Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 16, 2012

SaLuSa, July 16, 2012

Onze bondgenoten zijn doortastend en jullie zien steeds meer bewijs dat hun werk de waarheid naar buiten brengt en dat het achterstallige plan om de duistere machten op te ruimen, wordt uitgevoerd. Het zal zich voortzetten en verder uitbreiden, en het laat ons zien wie er van jullie nog steeds onder hun invloed zit. Het is angst en gunsten die anderen onder hun controle houden en wij zijn van plan dergelijke situaties te wijzigen. Zoals jullie ook zien, laten politieke partijen over de hele wereld hun ware identiteit zien door weinig compassie te tonen of actie te ondernemen tegen de zware last welke op de schouders van de mensen is geplaatst, terwijl deze afkomstig is van de criminele activiteiten binnen de banken. Wij zullen het kwijtschelden van schulden invoeren aangezien het duidelijk de enige manier is waarop ieder land en de meest getroffen individuen kunnen herstellen en opnieuw beginnen. Dat gaat gepaard met nieuwe technologieën en andere innovaties die jullie stevig met je voeten in de Nieuwe Tijd zullen plaatsen.

Internet blijft jullie beste bron van informatie al worden mensen nog steeds wel misleid door websites met desinformatie. Lieve mensen, als de informatie die ze geven niet betrouwbaar klinkt, schuif het dan terzijde en ook als deze het gebruik van geweld aanmoedigt is ze zeker niet van het Licht. Houd vast aan wat je betrouwbaar hebt bevonden en wat je goed hebt uitgeprobeerd en getest. Na verloop van tijd zullen jullie niet meer zo afhankelijk zijn van Internet als nu het geval is want het duurt niet zo lang meer voor we onze eigen uitzendingen kunnen geven. Alles is klaar voor dergelijke ontwikkelingen en het is zoals gebruikelijk een kwestie van timing. Jullie betrokkenheid bij dit soort zaken is belangrijk maar als het nodig mocht blijken te zijn, gaan we alleen van start want de veranderingen moeten spoedig, zoals gepland, beginnen. Welke situatie zich ook voordoet, het levert ons geen echte problemen op want we hebben met alle mogelijkheden rekening gehouden.

De kwesties die tegenwoordig door religie kenbaar worden gemaakt, zullen helemaal opnieuw moeten worden beoordeeld als jullie ooit vooruit willen komen. Aan de ene kant hebben jullie niet per se leraren nodig omdat alle kennis binnenin aanwezig is maar omdat jullie niet de waarheid is verteld, zal het jullie helpen de juiste weg te vinden. Zoals het nu is, brengt het jullie niet snel ergens en zit alles nog vast aan onjuistheden en absolute leugens. Er zijn veel respectabele en liefdevolle zielen binnen de kerken maar hun ware potentiaal zal niet vrijkomen totdat ze zich losmaken van religieuze controle. Jullie tijd en energie kan beter worden benut door jullie eigen inzichten te bevorderen. Daarmee wordt niet bedoeld dat alle religieuze leringen zinloos zijn maar ze zijn verwarrend en misleidend met betrekking tot de waarheid. Jullie hebben vrijheid van keuze en het zal aan jullie zijn om te beslissen hoe jullie toekomstige ontwikkeling verloopt.

We komen om vele redenen bij jullie en vinden het belangrijk jullie te informeren dat wij allen Een zijn. We zijn misschien van heel verschillende beschavingen afkomstig en zien er in sommige opzichten anders uit dan jullie maar wij doen ook ervaringen op in het leven zoals jullie dat ook doen voor jullie spirituele evolutie. Op hoger niveau is er geen enkel verschil omdat we allemaal afkomstig zijn van dezelfde Bron maar we hebben gewoon gekozen voor het volgen van verschillende paden. Zoals ik zelf een Siriaan ben, zijn er een behoorlijk aantal leden van de Galactische Federatie van Licht direct met jullie verbonden omdat jullie vanuit hun beschavingen naar de Aarde zijn gekomen om diensten te verlenen. Jullie zullen merken dat “dienstbaar aan anderen” sleutelwoorden zijn zodra je uit de dualiteit naar de hogere dimensies gaat. Wij zijn Een in alles wat we doen en dit geldt niet alleen voor de miljoenen en miljoenen zielen in het Universum maar omvat alle levensvormen inclusief planeten want zij hebben ook een hoog bewustzijnsniveau. Het is niet zonder reden dat jullie over de Aarde praten als Moeder Aarde en wanneer jullie haar rol begrijpen, betuigen jullie haar gepast respect en dankbaarheid voor wat ze voor jullie doet.

Er zijn veel onderwerpen die tot nu toe nog niet volledig zijn uitgelegd omdat het een passend tijdstip moet zijn waarop jullie bewustzijnsniveau gereed is om geavanceerde kennis te ontvangen. Het zou niet goed zijn jullie hersenen met materiaal te overbelasten dat te ver vooruitloopt op jullie huidige inzichten. Spirituele evolutie is tot nu toe erg langzaam gegaan en jullie konden door middel van persoonlijke ervaringen het in je inzichten integreren. Deze processen zijn echter versneld om jullie vooruitgang naar Ascentie te bespoedigen. Dat is voor degenen onder jullie die voor lopen en klaar zijn om veel verder te gaan.

De dualiteit heeft in bepaalde opzichten het kaf van het koren gescheiden en we bedoelen dat niet minachtend maar er is een groot gat tussen degenen die zichzelf hebben ontwikkeld en zij die dat niet hebben gedaan. De tijd voor Ascentie is natuurlijk gekomen voor degenen die klaar zijn en zij zouden niet langer moeten worden tegengehouden. Het hebben van de intentie om te ascenderen is een begin maar het moet worden voortgezet met het vergroten van het bewustzijn. Op die manier gaan jullie trillingen omhoog en zolang als jullie blik aandachtig gericht is op het aantrekken van meer Licht naar jezelf, zijn jullie zeker iemand die gaat ascenderen. Die mogelijkheid staat open voor iedere ziel en het is geen ongenade als je dat punt nog niet hebt bereikt. De tijd die je kan nemen om jezelf voor te bereiden is niet begrensd en er wordt niet verwacht dat iedereen tegelijkertijd hetzelfde niveau bereikt. Jullie vrije wil speelt hierin een rol, al worden jullie natuurlijk aangemoedigd bij elke mogelijkheid je trilling te verhogen. Als groep zijn jullie ervaringen niet compleet totdat de allerlaatste ziel is teruggekeerd.

Jullie kunnen momenteel onmogelijk weten wat voor schitterend resultaat jullie hebben geboekt door het aandacht trekken van de duistere machten te hebben overwonnen. Ze hebben elke truc aangewend om jullie te verhinderen te ascenderen en opnieuw naar het Licht te verrijzen. Je zou terecht kunnen zeggen dat dingen jullie tegen zaten maar dat was zo ontworpen en het was bekend dat het moeilijk zou zijn. Men besefte echter ook dat als jullie de slag zouden winnen, jullie winst enorm zou zijn. Dat Dierbaren, is waar jullie nu staan, jullie hebben een prachtige expansie van bewustzijn bereikt die bij jullie zal blijven. Niet alle geascendeerde Wezens hebben hetzelfde opmerkelijke pad bewandeld als wat jullie hebben verkozen. Zien jullie nu waarom jullie in jullie Universum als heel bijzondere zielen worden beschouwd? Het is geen eigenwaan een dergelijke ophemeling te aanvaarden want jullie mogen jezelf complimenteren vanwege jullie prestaties.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou willen bevestigen dat hoe langzaam gebeurtenissen zich ook ontvouwen, ze in ieder geval wel van start zijn gaan en ze blijven escaleren tot het een onstuitbare kracht blijkt te zijn. Wij sturen onze liefde naar jullie, Lieve vrienden en naar collega mede-werkers want dat zijn jullie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zoeken een nieuwe vertaler/vertaalster voor SaLuSa!

Charlotte, onze vaste vertaalster van SaLuSa's berichten, gaat binnenkort aan een nieuwe uitdaging beginnen die het helaas niet meer toestaat om 3 ochtenden per week als vertaalster actief te zijn.

We zoeken een toegewijd persoon met een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, die in staat is om op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend een paar uur vrij te maken. De nieuwe channeling van SaLuSa in het Engels wordt doorgaans tussen 08:30 en 09:00 uur rondgestuurd aan alle vertalers.

Betaling kunnen we helaas niet bieden, wel een leuk team van lichtwerkers van over heel de wereld die maar één doel hebben: het Licht zo ver mogelijk te verspreiden. We streven ernaar om één vertaler/vertaalster voor alle 3 de dagen te vinden, maar als dat niet lukt, kunnen we het ook verspreiden over 2 of eventueel 3 personen.

Heb je interesse? Stuur dan je reactie naar info@galacticchannelings.com.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!