Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 december 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 december 2017

Mike Quinsey

Een jaar dat steeds in zich had om één van veel verschuivingen te worden, heeft ons niet teleurgesteld en de onzekerheid in de wereldwijde politiek blijft nog steeds veranderen. Na de veranderingen die gaan komen zijn er langzame maar zekere bewegingen richting de vorming van Regeringen die niet alleen werkelijk het belang van de mensen dienen, maar hen ook op de eerste plaats zetten. Er zullen zich dus zich meer veranderingen aandienen en deze zullen een duidelijke verschuiving te zien geven richting open en eerlijke vertegenwoordiging.

Regeringen waren bedoeld om van en voor het volk te zijn en in de niet al te verre toekomst zal dit zo zijn. Het is duidelijk dat degenen die zich blijven richten op de oude manieren, zich ten koste van alles aan de macht proberen vast te klampen, waarbij hun pogingen om verandering tegen te houden volledig zinloos zullen zijn. In het huidige Nieuwe Tijdperk is geen plek voor oude gewoonten en degenen die de weg zullen wijzen staan klaar om hun posities in te nemen, zodat grote vooruitgang kan worden geboekt hetgeen zal leiden tot een eerlijke samenleving waarin eenieder gelijk wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt om progressie te maken.

Velen zullen deze veranderingen in hun huidige leven kunnen meemaken en vast en zeker getuige kunnen zijn van het begin hiervan, dat hen naar een nieuwe samenleving brengt die is gebaseerd op de liefde van alle mensen. In de ogen van de Schepper is iedereen gelijk en wordt er van iedereen gehouden, ongeacht het niveau waarop men zich bevindt, omdat het allemaal gebeurt opdat de ziel ervaring kan opdoen en deze kan evolueren. Onthoud dat alle zielen ervaringen opdoen die overeenkomstig hun behoeften zijn en deze zouden niet op basis van hun huidige incarnatie beoordeeld mogen worden. Zelfs degenen die zwichten voor de negatieve kant van het leven leren belangrijke lessen en zouden moeten worden geholpen om hun gebrek aan spiritualiteit te overwinnen. Dergelijke kennis dient zich bij eenieder op het juiste moment aan wanneer men eraan toe is om het vervolgens in het dagelijks leven toe te passen.

Omdat jullie in het Nieuwe Tijdperk nu goed op weg zijn, bestaan er onbegrensde mogelijkheden voor een snelle ontwikkeling. Degenen die in staat zijn een open blik te behouden zonder vooroordelen die zijn gebaseerd op eerder onderricht, zullen de laatste inzichten, die voor het grootste deel intuïtief van aard zijn, kunnen aanvaarden. Verlies nooit uit het oog dat het oude onderricht voor een ander tijdperk is geweest en nadat dit zijn doel heeft gediend is het nu tijd om naar een groter inzicht over te stappen. Er zullen er zijn die proberen de oude manier van interpreteren op de nieuwe leringen toe te passen en dit kan mogelijk bevredigend zijn voor degenen die zich nog vooruit dienen te bewegen, maar de werkelijke boodschap zal hierdoor waarschijnlijk verloren gaan. In sommige belevingen is er nog maar weinig tijd, omdat Ascentie zich binnenkort zal aandienen waardoor het nodig is om je trilling al te hebben verhoogd om de informatie die doorkomt bij te kunnen benen. Individueel gezien zou je in staat moeten zijn je vooruitgang in te schatten en je geen zorgen hoeven maken over hoe goed je het doet. Je kunt ervan uitgaan dat wanneer je het verlangen blijft koesteren om te ascenderen, waarbij je de leringen in je dagelijkse leven integreert, je zult slagen.

De toekomst zal bijzonder prachtig en opwindend zijn, omdat het leven zal kunnen worden geleefd zonder de problemen die jullie nu ervaren. De trillingen worden hoger en beetje bij beetje vinden er uiterst welkome veranderingen plaats. Met de chaos die op Aarde nog steeds gaande is, weten we dat het moeilijk te bevatten is hoe en waar de veranderingen vandaan komen, maar toch beginnen ze al vorm te krijgen. Er liggen grote veranderingen in het verschiet en het is duidelijk dat deze niet in één dag tot stand kunnen komen; de eerste veranderingen zullen nog behoorlijk met het oude overeenkomen alhoewel deze, met het oog op de transitie waarin jullie je nu bevinden, daar waar mogelijk zijn aangepast. Een nieuwe Regering van de V.S. zal een groot voorbeeld neerzetten dat door de rest van de wereld zal worden gevolgd en daarmee gepaard gaand zal er sprake zijn van plannen die de eigenschappen van het Nieuwe Tijdperk tot stand brengen. De Naties van de wereld zullen volgen, omdat deze uiteraard niet achter willen blijven en overal om jullie heen zal de kwaliteit van leven toenemen. Dit kan niet in één dag worden bereikt, maar de intentie is duidelijk en vanuit andere hoeken zal er veel hulp worden geboden.

Lieve Mensen, jullie hebben je door vele levens heen geworsteld waarbij zich momenten van volledige gelukzaligheid, maar ook uiterst beproevende tijden en teleurstellingen hebben aangediend; toch heeft dit jullie sterker gemaakt en door je toewijding zijn jullie de lagere trillingen ontstegen en het Licht binnengegaan. Er bestaat absoluut geen reden om niet op het hogere niveau te blijven en zo lang je op je doel gefocust blijft, zul je beslist slagen en ascenderen. Laat je dan ook niet afleiden door wat er om je heen gebeurt, want jullie zijn de eindstreep zeer dicht genaderd. De vrede en liefde die jullie altijd hebben gezocht, is bijna van jullie en wanneer jullie ooit terugkijken, zullen jullie kunnen beamen dat het de moeite méér dan waard is geweest. Kijk voorbij de alledaagse gebeurtenissen en weet dat bijzonder veel zielen aan beide kanten van de sluier jullie steunen.

Ascentie betekent in geen geval het einde van jullie evolutionaire reis. In werkelijkheid is dit het begin van het tevoorschijn komen van je ware Zelf, het Hogere Zelf dat nog ver verwijderd ligt van wat jullie nu zijn. Jullie staan op dit moment, om zo maar te zeggen, onderaan de ladder met je voet op de eerste sport en een heel panorama van nieuwe ervaringen vóór je. Tegen die tijd zullen jullie goed zijn voorbereid op de volgende ronde van ervaringen en zullen jullie een belangrijke stem hebben in de beslissing welke dit zullen zijn. De prachtige Moeder Aarde heeft voor jullie gezorgd en jullie door de meest beproevende tijden heengeleid, tijden die er vaak voor hebben gezorgd dat je trilling zich verlaagde, maar iedere keer heb je teruggevochten om je ontwikkeling te vervolgen.

Zoals jullie nu zouden moeten weten, zijn jullie het markeringspunt gepasseerd om daarmee een nieuw pad in een nieuwe cyclus te betreden. Vrijwel alle zaken van oude trillingen zijn niet langer nodig om je vooruit te begeven en je bezit de mogelijkheid om een nieuw pad uit te stippelen zonder de bagage die je voorheen hebt verzameld met je mee te zeulen. Je hebt een grootse kans om je volgende avonturen te kiezen, terwijl je in gedachten houdt dat je ervaringen ten goede komen aan je hogere ontwikkeling. Jullie ervaringen zullen behoorlijk anders zijn dan voorheen, omdat de negatieve energieën niet in staat zullen zijn je vooruitgang te beïnvloeden. Jullie zijn door beproevende tijden van dualiteit gegaan en waren succesvol, en nu is de tijd gekomen om van de vruchten van jullie inspanningen en ervaringen te kunnen genieten.

Voor sommigen voelt het vreemd dat jullie aanwezigheid in het Universum niet méér aandacht heeft getrokken, in het bijzonder omdat het Menselijk Ras reizen in de ruimte heeft ontdekt en al buiten de atmosfeer van de Aarde is geweest. De reden hiervoor is hoofdzakelijk dat wanneer jullie niet van nieuwsgierige Ruimtereizigers waren geïsoleerd, dit naar alle waarschijnlijkheid jullie ontwikkeling had beïnvloed en jullie had afgeremd. Sommige hiervan zijn al sinds duizenden jaren op Aarde aanwezig, maar ze hebben geleerd om uit de buurt te blijven. Hun Ruimtevaartuigen zijn rond de Aarde vaak waargenomen, maar ze hebben weinig tot geen contact met jullie gemaakt. Deze Ruimtewezens die historisch gezien aan jullie gekoppeld zijn, zoals de Pleiadiërs, hebben zich met tussenpozen laten zien, maar hebben de voorkeur om op de achtergrond te blijven. Uiteraard zullen ze met mensen op Aarde in contact treden wanneer dit gewenst is, want hun rol lijkt veel op die van ouders naar hun kinderen. Het zal niet lang meer duren voordat de omstandigheden zijn veranderd en bezoekers van Licht en Liefde welkom zijn om naar de Aarde te komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!