukken we de laatste tijd dat het belangrijk is dat jullie te allen tijde positief blijven. Onthoud dat je naar jezelf toetrekt waar je je aandacht op richt, en ook dat alle zielen in verschillende stadia van evolutie verkeren. Daarom worden jullie aangemoedigd anderen in hun eigen tempo te naar een niveau van eigen keuze laten gaan.

Is het jullie opgevallen dat er een grotere onderlinge balans tussen jullie bestaat die ervoor zorgt dat eenieder gelijke kansen in het leven krijgt, in plaats van dat dominantie van de een over de ander wordt toegestaan? Voor een deel hangt dit uiteraard af van welke zielen de veranderingen kunnen doorvoeren om de dominantie van de mannelijke zielen te doorbreken. Elk van deze zielen bezit eigenschappen die ten bate van de mensheid kunnen worden ingezet en werden gebruikt om de afgelopen honderd jaar door te komen. Nu zijn jullie een periode binnengegaan met een groter potentieel aan wereldvrede en in het algemeen zijn vrouwelijke zielen beter uitgerust om dit tot stand te brengen en in stand te houden.

De mens is altijd een strijder geweest en was ook qua lichaamsbouw zeer geschikt om deze rol te spelen. Napoleon en Hitler waren extreme voorbeelden van de antichrist en hoewel beiden een grote mate van succes behaalden wat betreft wereld-overheersing, werden ze uiteindelijk verslagen door de Lichtkrachten. De lange periodes van hun heerschappij gaven alle betrokken zielen de gelegenheid om hun karma te zuiveren dat zich in vele levens had kunnen opbouwen, om vervolgens een tijd binnen te kunnen gaan die bekend zal komen te staan als het begin van Wereldvrede. Jullie zullen je ongetwijfeld herinneren dat de Nieuwe Tijd is begonnen met het opruimen van niet ingelost karma, iets waardoor elke ziel om zo maar te zeggen nieuw leven kreeg ingeblazen. Zien jullie nu hoe de zaken worden geleid om de beste resultaten te behalen, zonder daarbij inbreuk te maken op de vrije wil?

Terwijl de tijd zich verder blijft versnellen, doen de gebeurtenissen hetzelfde en komen de veranderingen die we zo vaak hebben genoemd dichterbij, waarvan de belangrijkste voor jullie is: de herwaardering van de valuta. Dit moet gebeuren om een gevoel van eerlijkheid te creëren in de landen die worstelen om te overleven. Het is duidelijk dat een Nieuw Tijdperk dergelijke kwesties dient aan te pakken en de plannen hiervoor bestaan ​​al. Het zal een grote stap voorwaarts betekenen wanneer alle landen dichter bij elkaar worden gebracht en meer gelijkheid en eerlijkheid op de geldmarkt tot stand worden gebracht. In het verleden zijn sommige landen opzettelijk tegengewerkt, zodat hun vooruitgang veel langzamer is verlopen. Alle zaken van deze aard zullen bijtijds worden rechtgezet en alle zielen zullen een gelukkige en welvarende tijd beleven.

Jullie nemen nog steeds deel aan een experiment dat werd opgezet om te kijken hoe jullie om zouden gaan met je levensvrijheid en de daarbij behorende ervaringen. Met onze aanmoediging en begeleiding zijn voldoende van jullie de lagere trillingsniveaus ontstegen, om zodoende de Mensheid in staat te stellen de nieuwe cyclus waarin jullie je nu bevinden binnen te gaan. Je zou kunnen zeggen dat het de sluizen heeft geopend, waardoor méér Licht binnen kon komen en jullie je konden verheffen. Jullie beloning is het toestaan ​​van méér hulp van jullie Gidsen in het sneller bereiken van je bestemming. Ongeacht welk pad je neemt, het zal ervoor zorgen dat je naar de hogere trillingen wordt opgeheven. Jullie hebben een niveau bereikt waarvan het niet perse in de verwachting lag dat dit zou kunnen worden bereikt, dus een felicitatie is op zijn plaats.

De pogingen tot afleiding door degenen die nog steeds gevangen zitten in de lagere trillingen zouden je niet van je hogere pad af moeten kunnen brengen. Elke ziel is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, en toch is er uit de Engelenrijken hulp en begeleiding beschikbaar. Er is geen limiet verbonden aan je tijd in de lagere trillingen omdat je, indien nodig, opnieuw door een cyclus kunt gaan en nog steeds profijt kunt hebben van je eerdere ervaringen. Begrijp dat er veel moeite wordt gedaan om je door de lagere rijken heen te krijgen zodat je, mocht je het nodig hebben, nooit zonder hulp komt te zitten. Vraag er gewoon om en je verzoek zal worden opgemerkt waarbij karma bepaalt welke reactie je zult krijgen, maar dan niet noodzakelijkerwijs op de manier zoals jij zou willen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie