Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 16 mei 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 16 mei 2014

De bewustzijnsniveaus stijgen in toenemende mate en we zien nu al de heilzame veranderingen die plaatsvinden en het zal zo doorgaan wanneer jullie de niveaus worden ingedragen die de aankomst van de hogere dimensie aanduidt. In dit stadium zal er geen terugkeer naar de oude manieren zijn, hoewel er mensen zijn die onwillig zijn om het los te laten. Alle zielen zullen echter de gelegenheid krijgen om zich te verheffen, degenen die niet klaar zijn zullen hun evolutie op een ander niveau voortzetten. Intussen helpen degenen onder jullie die zich bewust zijn van de veranderingen en ze in zich opnemen, deze te gronden op Aarde. We zullen ervoor zorgen dat jullie niet gestoord worden in je vooruitgang en we doen alles wat mogelijk is om jullie te beschermen tegen degenen die jullie daarbij zouden willen storen. Vooropgesteld dat jullie doorgaan met je vooruitgang, met een positieve benadering, zal niemand in staat zijn jullie te weerhouden van het succesvol verhogen van jullie trilling.

Wees niet onnodig bezorgd omtrent het lot van degenen die lijken te worstelen aangezien allen hulp ontvangen en op de juiste tijd een kwantumsprong voorwaarts zullen maken. Timing is essentieel voor een succesvolle vooruitgang aangezien het niet helpt om kennis toegeworpen te krijgen die voorbij het begrip van iemands ziel gaat. Alles gebeurt op de juiste tijd en lessen moeten worden geleerd voordat het volgende niveau kan worden bereikt. Vele zielen ruimen karma op en leren door ervaring hoe ze hun vibratie kunnen verhogen. Het kan gebeuren door het simpelweg hebben van goede bedoelingen en zorgen voor je medemens. Bij veel van wat je doet is het de ‘intentie’ erachter die zo belangrijk is en dat wordt geholpen door andere zielen te zien als je broeders en zusters. Help anderen waar je kunt, vaak kunnen een paar woorden al erg verheffend zijn, of wanneer de situatie erom vraagt kan een vriendelijke daad zelfs nog verheffender zijn. Doe je best maar probeer niet de moeilijkheden van de wereld tegemoet te treden, aangezien elke ziel iets te bieden heeft en jij simpelweg doet waarvan je intuïtief weet dat je er toe in staat bent. Onthoud ook dat we bij jullie zijn en ons best zullen doen om jullie intenties te begeleiden op een manier die voor alle betrokkenen het meest heilzaam is.

De tijd snelt zoals altijd verder en er gebeurt zoveel waarvan jullie je niet bewust kunnen zijn aangezien zoveel geheim wordt gehouden. Dat is van toepassing op zowel degenen die voor het Licht werken als voor het duister maar we volgen uiteraard de voortgang aan beide zijden. Het betekent dat we gebeurtenissen kunnen voorzien die bedoeld zijn om de plannen van degenen die voor vrede werken op Aarde te dwarsbomen. Daar kunnen we degenen van het Licht naar toe sturen zodat hun werk door kan gaan met weinig tot geen hinder. Het betekent dat het Licht een voordeel heeft t.o.v. de activiteiten van het duister en dat hun succes verzekerd is. Soms lijken gebeurtenissen iets anders te suggereren maar onthoud dat jullie in zeer heftige tijden leven waardoor veel karma wordt opgelost zodat jullie ‘full speed’ naar de hogere niveaus kunnen gaan.

Waar het jullie persoonlijk betreft kun je best al je eigen karma hebben opgelost. Als dat zo is zul je zien dat je leven rustig voortkabbelt en zonder incidenten terwijl je de hogere trillingen naar je toe trekt. Je vreedzame en positieve benadering van het leven zal tevens anderen helpen hun trilling te verhogen en tezamen zullen jullie je verheffen terwijl jullie de oude trillingen achter je laten. Grote veranderingen gaan nog plaatsvinden waar het jullie leiderschap betreft maar uiteindelijk zullen degenen die weigeren hun rol op te geven gedwongen worden af te treden. Vele zielen van het Licht wachten op hun kans om naar voren te treden zodat jullie gevrijwaard worden van de aandacht van het Duister. Die tijd nadert snel en er zal veel vreugde en feestelijkheid zijn wanneer dat gebeurt. Jullie hebben hard gewerkt om succes te bereiken en verdienen helemaal de beloning die jullie gaan ontvangen.

Zoals altijd houden we de Duistere Garde in de gaten en ze hebben geen schuilplaats die we niet kunnen binnendringen. We houden ook hun buitenwereldse activiteiten in de gaten en zijn ons volledig bewust van hun aanwezigheid op Mars, die ondergronds verborgen is. Wees ervan verzekerd dat we dergelijke bases niet in staat stellen de Aarde op de korrel te nemen en enigerlei wapentuig tegen jullie te gebruiken. Zoals we al eerder vertelden is oorlog geen optie, noch enigerlei poging om jullie verdediging tegen een aanval te vernietigen. Oorlog, en alles dat daarmee geassocieerd is, zal uiteindelijk achterhaald zijn en de technologieën die ermee zijn geassocieerd zullen voor vreedzame doeleinden worden gebruikt. De geldbesparing en het vreedzame gebruik van bronnen zullen voor een hogere levensstandaard en meer samenwerking tussen landen zorgen. Mensen hebben altijd open gestaan voor vriendschappelijke banden met andere naties en met de vrijheid om te reizen zullen ze multinationaal worden. Ze zullen elkaar veel te bieden hebben en gestaag zal er wereldwijd vooruitgang zijn. Terwijl de levensstandaard toeneemt zal welvaart worden gedeeld om alle mensen samen te brengen.

Jullie ervaringen zullen uiteindelijk gedeeld worden met andere groeiende beschavingen om hun evolutie te versnellen. In de hogere niveaus is het normaal voor degenen met meer ervaring of kennis om degenen die in hun voetstappen volgen te helpen. Jullie zijn tenslotte allemaal Een op zielsniveau en zullen dichter bij elkaar komen wanneer jullie omhoog gaan in de trillingsniveaus. Op Aarde heeft de Duistere Garde het idee van individuele evolutie en afscheiding hooggehouden, tot aan het punt waar jullie tegen elkaar werden opgezet, hetgeen resulteerde in een voortdurende staat van oorlog. Dat is nu echter aan het veranderen, mensen zijn zorgzamer naar elkaar en worden meer hun ‘broeder’s hoeder’. Jullie zullen zeker veel te doen hebben om Moeder Aarde te herstellen maar met onze hulp zal het sneller gebeuren dan het anders zou gaan.

Geliefden, jullie doen het zo goed m.b.t het boven de lagere trillingen uitstijgen, aangezien dat een van jullie moeilijker taken is. Zeker, veel zielen spartelen er nog in en lijken niet in staat zich te verheffen. Veel zielen, zowel op Aarde als daarbuiten, zijn echter toegewijd ze te helpen en uiteindelijk zullen alle zielen reageren op de hulp die gegeven wordt. Elke keer dat jullie liefde en compassie voor degenen die verwikkeld zijn in de lagere trillingen tentoon kunnen spreiden, helpen jullie hen meer dan je kunt weten. We zouden jullie willen aanmoedigen alle zielen die hulp nodig hebben op dezelfde manier te helpen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en begroet jullie iedere keer met veel liefde van degenen die vanaf deze niveaus werken om jullie evolutie te helpen. Dat is waarom we benadrukken hoeveel hulp we jullie geven om ervoor te zorgen dat jullie de gelegenheid om te ascenderen met succes grijpen. Dit is natuurlijk jullie kans om dat te doen nu de Zonnecyclus eindigt en jullie zouden alles moeten doen om hem te pakken. Jullie zouden intuïtief moeten weten dat jullie je er voldoende op hebben voorbereid.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl