Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 12, 2010

SaLuSa, November 12, 2010

Een nieuwe dag is net voorbij, waarin de energieën die de Aarde bereiken, zijn toegenomen als onderdeel van de aanhoudende verheffing van degenen die in staat zijn de energieën naar zich toe te trekken. De hulp die jullie krijgen, wordt voortgezet en heeft al tot hogere bewustzijnsniveaus geleid, maar die worden zelfs nog hoger. Het maakt allemaal deel uit van een plan om ervoor te zorgen dat jullie goed op Ascentie zijn voorbereid. Het is ook opvallend dat het een positieve reactie veroorzaakt in lang bestaande problemen waar grote aantallen mensen bij zijn betrokken. Jullie maken je eigen standpunten kenbaar, en staan er in sommige gevallen op dat de machtshebbers jullie eisen serieus nemen. Dit is met name van belang in kwesties omtrent jullie welzijn en vanwege een sterk verlangen vrede in de wereld tot stand te brengen.

Jullie worden voor je doorzettingsvermogen beloond en die ongrijpbare vrede wordt bereikt. Dan, en slechts dan, kan het militaire apparaat worden ontmanteld en kan al het personeel ervan het volk gaan dienen door vrede te bewaken. Wapens van welke aard dan ook zullen onklaar worden gemaakt en vernietigd, want vreedzame en godvruchtige landen hebben ze niet langer nodig. Grote rijkdom en geldmiddelen hebben de afgelopen eeuw voortdurend oorlogen en defensieprogramma’s gevoed, terwijl ze ook de levenskwaliteit van miljoenen mensen hadden kunnen verbeteren. Daarnaast bestonden nog de clandestiene operaties van de geheime regering, die soms met geld afkomstig uit de drugshandel werden gefinancierd. Immense bedragen gaan erin om, terwijl geen rekening wordt gehouden met de daaruit vloeiende ellende die wordt veroorzaakt. Alle activiteiten die niet door het Licht worden ondersteund, zoals criminaliteit, moeten uiteindelijk ophouden te bestaan. De voorspoedprogramma’s en de herverdeling van rijkdom zullen ook als middel fungeren om veel oorzaken van criminaliteit te elimineren, omdat zij de omstandigheden opheffen die vaak tot de criminaliteit leiden.

De duistere Wezens hebben jullie doelbewust in een behoeftige toestand gehouden, en afhankelijk van hen voor hulp. Maar bij het aanpakken van zulke kwesties hebben ze het vaak erger gemaakt, want het was hun bedoeling jullie onderdrukt te houden en geconditioneerd aan een dergelijk leven. Feit is dat als jullie hulpmiddelen en rijkdommen reeds voor het welzijn van de mensen waren gebruikt, jullie nu van een veel grotere levensstandaard hadden kunnen genieten. Verder te gaan naar het Nieuwe Tijdperk betekent noodzakelijkerwijs dat veel van wat jullie nu ondersteunt, moet worden verwijderd. Jullie staan daarom voor een periode met uitdagende veranderingen, en jullie wordt gevraagd veel los te laten waar jullie nu dagelijks afhankelijk van zijn. Chaotische omstandigheden zijn onvermijdelijk maar de introductie van nieuwe manieren om dingen te doen, zal spoedig alle hindernissen overwinnen. Het is duidelijk dat het nieuwe pad redelijk snel moet worden geopend, met een soepele overgang zodat de mensen kunnen zien en begrijpen wat er gebeurt. De Galactische Federatie zal de noodzaak om jullie over dergelijke zaken te informeren op zich nemen, en geavanceerde communicatiesystemen zullen aan jullie worden gegeven zodra het nieuwe leiderschap op zijn plaats is.

Laten we zeggen dat los van hoe chaotisch dingen ook worden, wij zoals altijd achter de schermen aan het werk zijn. We zullen ervoor zorgen dat jullie kunnen zien wat er uit die omstandigheden tevoorschijn komt, en besef dat het voor jullie bestwil is. De toekomst is veelbelovend en er komt een kwantumsprong die jullie naar een hoger bewustzijnsniveau lanceert, en naar de verschijning van Liefde en Licht op Aarde. Het is een droomwereld die jullie werkelijkheid wordt en deze zal al jullie behoeften vervullen en een gelukkig en vredig leven geven. Door een dergelijk visioen te accepteren, trek je die energieën naar jezelf aan.

Zoals altijd is de beste aanpak van alle omstandigheden waar jullie in terecht komen, je aandacht op de toekomst te richten en naar dat gevoel van voltooiing beginnen te leven. Dat zal je verder voeren naar een hogere trilling, zodat je niet wordt meegesleept in kwesties op emotioneel niveau. Wanneer jullie eenmaal de positieve veranderingen beginnen te ervaren die jullie ook zullen verheffen, laveren jullie door de laatste periode van deze cyclus heen. Hoe jullie reageren is echt aan jullie, en er is geen noodzaak de veranderingen in te worden gezogen, behalve dat jullie genieten van je eigen visie op de toekomst. Jullie benadering zal een kalmerende invloed hebben op anderen die minder goed zijn geïnformeerd. Vergeet tenslotte nooit dat wij naast jullie staan, zelfs als jullie je niet bewust zijn van ons, en in ieder geval zijn jullie Gidsen altijd aanwezig. Vertel ons jullie zorgen en je wordt gehoord, en misschien voelen jullie onze aanwezigheid om je heen.

Jullie weer is wereldwijd aan het veranderen, en het zijn Moeder Aarde en jullie Zon die zich aanpassen aan de nieuwe inkomende energieën. Het resultaat zal uiteindelijk een meer gematigd klimaat te zien geven zonder de extremen die jullie nu gewend zijn te ervaren. Dit beïnvloedt niet alleen jullie maar alle levensvormen, die kunnen verdwijnen of naar een nieuwe passende locatie kunnen verhuizen. De fauna zal ook worden beïnvloed en de veranderingen zullen opnieuw de groei van sommige variëteiten stimuleren, terwijl anderen misschien niet langer als voorheen floreren. Het effect van alle veranderingen is de verheffing van alle levensvormen op jullie planeet, en datgene met een lagere trilling zal volledig verdwijnen. Alles wat minder is kan niet meekomen, tenzij het ook van de hogere trillingen is. Wat op Aarde gebeurt, vindt door het hele zonnestelsel plaats, maar op planeten die al enigszins in een hogere dimensie werkten, zijn de veranderingen minder veelomvattend.

Jullie hebben weinig invloed op wat er gebeurt, maar jullie helpen de ervaring minder ongemakkelijk of traumatisch te maken door gecentreerd te blijven in je eigen Licht. Er zal onvermijdelijk in sommige gebieden een grotere mate van reiniging plaatsvinden dan in andere, en dan met name in de zones van de aardbevingen. Moeder Aarde zal de noodzakelijke veranderingen laten gebeuren, waardoor de topografie van dergelijke gebieden verandert. Het betekent echter niet noodzakelijk dat het verwoestende gevolgen heeft. Wij overzien dergelijke gebeurtenissen en we zullen helpen de gevolgen met betrekking tot menselijk leven te verminderen. Enig verlies aan levens is onvermijdelijk, maar we herinneren jullie eraan dat alle zielen die de Aarde voor Ascentie verlaten, dit in overeenstemming met hun levensplan doen. In dergelijke omstandigheden is hun niet de mogelijkheid ontzegd te ascenderen, maar hebben zij ervoor gekozen deze cyclus op een manier af te sluiten die het beste bij hun spirituele behoeften past.

Ik ben SaLuSa van Sirius en sprekend namens de groepsenergie die ik vertegenwoordig, wil ik jullie laten weten dat wij veel liefde voor jullie voelen. We zullen al het mogelijke doen om de laatste maanden van jullie reis uit de dualiteit zo gemakkelijk mogelijk te maken. Belangrijker is dat wij er voor zorgen dat de reis met Ascentie wordt afgesloten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.