Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 december 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 december 2017

Mike Quinsey

Terwijl de laatste dagen van 2017 dichterbij komen ziet het ernaar uit dat de tijd zich nog steeds blijft versnellen. Zoals voorspeld lopen de seizoenen geleidelijk in elkaar over, maar uiteindelijk zal dit zich uitbalanceren wat jullie zeer zeker zal bevallen. In de tussentijd kunnen er zich uitdagingen aandienen waarbij ook de dierenwereld wordt beïnvloed, maar dit betekent geen werkelijk gevaar, omdat zij naar nieuwe gebieden kunnen trekken. Hun voedselvoorraden zijn een andere zaak en waar deze zijn uitgeput kunnen de dieren worden gedwongen om alternatieve voedselbronnen te vinden. De mensheid is in staat met verandering om te gaan, maar bovenop de problemen tussen landen die nog dienen te worden opgelost bestaan er problemen die enige tijd vergen om te kunnen worden opgelost. Begrijp dat over het algemeen geldt dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden die tot sommige van de moeilijkheden hebben geleid. De mens beseft niet hoezeer zijn daden invloed hebben op alles. Alles dat creëert en van negatieve energie is veroorzaakt steevast angst en is verantwoordelijk voor het verlagen van de hogere trillingen.

Langzaam maar zeker echter verliezen degenen die zo veel negativiteit genereren hun macht, omdat steeds meer mensen zich naar het Licht keren. In dat opzicht is de strijd al gewonnen en zal het duister verder geïsoleerd raken. Het kost echter tijd om een nieuwe samenleving te creëren die is gebaseerd op liefde, maar over de hele wereld begint dit al te gebeuren, waarbij het Licht snel sterker wordt. Het idee om oorlogen te starten om wat voor reden dan ook begint onacceptabel te worden en de Mensheid heeft hier veel tegenin te brengen, ondanks het feit dat de hogere machten al hebben verkondigd dat zij een nieuwe nucleaire oorlog op Aarde niet toe zullen staan. Tevens is het zo dat zij die wereldvrede wensen méér dan een minderheid zijn geworden en hun krachtige stem wordt gehoord. Als gevolg hiervan maken de volhardende oorlogshitsers en de Wapenindustrie zich zorgen, omdat hun lucratieve zaken en oorlogsgewin worden bedreigd. Hun dagen zijn geteld, daar iedere mogelijke oorlog zal worden verhinderd en grotere machten dan de onze zullen hiervoor zorg dragen.

Om welke reden je aan het einde van deze maand ook iets te vieren hebt, het is tevens het einde van het jaar, alsmede het aanbreken van het Nieuwe Jaar dat wereldwijd wordt gevierd. De Mensheid is opgetogen en vele religies houden plechtige diensten in afwachting van het nieuwe jaar en als terugblik op het afgelopen jaar. Het Licht dat wordt verspreid heeft een groot helend effect en in dit Nieuwe Tijdperk zal het zich op Aarde verankeren. De trillingen worden eveneens verhoogd door degenen onder jullie die er een gewoonte van maken om goede voornemens voor het Nieuwe Jaar te bedenken en er valt veel gewin te behalen uit de vieringen die over de hele wereld plaatsvinden. Er is altijd een reden om de Wezens die in de hogere dimensies verblijven te bedanken, aangezien ze jullie vooruitgang volgen en de Mensheid begeleiden omdat ze kennis hebben van het plan voor jullie aanstaande verheffing. Er zijn zelfs nog hogere Wezens die inzicht hebben in jullie komende evolutie naar Galactische Wezens en die jullie ontwikkeling volgen. Naarmate de tijd verstrijkt zal hun aanwezigheid zelfs nog belangrijker worden omdat ze binnen jullie evolutie een uiterst belangrijke rol hebben te vervullen.

Net als het Menselijk Ras, kijkt ook Moeder Aarde uit naar het verhogen van de trillingen en de mogelijkheid om de planeet te zuiveren van dat wat haar op vele verschillende manieren heeft verziekt. In ieder geval is het zo dat ze een periodieke opschoning doorvoert van de oceanen die anders levenloos zouden worden en dit zal al het natuurlijke waterleven naar een normaal niveau terugbrengen. In de toekomst zal de Mens alle vormen van leven respecteren en zijn deel doen om dit te verbeteren, alsmede helpen gebieden als de koraalriffen, die zo veel zeeleven bevatten, te behouden. De Mens zal beginnen zijn verantwoordelijkheid in te zien wat betreft het respecteren en het in harmonie leven met alle vormen van leven, of dat nu op het land is of in het water. Jullie Aarde is een van de mooiste planeten in de kosmos en ze werd van diverse levensvormen voorzien teneinde een juweel aan het firmament te zijn. Ze zal opnieuw haar glorie en schoonheid opeisen en de Mens zal Moeder Aarde terugbetalen door dat wat werd vernietigd te helpen herstellen. Terwijl de trillingen toenemen zullen jullie geleidelijk aan de voordelen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ervaren en zullen jullie de Aarde opnieuw kunnen zien als de Tuin van Eden die ze is, met al haar pracht en schoonheid. Vanwege de zich verhogende trillingen zouden jullie kunnen ontdekken dat gedachten meer kracht in zich dragen dan voorheen en jullie zullen beseffen dat je deze puur en positief dient te houden.

De toekomst heeft voor jullie zo veel voor jullie in petto en we vertellen hier iets over om jullie blij te maken, aangezien de vorige cyclus was gevuld met negativiteit waarbij het vooruitzicht op wereldvrede buiten bereik leek te liggen. Met de komst van het Nieuwe Tijdperk is dit allemaal anders geworden en kunnen jullie nu je eigen toekomst creëren en van volkomen wereldvrede kunnen genieten. Om dit echter te kunnen is het nodig dat jullie negeren wat er om je heen gebeurt, omdat veel nog verbonden is aan de afgelopen cyclus en in het nu niet veel langer kan bestaan. Het probleem blijft bestaan zolang sommige mensen aan de oude gewoonten blijven vasthouden, maar in de loop van de tijd zal men beseffen dat het zinloos is om dit te blijven doen. Hoe eerder men zich erop toelegt om de vele positieve veranderingen te introduceren, hoe eerder men ervan zal kunnen genieten. Het goede nieuws is dat jullie zelfs dan je eigen pad vooruit dienen te creëren en dat jullie nog steeds worden begeleid, zodat er geen tijd wordt verspild bij het creëren van een nieuwe samenleving. We hebben voorheen al gezegd dat er een scheiden van de wegen zal plaatsvinden en dat dit mogelijk is omdat er méér dan één Aarde bestaat. Het scheiden zal zich aandienen omdat met Ascentie er een andere tijdlijn wordt gecreëerd.

Sommigen vragen zich mogelijk af waarom er zoveel informatie wordt vrijgegeven terwijl de daadwerkelijke gebeurtenissen nog behoorlijk ver verwijderd zijn. Dit is simpelweg vanwege het feit dat jullie al gevorderd zijn in je bereidheid om te Ascenderen, maar omdat er een nieuwe cyclus is gecreëerd, moeten jullie hiervan op de hoogte zijn zodat jullie kunnen beginnen je op die tijd voor te bereiden. Wat jullie nu doen zal uiteindelijk invloed hebben op je toekomst en jullie dienen te weten wat er in het verschiet ligt, zodat jullie je plannen hierop kunnen afstemmen. Jullie hebben het recht om van je successen te genieten nadat jullie vele eeuwen hebben doorgemaakt zonder dit te kunnen bereiken en waar jullie voornamelijk alleen hebben moeten werken zal er nu bij iedere stap hulp worden geboden. Jullie is al eerder verteld dat de laatste periode vóór Ascentie het ideale moment is om aan jullie Galactische vrienden te worden voorgesteld, vrienden die niet kunnen wachten om jullie te ontmoeten. Tot nu hebben ze zich op de vlakte moeten houden om jullie niet te beïnvloeden, omdat jullie zelf de beslissingen moeten nemen die bepalen hoe jullie evolutie er uit gaat zien. Je kunt echter, wanneer je die nodig mocht hebben, altijd om hulp vragen.

Bij ons verloopt tijd niet zoals bij jullie, aangezien alles in het nu bestaat en in ons “geëvolueerde lichaam” kunnen we, wanneer we dat willen, naar elke tijdsperiode reizen; het betekent dat tijd als zodanig irrelevant wordt en van geen belang. We zijn eveneens in staat om de tijdlijn van de toekomst te betreden en de potentie van die periode te zien. Dus voor ons is het een beetje lastig om op dezelfde manier met tijd om te gaan zoals jullie dat doen en dat is de reden waarom we over het algemeen aarzelen om data te geven wat betreft komende belangrijke gebeurtenissen. We doen echter onze uiterste best, maar het is goed om te onthouden dat tijd een vloeibaar iets is en dat het altijd onderhevig is aan verandering die afhankelijk is van de gedachtenkracht die vanuit jullie komt. Dus begin je bewust te worden wat je wenst en dat dit niet negatief is, daar dit bij je terug kan komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!