Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 13, 2010

SaLuSa, December 13, 2010

Laat nooit je toekomstbeeld los want wanneer jij en anderen hun scheppingskracht gebruiken, ondersteunen jullie de manifestatie ervan. Jullie zijn allemaal co-creators en dat proces is al werkzaam vanaf het moment dat jullie naar de lagere trilling afdaalden. Jullie hadden begeleiding nodig om je energie voor de echte werkingen van het Licht aan te wenden omdat jullie steeds verder verwijderd raakten van jullie ware zelf. Degenen die niet van het Licht zijn, konden daardoor in de lagere vibraties tot leven komen en zij bedachten plannen om jullie gevangen te houden. Het Licht werd haar aandeel niet ontzegd om te proberen jullie te bereiken, en Wezens van Licht bewandelden de Aarde om zielen voor hun verlichting bij elkaar te brengen. Toen er weinig communicatie bestond tussen de mensen was het moeilijk de Waarheid te verspreiden, en stootte zij op veel weerstand bij degenen die de macht hadden gegrepen.

De kracht van God werd erkend maar uitgelegd als een reeks van energieën die aan individuele Goden met een mens/dierachtige verschijning werden toegeschreven. Dit was heel erg duidelijk in de Egyptische periode, hetgeen de reden is waarom Farao Achnaton de Ene God van de Zon invoerde. Het erkende de rol die het speelde om de hogere energieën naar de Aarde te brengen. Het vormde het begin van een nieuw concept en inzicht in de godheid, waarmee een nieuwe stroom energie werd gecreëerd die een basis legde voor de erkenning van de Ene God. De oude overtuigingen werden echter nog steeds stevig vastgehouden en overleefden, totdat leraren van het individu op Aarde incarneerden. Jezus was er één, en zijn diensten resulteerden in het verankeren van krachtige Lichtenergieën die tot de dag van vandaag zijn gebleven. Veel vervormingen van zijn leer hebben plaats gevonden en zelfs nu zijn die in de orthodoxe religies blijven bestaan.

Met de nadering van Ascentie was het nodig mensen bewust te maken van de waarheid, en nieuwe spirituele groeperingen zoals het Theosofisch Genootschap ontstonden. Hun doel was de ware geschiedenis van de Aarde onder de aandacht van de mensen te brengen, en het bestaan van God en de hogere machten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Spiritistische Kerken ontstonden, maakten contact met hogere entiteiten en ontvingen mediamiek boodschappen die de oude leringen moderniseerden. Het is nu gewoon ze dagelijks ontvangen te zien worden, maar zoals met iedere bron van waarheid wordt dit doelbewust met desinformatie geïnfiltreerd. Daarom moeten jullie heel kritisch zijn in wat je accepteert en wees er zeker van dat het met je resoneert. Wij wijzen er regelmatig op dat jullie je intuïtie moeten gebruiken, en naarmate jullie bewuster worden, wordt het gemakkelijker de ware leringen te herkennen.

Het is niet aan ons jullie overmatig te beïnvloeden omdat jullie voor je eigen keuzes verantwoordelijk zijn. We plaatsen alleen voor jullie een bewegwijzering voor de weg vooruit, en concentreren ons op het voorbereiden van jullie voor Ascentie. Dat is duidelijk van belang omdat de tijd zich versnelt, en jullie niet veel tijd meer hebben om je beslissing te nemen over welke richting je opgaat. Het verschil tussen vroeger en nu is dat jullie worden geholpen om te groeien in bewustzijn, en met recht kan worden gezegd dat jullie bewustzijnsniveaus zo ongeveer de afgelopen 50 jaar immens zijn toegenomen. Het heeft allemaal deel uitgemaakt van een zorgvuldig opgesteld plan om jullie vooruitgang te bevorderen, zodat jullie alle gelegenheid werd gegeven klaar te zijn voor de laatste voorbereidingen.

Jullie staan op het punt belangrijke veranderingen te gaan zien en de meest belangrijke komen met disclosure, de erkenning van ons bestaan, omdat jullie dan exact tot in detail leren wat er gepland staat om jullie naar Ascentie te leiden. Het wordt een gezamenlijke inspanning die om spirituele verlichting draait en bewustzijn van het hele veranderingsproces zodat het Nieuwe Tijdperk kan beginnen. Dat loopt ver voorbij 2012, en zoals jullie leren, gaan jullie de eerste van vele stappen zetten die jullie terugvoeren naar de hogere dimensies. Het einde van de dualiteit betekent noodzakelijkerwijs de verwijdering van de duisteren, en net als elke andere ziel zullen zij zichzelf naar een trilling zien gaan die vergelijkbaar is met hun huidige. Zielen die ervoor gekozen hebben binnen de huidige dimensie te blijven, zijn van een trilling die hen niet toelaat verder omhoog te gaan. Men zal zien dat de Wetten van het Universum eerlijk en rechtvaardig zijn, en God veroordeelt of straft zielen niet die nog niet voor hun ware zelf zijn ontwaakt.

Als jullie angstige gedachten over de nabije toekomst kunnen vermijden, doorloop je met weinig moeite de veranderingen en niets van de lagere trillingen zal je kunnen raken. Het is duidelijk dat ieders ervaring persoonlijk zal zijn, in overeenstemming met zijn of haar omstandigheden en karmische verantwoordelijkheden. Jullie mogen er dus van overtuigd zijn dat wat er ook met andere zielen gebeurt, het deel heeft uitgemaakt van hun geplande ervaringen. Velen zullen voor Ascentie sterven en als ze toch deel uitmaken van het proces kunnen zij er vanuit de Astrale sferen aan deelnemen, waar ze na hun dood naartoe gaan. Dit zijn voor jullie allemaal natuurlijke gebeurtenissen, maar die zijn slechts van toepassing op de lagere dimensies. Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd, bestaat er niet meer zoiets als de dood, zoals jullie die nu begrijpen. Jullie kunnen dan eigenlijk zelf beslissen wanneer “jullie tijd voorbij is” en je gemakkelijk van het ene naar het andere lichaam verplaatsen.

Wanneer jullie uit een hoger bewustzijn bestaan, hebben jullie veel meer te vertellen over hoe jullie je ontwikkelen. Jullie kunnen bijvoorbeeld omwille van dienstbaarheid aan anderen naar de lagere dimensies terugkeren, of in een nieuwe beschaving worden geboren. Sommige van jullie zijn zich al bewust dat zij in hun huidige willen blijven, de Galactische Federatie willen vergezellen en met ons het Universum willen bereizen om overal naar toe gaan waar onze diensten nodig zijn. Wij hebben onze thuisplaneten maar kunnen het merendeel van onze tijd al levend op de ruimteschepen doorbrengen, die absoluut alles hebben wat vereist is voor een comfortabel bestaan. In feite zijn sommige exacte replica’s van onze thuiswerelden, en jullie zullen steden aantreffen in de grotere Moederschepen. Ontwikkelen is een serieuze aangelegenheid, maar kan ook een groot avontuur zijn. Wanneer jullie een Wezen van Licht worden is het volkomen natuurlijk dat jullie aan anderen willen geven, en hen door hun evolutionaire proces heen willen helpen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel de schreeuwende behoefte van veel lijdende zielen, maar wees er zeker van dat wij klaar zijn om jullie omstandigheden te verlichten, zodra wij met ons plan kunnen beginnen. Wij worden zelf door nog hogere Wezens geleid, en wij respecteren hun vermogen om precies te zien wat er gedaan moet worden, met het daarbij behorende juiste tijdstip om het tot een volledig succes te maken. Wij sturen jullie zoals altijd onze liefde en zegeningen en zelfs als jullie je er niet bewust van zijn, doen wij veel om de invloed van de problemen die jullie ervaren, te verlichten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge