Home > > Mike Quinsey – 9 augustus 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 augustus 2019

Mike Quinsey

Heb jullie je ooit al eens afgevraagd hoe je vorige levens eruit hebben gezien en hoe lang geleden het allemaal voor jou is begonnen, wel het volgende uittreksel uit een Kryon-bericht helpt je een stuk verder op weg om de antwoorden hierop te vinden. Het is geruststellend om te weten dat je onsterfelijk bent, dat je de oude manieren achter je hebt gelaten en dat alles dat vóór je ligt groots en mooi is. Er bestaat een plan voor de Mensheid waarbij jullie de weg zullen banen, dus is het belangrijk dat je alleen gedachten projecteert die zuiver en van de hoogste trilling zijn. Het verleden zal niet meer dan een druppel worden in de oceaan van ervaring, met als vooruitzicht dat alles wat je je zou kunnen wensen zich in de loop van de tijd manifesteert. Laat twijfel en angst achter in het verleden, waar ze horen, en dompel jezelf onder in de liefde die jullie te wachten staat.


KRYON. HET GEWELDIGE JAAR 2019.

Jullie zijn de zaailingen van de Schepper en zelfs als je dit vandaag de dag met je verstand slechts voor een klein deel kunt begrijpen zeg ik jullie dat je alles kunt zijn wat je wenst. Als jullie eens naar jezelf zouden kunnen kijken en zouden inzien dat eenieder van jullie niet alleen waardevol is, maar dat jullie ook alles kunnen, echt alles. Wat je ook denkt dat er morgen gebeurt, je kunt dit ontstijgen. Eenieder van jullie, inclusief je partner, zal op een dag de laatste adem uitblazen en voor dit laatste moment zijn veel mensen bang. Ik wil dat je daarboven staat, omdat het niet je laatste adem is, het is gewoon dat je de laatste adem uitblaast in dat bewuste lichaam om gerevitaliseerd en krachtig terug te keren, levendig en klaar om te beginnen; en ik zeg het opnieuw: dit zal de eerste keer zijn dat je als Mens, verjongd, in een gloednieuwe energie terugkeert, waarbij je je zaken zult herinneren die je in dit leven vergeten was. De dood zal helemaal niet moeilijk zijn, behalve voor de mensen die je achterlaat, en zelfs zij zullen een hernieuwd inzicht hebben in wat het allemaal betekent, omdat ze het grotere plaatje kunnen zien.

Jullie waren er al voordat de Aarde werd geschapen. In de miljoenen jaren die jullie nodig hadden om je te ontwikkelen waren jullie al hier, waarbij tijd geen tijd was en sommigen zich zullen afvragen: wat heb ik in die tijd eigenlijk gedaan? Dat zal ik jullie vertellen, lieve menselijke Wezens. Dat is zo een menselijke vraag - er is geen doen als je aan de andere kant bent, er is alleen liefde, er is alleen maar de schoonheid van het zijn, en er is geen tijd omdat je niet hoeft uit te rusten, er is geen activiteit, er zijn geen cycli van iets, er is alleen maar de puurheid van het zijn. Ik kan het niet uitleggen, maar jullie zijn er al geweest en voor een deel herinneren jullie je dit nog. Ik vraag jullie om zo weinig mogelijk te doen en alleen maar te zijn – dan zullen jullie boven alles uitstijgen waarin je je vandaag de dag bevindt. Sommigen van jullie hebben aangegeven de vriendschap, het familiegevoel, de warmte en de intense rust zelfs te kunnen voelen; er zijn zoveel Lichtwerkers die deze warmte en rust niet kunnen voelen en ik zou hen nu graag willen toespreken. Je kunt de chaos ontstijgen en de warmte en rust vanuit ons naar je toe laten komen. Wees niet van andere menselijke wezens afhankelijk om je een gevoel van evenwicht te geven, keer je naar binnen en vind ons, de Goddelijke familie; je bent nooit alleen. Je kunt anders zijn door alles te ontstijgen in tegenstelling tot het blijven vastzitten in de realiteit van frustratie en tranen.

EINDE UITTREKSEL.


Wees je bewust van wat er op Aarde gaande is, maar alleen als toeschouwer en sta jezelf niet toe om in discussies over de toekomst te verzeilen, de toekomst is zonnig, waarbij jullie je steeds meer zullen verheugen naarmate de trillingen zich blijven versnellen. Er bestaat geen twijfel over de veranderingen die in aantocht zijn en jullie zullen twee korte cycli doorlopen, een hete en vervolgens een koude cyclus, allemaal onderdeel van de zuivering van de Aarde, wat normaal is nadat een Zonnecyclus is voltooid. Jullie zullen nooit meer door de lagere trillingen hoeven gaan, en jullie zijn dit te boven gekomen als krachtigere en wijzere zielen die bestemd zijn om een ​​rol als leraar te vervullen voor weer een andere groep die in jullie voetsporen treedt. De Pleiadiërs zijn een perfect voorbeeld hiervan en jullie zullen op je beurt in hun voetsporen treden en van hun begeleiding kunnen profiteren. Geen enkele ziel wordt in de steek gelaten om zich wanhopig af te vragen hoe het verder moet: als erom gevraagd wordt, wordt alle hulp geboden.

Er bestaat geen enkele twijfel dat de toekomst veel welkome verrassingen met zich mee zal brengen die het gevolg zijn van het feit dat jullie het kantelpunt zijn gepasseerd. Jullie hebben bewezen dat je klaar bent om je te verheffen ​​en jullie bevinden je nu op een ander pad dat alle oude gewoonten achter zich heeft gelaten. Uiteraard klampen sommige zielen zich nog vast aan wat ze gewend en waarmee ze vertrouwd waren, waarbij zij niet blij zijn met veranderingen, maar deze juist afwijzen. Het betekent dat dit, na het nemen van deze beslissing, zal worden gerespecteerd en zij de lagere trillingen zullen blijven ervaren. Jullie kunnen er gerust op zijn dat ze nog steeds alle kansen krijgen om te evolueren, en hun bestemming zal zijn om zich te verheffen ​​wanneer een nieuwe kans zich aandient.

Het leven op Aarde geeft je mogelijk het idee dat jullie geen vrije zielen zijn in het bepalen van je eigen toekomst, maar toch zijn jullie dat omdat, hoewel hulp en advies wordt gegeven, het niet aan jullie wordt opgedrongen. Besef dat jij het bent die de beslissingen neemt die van invloed zijn op je directe toekomst, maar begrijp dat je, voordat je bent geïncarneerd, een levensplan bent overeengekomen Je wordt dus geleid om het maximale uit je ervaringen te halen, zodat je in je volgende incarnatie niet noodzakelijkerwijs opnieuw hetzelfde hoeft door te maken.

In werkelijkheid is er niets dat jullie niet kunnen, maar het hangt af van je "programmering", zodat je in elk leven alle eigenschappen hebt die nodig zijn om te slagen. Je Gidsen kennen je levensplan en zullen er alles aan doen om je te helpen dit te volgen. Uiteraard kun je als vrije ziel van koers veranderen, maar de vraag is dan of je daarmee vooruitgang boekt of juist achteruitgaat. Door achteruit te gaan kun je karma oplopen en opnieuw met dezelfde problemen worden geconfronteerd.

Je hebt misschien al gemerkt hoe het Nieuwe Tijdperk nieuwe vooruitgangen begint vrij te geven die de evolutie van het Menselijk Ras versnellen, en daarom zal dit steeds verdergaan. Jullie werd te lange tijd de kansen ontzegd om volledig het Nieuwe Tijdperk binnen te gaan, maar dit duurt niet veel langer meer, omdat er nieuwe uitvindingen opduiken die jullie kwaliteit van leven zullen verbeteren. Veel daarvan worden momenteel openbaar gemaakt, terwijl deze eerder bewust werden tegengehouden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft deze zelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie