Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 17, 2010

SaLuSa, December 17, 2010

Het is het donkerst voor de dageraad en jullie hebben voor de duisteren een onomkeerbaar punt bereikt, omdat het Licht haar weg baant in jullie levens. Jullie hebben ingezien waar de veranderingen voor staan en hoe essentieel ze zijn om jullie dromen en wensen te vervullen. Het is nodig van de onbevredigende manier van leven af te komen, die jullie in je vrije expressie beperkt van wie jullie werkelijk als soeverein Wezen zijn. Het is ook noodzakelijk dat de reiniging zowel van binnen als van buiten wordt voortgezet, tot de laatste restanten van de lagere trillingen weg zijn. Het is op het moment het beste je aandacht aan het Zelf te geven, en je te focussen op wat je nodig hebt om je trilling te verhogen. Wij van de Galactische Federatie handelen het grotere plaatje af en werken aan het wijzigen van de hele fundering van jullie samenleving. Een stevig gevestigd systeem verwijderen is niet gemakkelijk, en helemaal niet omdat we het met zo min mogelijk ontwrichting van jullie leven willen uitvoeren. De zorgvuldigheid die we hebben betracht om jullie op de veranderingen voor te bereiden, bewijst echter succesvol te zijn en onze bondgenoten zijn bijna helemaal klaar om van start te gaan.

We bewonderen jullie geduld en hopen dat het komt omdat jullie begrijpen wat er bij komt kijken om jullie vooruit te helpen. Dit gaat door tot het echte einde van deze cyclus en het is pas met Ascentie dat we helemaal kunnen ontspannen. Er is zo veel te doen en we houden de weg vrij van obstakels en inmenging door de duisteren. Niet iedereen die het plan voor Ascentie verwerpt, is negatief en jullie keuze uit vrije wil is nog steeds de belangrijkste keuze die jullie gaan maken met betrekking tot de eindtijd. Het is duidelijk dat degenen met een open geest waarschijnlijk eerder de voordelen zien van het uitvoeren van de noodzakelijke inspanningen, om die sprong voorwaarts in de toekomst te maken. Maar het is jullie goddelijk recht je te ontwikkelen in een tempo dat bij jou past en niemand wordt Ascentie opgedrongen. Toch moeten jullie weten wat het betekent om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. De Wet van Aantrekkingskracht werkt, of jullie je er nu wel of niet bewust van zijn, en hierdoor zullen jullie jezelf een pad zien volgen dat bij jullie behoeften past.

Het leven is zoveel meer dan jullie konden ervaren. Jullie zijn onwetend gehouden over jullie ware zelf en jullie potentie om naar het Licht terug te keren. Maar hoezeer jullie ook zijn misleid, onderbewust hebben jullie geweten dat het leven meer inhield dan men jullie liet geloven. Jullie verloren nooit je verlangen naar de waarheid of stopten met het zoeken daarnaar, en toen meer zielen van Licht zich bij jullie op Aarde aansloten, ging de trilling langzaam omhoog. Zij zijn afkomstig van verschillende beschavingen die zich allang naar het Licht hebben verplaatst, en zij waren bereid de donkerte te ervaren waar jullie in zijn afgedaald. Het was wat je noemt, een ruwe ontgoocheling, om de aanwezige verheffende energieën en harmonie op hun thuisplaneten te verlaten. Dat is in dienst van jullie als medereizigers die hun evolutionaire pad zoeken. Geascendeerde zielen zijn zich goed bewust van jullie grote opoffering door het accepteren van de mogelijkheid de dualiteit te doorleven. Zij erkennen jullie Licht en behandelen alle zielen hetzelfde zonder vooroordeel of beoordeling.

Zelfs nu zouden jullie, als jullie allemaal elkaars aura zouden kunnen zien, de signatuur kunnen lezen die het trillingsniveau aangeeft waar men in zit. Duidelijke en heldere kleuren zijn een kenmerk van iemand die een hogere trilling bij zich heeft en meer van het Licht is, terwijl doffe en troebele kleuren een kenmerk zijn van een minder ontwikkelde ziel. Elke kleur heeft een specifieke betekenis, wat degene die dit begrijpt veel vertelt over de persoonlijkheid van die ziel. De aura verandert door emoties en kan oplichten door liefde en geluk, of verscheurd en verstoord raken door woede en haat. Dit is de verklaring voor het hebben van een “gevoel” over iemand anders wanneer je hun trilling oppikt. Hierdoor zie je dat jullie van nature tot andere zielen worden aangetrokken die vergelijkbare trillingen hebben als die van jezelf. Op dezelfde manier worden jullie afgestoten door iemand die heel erg van jezelf verschilt.

Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd, zullen jullie zo gevoelig zijn dat jullie elkaar zullen “lezen”en slechts de waarheid kan worden gesproken. Jullie zullen automatisch weten wanneer jullie iets anders dan de waarheid wordt verteld. Punt is dat op deze hoge niveaus zielen van nature eerlijk zijn en er niet op uit zijn elkaar te bedriegen. Daarnaast hebben jullie dan de behoefte om anderen te beoordelen achter je gelaten, en alle zielen worden dan geaccepteerd zoals ze zijn. Dergelijk inzicht komt met het verhogen van jullie trillingsniveau, en velen kunnen dan comfortabel op Aarde hun leven leiden. Zeer weinig van jullie hebben de vrijheid de innerlijke ziel en het levensplan van een ander te kennen en het is daarom voor jullie niet mogelijk te weten wat hun gedreven heeft in hun keuze voor bepaalde ervaringen. Dat is de reden waarom jullie vaak worden aangespoord niet te oordelen over een andere ziel of te veroordelen. Op Aarde hebben jullie je eigen wetten, maar ze helpen niet noodzakelijk degenen die ermee te maken krijgen, en gaan vaak alleen over straf.

In jullie harten zijn jullie zulke liefdevolle Wezens maar jullie zijn niet altijd in staat jezelf vrijelijk uit te drukken. Jullie hebben zoveel taboes in jullie samenlevingen dat zelfs het tonen van liefde voor iemand anders verkeerd kan worden uitgelegd als het hebben van bijbedoelingen. Dergelijke problemen zullen niet meer bestaan wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd omdat jullie dan weten dat op een dergelijk niveau alles van Liefde en Licht is. Alles van de hogere dimensies bevindt zich in de liefdestrilling en het creëert een volledig gelukkige omgeving die met al het andere erin resoneert. Het is de vrede waar jullie ziel naar streeft maar die niet op de Aarde bestaat, waar geluk vaak slechts een kortstondige ervaring is. De belofte van Ascentie is iets heel bijzonders en als jullie volledig begrijpen wat het betekent, zullen jullie je inspannen om ervoor te zorgen al het mogelijke te doen teneinde er klaar voor te zijn. Het is echt meer dan de kans van je leven omdat het een unieke mogelijkheid is om permanent de dualiteit te verlaten. Het wordt verdiend en wordt niet gegeven zonder rekening te houden met de ontwikkeling of persoonlijke wensen van een ziel. Het is de erkenning van Al Dat Is, en de Eenheid waar alle levensvormen door worden omgeven. Het is Onvoorwaardelijke Liefde die jullie bekroont met je Christus Bewustzijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat we veel zielen hebben geholpen zich van hun ware zelf bewust te worden, en hen geïnspireerd hebben moeite te doen zich uit de dualiteit te verheffen. Velen zullen bij Moeder Aarde blijven, om met haar te zijn op de nieuwe Aarde die nu vorm krijgt. Net als jullie bereidt ze zich voor op Ascentie en zij zal jullie liefdevol met zich mee blijven nemen. Er is zoveel liefde die jullie op je reis vergezelt, en die van ons is geen uitzondering.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.