Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, December 1, 2010

SaLuSa, December 1, 2010

Voor veel mensen nadert een feestelijke tijd, dus sta jezelf toe te genieten van de aangename dingen die je aandacht afleiden van directe zorgen. De collectieve bewustzijnsniveaus die daardoor ontstaan, ondersteunen jullie allemaal om je te verheffen en een sfeer van vrede en geluk tot stand te brengen. We vragen jullie nu sterker dan ooit om je op de toekomst te richten, die oplossingen zal bieden voor jullie problemen. Kijk, als je kan, voorbij de onaangename reacties die de veranderingen met zich meebrengen, en weet dat alles ten gunste van de mensheid zal veranderen. Deze maand zal een maand van gemengde gevoelens zijn, maar de tekenen van verandering gaan gepaard met sterke aanwijzingen van de daaruit volgende verheffing. Onze bondgenoten vinden mogelijkheden om hun mening te laten horen en jullie aandacht te vestigen op wat er werkelijk nodig is om jullie op het juiste pad te krijgen.

Zoals jullie nu merken, verschijnt in het publieke domein wat in het verleden doelbewust voor jullie verborgen werd gehouden. Dergelijke onthullingen gaan publiekelijk bekend maken wat er achter veel acties stak die confrontaties hebben veroorzaakt, en die in sommige gevallen tot oorlog hebben geleid. Ontkenning verandert de feiten niet, en de duisteren raken verstrikt in hun zelf gebouwde val. Voor het eerst zullen jullie je vertegenwoordigers zien zoals ze werkelijk zijn, en hoe jullie voor de gek zijn gehouden en opzettelijk bij zoveel kwesties zijn misleid. Corruptie en criminaliteit zijn endemisch geweest, en betroffen ook de grote bedrijven. Dat is de reden waarom hun macht bij hen moet worden weggehaald, en kleinere en gemakkelijker te controleren bedrijven daarvoor in de plaats moeten komen. Op deze wijze zijn ze meer rekenschap verschuldigd aan jullie, en wordt een herhaling van wat eerder is gebeurd, voorkomen. Dit is met name noodzakelijk voor de broederschap van banken. Zij moeten in ieder geval de corrupt bevonden systemen laten vallen, en terugkeren tot wat van oorsprong een eerlijke en open manier van zaken doen was. Niet langer zal er geld worden gedrukt dat geen echte waarde heeft, maar in plaats daarvan alleen als het door edele metalen wordt gedekt.

Alle veranderingen waar wij bij zijn betrokken, zullen jullie soevereiniteit herstellen en jullie het door God gegeven recht op vrijheid teruggeven. De veranderingen plaveien de weg naar Ascentie en daar voorbij, wanneer jullie naar de hogere dimensies worden opgetild. Het is een noodzakelijke overgang zodat jullie zijn voorbereid op wat komen gaat. Niets zal uiteindelijk van de oude dimensie overblijven, tenzij het nog steeds een plaats heeft in de hogere dimensies. Jullie stevenen af op een nieuw leven waar vrede, harmonie en balans normaal zijn, en niets zal die idyllische staat van zijn verstoren. Het zou niet zo moeilijk voor jullie moeten zijn om je gedachten naar zo’n toekomst te projecteren, en hoe meer jullie dat gevoel kunnen vasthouden, des te gemakkelijker jullie de komende veranderingen kunnen hanteren.

Wat soms meer een droom moet hebben geleken, wordt jullie werkelijkheid en alles wat jullie is beloofd, zal worden vervuld. Jullie keren terug naar de regionen die jullie duizenden jaren terug hebben verlaten, wat jullie ware thuis in de sterren is. Daarom is veel van waar wij naar verwijzen heel vertrouwd voor jullie, omdat jullie een ontwaken ervaren voor wie jullie werkelijk zijn. Jullie zijn, al hebben jullie vele levens op Aarde doorgebracht, niet echt mensen van de Aarde maar zijn van elders uit de Kosmos afkomstig. Veel mensen ervaren een opwinding die hen vertelt dat ze naar huis gaan, en dat is waar hun toekomst ligt. Wanneer we eenmaal openlijk bij jullie kunnen zijn, zal er zoveel meer worden onthuld en jullie zullen over jullie verbinding met ons, de Galactische Federatie, leren.

Omdat jullie diepe herinneringen voor jullie waren versluierd, moeten jullie nog de volle omvang gaan beseffen van jullie verbinding met de Sterren Naties. De meesten van jullie zijn verbonden met die beschavingen die het belangrijkst waren in het volgen van jullie evolutie. Zij worden vaak in jullie geschiedenis weergegeven maar het is slechts nu dat zij worden erkend voor wie ze zijn. Onze bezoeken aan de Aarde in het verre verleden zijn vaak opgetekend en jullie hebben tekeningen, al zijn ze primitief van aard, met duidelijke Ruimte Wezens. Wij zijn daarom geen vreemdelingen voor jullie maar vrienden, die het voordeel hebben alles over jullie te weten. Het plan voor jullie bevrijding van de duisteren lag altijd al klaar vanaf het allereerste begin van het oorspronkelijke plan, waarin jullie afdaalden naar de dualiteit. Wat nu gebeurt, werd daarom verwacht en voorzien.

Wij zijn lange tijd jullie mentoren geweest, en een aantal van ons is soms op Aarde geïncarneerd om jullie te helpen te verrijzen. Jullie staan op het punt een grote sprong vooruit te zetten en dat is waar jullie nu op worden voorbereid. De dualiteit heeft bijna zijn beloop gehad, en daarom vragen we de duisteren herhaaldelijk een stap naar achteren te zetten en de eindtijd volgens plan te laten aflopen. Hun tijd als heersers van de Aarde is voorbij, en de Lichtwerkers zijn klaar hun plaats in te nemen. Alles wat ze doen is het uitstellen van het onvermijdelijke, en het kan niet worden gestopt omdat het goddelijk is verordend. Als zij zich niet heel snel terugtrekken, zullen ze merken dat ze worden verwijderd met de bevoegdheid die ons is gegeven. Zij kunnen niet langer hun machtspositie over jullie handhaven, en moeten plaats maken voor degenen van het Licht.

Wanneer de tijd zich nog sneller dan voorheen gaat versnellen, zullen jullie merken dat jullie in een mum van tijd plotseling door gebeurtenissen worden overvallen die de weg vrij maken voor disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan. Jullie zullen verrast zijn te zien dat wij vaak de grote machtshebbers hebben benaderd met het oog op het samen bewerkstelligen van vrede, en jullie zullen ontzet zijn dat ons aanbod telkens werd afgewezen. Het gelijke trekt het gelijksoortige aan en daarom werden de duisteren door de Greys benaderd en stonden zij hen toe basissen op Aarde te bouwen in ruil voor geavanceerde technologieën om hun militaire capaciteiten te verbeteren. Het is op een bepaalde manier vermakelijk dat jullie diep in de ruimte op zoek zijn naar nieuwe tekens van leven, terwijl het al hier op Aarde aanwezig is. Wij hebben ook basissen op Aarde en miljoenen schepen om de Aarde en in jullie zonnestelsel. Het hele scenario op Aarde is valselijk in elkaar gezet om jullie een totaal ander beeld te geven dan wat het waarheidsgetrouw is. Jullie zullen zoveel leren nadat we openlijk kunnen verschijnen, en het zal de ene na de andere verrassing geven en ook veel schokken teweegbrengen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo blij dat velen van jullie de waarheid hebben begrepen van wat er plaatsvindt. Wij zijn hier om jullie te leiden en jullie reis zo aangenaam mogelijk te maken. We willen dat jullie goed geïnformeerd zijn en bewust van wat jullie nodig hebben om jezelf te helpen, maar weet dat wij altijd bij jullie zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge