Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 15, 2010

SaLuSa, December 15, 2010

Mensen zien zonder twijfel te midden van de chaos mogelijkheden voor verandering, om iets heel anders in te voeren dan wat jullie eerder hebben ervaren. De boosdoeners die het hebben veroorzaakt, worden geïdentificeerd en ze hebben weinig te bieden om zaken acceptabeler te maken voor jullie. Meer van hetzelfde heeft geen zin omdat de problemen wereldwijd bestaan, maar degenen die kunnen zien wat er nodig is, zijn vaak eenzame stemmen onder jullie. Het zijn de mensen die aandringen op veranderingen die de oude onbevredigende gewoonten verwijderen, en uiteindelijk zullen er zielen naar voren treden met de juiste benaderingen en inzichten.

Het is nu net als altijd het geval, dat waar jullie je op focussen, zich uiteindelijk manifesteert en in dat opzicht stellen we jullie voor ambitieus te denken omdat niets onmogelijk is in tijden zoals nu. We willen zeker niet dat jullie het gevoel hebben tot eeuwigdurende chaos te zijn veroordeeld, want dat is niet de voorbestemde toekomst die jullie gaan beleven. Het script is geschreven, en met goddelijke toestemming zijn wij hier om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Waar anderen een verschillende realiteit zoeken of erin geloven, is hun vrije wil werkzaam om naar eigen wens te kiezen. Omdat het Ascentieproces echter steeds duidelijker wordt, zullen er meer zielen komen die het onvermijdelijke laten gebeuren en verwelkomen. Het is allemaal verbonden met jullie toenemende bewustzijnsniveau waardoor jullie helderder zien waar alles toe leidt.

De huidige periode als kritiek omschrijven, zou niet overdreven zijn maar jullie hoeven je geen zorgen te maken omdat wat nodig is om alles op de rails te krijgen, klaarligt. Zoals altijd monitoren wij alle aspecten van jullie leven omdat jullie een nieuwe opkomende beschaving zijn die zich actief bij de Galactische Federatie aansluit. Jullie ontwikkeling zal snel gaan wanneer eenmaal de eerste stappen zijn gezet om ons in jullie leven te introduceren. Het is nodig dat jullie de belangrijke beslissing nemen ons te accepteren, en over het algemeen merken we dat jullie veel meer open staan voor het idee dat wij aan jullie zijde aanwezig zijn. Het einde van de dualiteit wordt een schitterende aangelegenheid waarin al jullie dromen uitkomen, en wat jullie onmogelijk leek, zal in je leven komen. Vrede staat bovenaan in jullie gedachten omdat jullie nu beseffen dat jullie eeuwenlang als marionetten zijn gebruikt in de oorlogsspelletjes die jullie leven hebben geruïneerd. Deze tijden worden nu naar het verleden gedeponeerd om nooit meer terug te keren.

Hoezeer jullie ook degenen gaan verachten die jullie in je huidige situatie hebben gebracht, onthoud alsjeblieft dat de dualiteit de uitingen van alle individuele wensen mogelijk heeft gemaakt. Het is een periode van uitdaging geweest, waarin de duisteren dezelfde mogelijkheden hebben gekregen als ieder ander. Lang, lang geleden waren jullie je minder bewust van jullie goddelijke erfdeel, en liet men jullie valselijk in de noodzaak geloven jullie eigen groep te eren, in plaats van één te worden met elkaar. Afscheiding werd gangbaarder, en de overheersing en onderdrukking van andere groepen werd de manier van leven voor die tijd. Het heeft immens veel levens gekost en het is slechts recentelijk als gevolg van Wereldoorlogen dat jullie zijn gaan beseffen dat er bevredigender manieren zijn om met elkaar te leven.

De oude gewoonten bewezen zeer lucratief en gunstig voor de kleine elite te zijn, die het commando voerde over jullie. Nu hun bedoelingen bekend zijn geworden, is hun streven om hun heerschappij over jullie uit te breiden daadwerkelijk beëindigd. Als je de dingen op een rijtje zet, besef je dat ze net als het oude paradigma niet kunnen worden hersteld. Het dient jullie behoeften niet langer, en kan zeker niet de basis vormen voor het nieuwe paradigma dat nu tevoorschijn komt. De volgende stappen vooruit gaan jullie hoop geven voor de zorgvuldig geplande toekomst. We weten dat jullie een beetje bewijs moeten zien wat jullie de weg vooruit toont, en dat volgt met disclosure, de bekendmaking van ons bestaan. Het zal veel zielen van Licht bevrijden die eindelijk veilig naar voren kunnen stappen, en wij gaan achter hen staan om hun bescherming te garanderen. Vervolgens zien jullie een hele reeks opeenvolgende gebeurtenissen die jullie in staat stellen naar voren te stuwen richting het Nieuwe Tijdperk.

Al jullie behoeften zijn bekend en alle voorbereidingen zijn al getroffen om veilig te stellen dat jullie worden opgetild uit de laatste restanten van de dualiteit. Macht zal worden toegekend aan degenen die het met wijsheid gebruiken en in het beste belang van iedereen, en niet van een klein aantal. Het verkrijgen van rijkdom wordt uiteindelijk een onnodig doel omdat het overal eerlijk zal worden verdeeld, en jullie zullen in jullie behoeften geen tekorten gaan ervaren. Er is en was altijd voldoende om iedereen van een hoge levensstandaard te laten genieten. Men liet jullie iets anders geloven omdat jullie werden gemanipuleerd teneinde de wensen van de Illuminatie, om elk aspect van jullie leven te controleren, te bevredigen. Hun doel om jullie afhankelijk van hen te houden, heeft lange tijd gewerkt maar ze worden nu gezien voor wie ze werkelijk zijn.

Het zijn jullie, de mensen, die nu de macht hebben over jullie eigen toekomst te beslissen en jullie zijn gewillige deelnemers aan het eindspel dat nu wordt uitgespeeld. Besef dat jullie onderbewust altijd hebben geweten dat er een succesvolle afsluiting van deze cyclus zou komen. Het is duizenden jaren terug gepland, en om die reden werden jullie tegen bemoeienis van buitenaf beschermd, wat anders tot jullie ondergang had geleid. De Aarde is een mooie planeet die opvalt tussen de velen die jullie omringen, en na haar herstel gaan jullie haar in volle glorie zien. Het zal passend zijn dat jullie en Moeder Aarde samen in het Licht dat jullie vergezelt, gaan ascenderen. Jullie zullen heel anders zijn dan nu, na te zijn opgestegen naar veel hogere bewustzijnsniveaus. Het kan lijken dat jullie nog maar zo’n korte tijd hebben om je op Ascentie voor te bereiden, maar het plan van de Schepper is onberispelijk en brengt jullie verder naar de hogere dimensies van absolute vreugde en geluk.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat nauwelijks te verwoorden is wat jullie staat te wachten omdat jullie weinig vergelijkbaars hebben. Het woord hemels kan toepasselijk zijn, maar jullie ideeën erover zijn in vergelijking daarmee erg beperkt. Om eerlijk te zijn is er eigenlijk weinig gelijkenis met wat jullie op Aarde hebben beleefd. We hebben het over het vergelijken van een fysiek bestaan met een dat goddelijk is en oplichtend van Liefde en Licht. Jullie gaan deze energie overal om jullie heen voelen en alles reageert erop door het verspreiden van vredige en zachte trillingen zodat alles in harmonie is.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.