Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 15, 2010

SaLuSa, March 15, 2010

Vastberaden blijft de tijd zich versnellen en het brengt de veranderingen steeds dichterbij. Er is in feite geen tijd verloren gegaan al zouden we graag eerder aan First Contact willen beginnen. Ongeacht echter van wat jullie om je heen zien gebeuren, plaatsen wij onszelf in een positie van waaruit we op korte termijn in actie kunnen komen. Er is een duidelijk omschreven plan voor jullie toekomst maar we kunnen het gemakkelijk aanpassen aan eventuele noodzakelijke wijzigingen. We volgen alle gebeurtenissen op Aarde en als resultaat daarvan kunnen we onze acties dienovereenkomstig aanpassen. Er bestaat echter een kernplan dat zal plaatsvinden en dat jullie, zoals bedoeld, door Ascentie heen zal helpen. Zoals de duistere Wezens hun macht en autoriteit blijven verliezen, zo verliezen ze ook onvermijdelijk de mogelijkheden om te ontsnappen aan de onafwendbare ineenstorting van hun machtsbasis. Hun weerstand om een nederlaag toe te geven wordt door koppigheid en arrogantie gemotiveerd, maar het zal gebeuren. Op manieren die legaal zijn en op gezag van de Galactische Federatie, zullen zij worden verwijderd.

Het leven gaat, bij wijze van spreken, verder als voorheen, ondanks de vele problemen waar jullie voor staan. Toch staat één ding vast, dat het niet terugkeert tot de vorige periode die bij de aanvang van dit Millennium begon. Vanaf die tijd zijn jullie in toenemende mate de weg kwijtgeraakt en door middel van gekunstelde situaties werden jullie gestaag aan draconische wetten onderworpen. De duistere Wezens gebruikten hun macht, beseffende dat de tijd niet in hun voordeel was, maar zij hebben gefaald in het bereiken van de beoogde wereldcontrole. Jullie zijn, als gevolg van hun pogingen om dit te bereiken, met weinig rechten achtergebleven en worden aan rigide controles onderworpen waarmee jullie vrijheid is verdwenen. Heb geen vrees, dit alles zal veranderen en de onrechtvaardige en overbodige wetten zullen worden afgeschaft. Het pad naar Ascentie wordt vrijgemaakt van alle pogingen om de manifestatie ervan te verhinderen en wees ervan overtuigd Dierbaren, dat wanneer er een goddelijk bevel wordt gegeven, het de Wet is van de Schepper.

We weten dat sommigen van jullie zich afvragen of iedere ziel op Aarde dezelfde mogelijkheid heeft om te ascenderen en jullie denken aan degenen die een eenvoudig leven leiden, verwijderd van de invloed van het Westen. Jullie zijn misschien niet erg verrast te leren dat zij, op hun eigen manier, dichter bij God en Moeder Aarde staan dan jullie. Zij leven op een manier die de natuur en alle levensvormen respecteert en zij begrijpen de cycli ervan en de energieën overal om hen heen. Ze hebben weinig behoeften en wanneer zij vertrekken, is er geen spoor van vernieling of vervuiling. Zij mogen jullie bewustzijn niet hebben over de eindtijden maar leiden een hoogst spiritueel leven en hebben alle mogelijkheden om te ascenderen. Het is geen rijkdom of intelligentie die nodig is om jullie eigen pad te creëren, maar jullie spirituele rijkdom en kennis, en de toepassing ervan op jullie manier van leven. Uiteindelijk beseffen jullie dat jullie bij het verlaten van de Aarde niets van materiële waarde met je mee kunnen nemen. En verder bestaat er in de hogere sferen niet zoiets als rang of stand, zoals jullie dat op Aarde ervaren. In de Spirit, de Geestelijke wereld, zijn zielen gelijkwaardig, behalve dat hun Licht bepaalt op welk niveau ze mogen verblijven. Natuurlijk zijn er Meesters in de hogere sferen maar hun spirituele prestatie om een dergelijk niveau te bereiken, verheft hen op geen enkele manier boven anderen, al dwingen zij groot respect en erkenning af.

De Aarde heeft bewezen een afleiding te zijn voor jullie geestelijke vooruitgang maar wanneer jullie succesvol zijn in het vinden van jullie ware Zelf, is jullie prestatie des te meer te prijzen. Jullie hebben zo veel moeite gehad te beslissen wie je wel of niet kan vertrouwen en altijd waren er mensen die jullie wilden misleiden voor hun eigen gewin. Het is niet zo lang geleden dat slechts de priesters het privilege hadden de geschriften te interpreteren en jullie moesten op hen vertrouwen voor leiding. Zoals is bewezen, was het niet altijd correct wanneer het met de waarheid werd vergeleken. Het pad van degenen die de waarheid zoeken, is daarom extreem moeilijk geweest en uiteindelijk moesten jullie je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken om te bepalen wat je geloofde. Houd ook in gedachten dat jullie in de loop van vele incarnaties levens zullen hebben gehad waardoor jullie in aanraking kwamen met de verschillende religies en overtuigingen. Onbewust vormt alles wat jullie hebben geleerd jullie huidige overtuigingen, zelfs als jullie je niet bewust zijn hoe dat zo gekomen is. Jullie herzien daarom voortdurend jullie overtuigingen en geleidelijk boeken jullie beslist spirituele vooruitgang.

In de huidige tijd hebben jullie zoveel informatie binnen handbereik en kunnen jullie elk denkbeeldig pad volgen. Jullie kunnen zelfs verwend zijn met keuzemogelijkheden maar in dat geval zal jullie intuïtie je goed van dienst zijn. Deze zal jullie niet misleiden maar jullie leiden naar ervaringen die je op dat moment nodig hebt. Dit is de reden waarom het belangrijk is een open geesteshouding te bewaren en in staat te zijn kennis op te nemen zonder er door te worden beperkt. Wees altijd bereid verder te gaan wanneer er een nieuw idee of inzicht op je pad komt. Onthoud ook dat wanneer jullie eenmaal op een spiritueel pad zitten, je Gidsen of Leraren naar jezelf aantrekt, die je zullen helpen keuzes te maken. De waarheid is heel eenvoudig en ongecompliceerd en kan worden samengevat als Liefde is Alles Wat Bestaat. Dit toe te passen in jullie leven is jullie moeilijkste beproeving geweest en wanneer jullie succesvol zijn, hebben jullie gegarandeerd de sleutel tot inzicht gevonden. Jullie kunnen slechts één ding tegelijkertijd doen en één van de ultieme successen is in het Nu te leven.

Wat jullie ook bedenken waar het leven over gaat, er is niets verkeerd aan het ervaren van plezier of zelfs rijkdom. Hoe je het vergaart en hoe je het gebruikt, dát is belangrijk. Spiritueel kun je noch verliezen noch winnen, en het is een feit dat hoe meer rijkdom jullie vergaren, hoe zwaarder de verantwoordelijkheid die je ten deel valt. Sommigen worden hebzuchtig en potten geld en kostbaarheden op, terwijl anderen in mensen zullen investeren ten gunste van het geheel. Geld zal geen geluk creëren maar simpelweg veiligheid in een materiële wereld. Verbeeld je een verblijf in de hogere dimensies waar geld niet wordt gebruikt en overbodig is omdat dat hetgeen is wat jullie gaan ervaren. Natuurlijk is dat mogelijk omdat al jullie behoeften vrij worden verschaft en in veel gevallen zullen jullie creëren wat jullie zelf nodig hebben. We weten dat het idee van ruilhandel in sommige gebieden van jullie wereld actief is en het toont aan wat zonder geld kan worden bereikt. Al deze kwesties komen jullie geest binnen en soms voert het jullie tot het verlangen naar iets anders dan de traditionele manier om dingen te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie weten Dierbaren, dat het leven de ene na de andere ervaring is en dat het jullie toekomst vormt. Soms profiteren jullie van de zielenreis van een ander maar vaak kiezen jullie ervoor dingen zelf te ervaren. Wanneer jullie deel gaan uitmaken van een groepsbewustzijn zullen jullie profiteren van elke ziel die er deel van uitmaakt. Delen is een heel spiritueel gebaar en komt met de bewustwording van de Eenheid van al het leven. We vinden het heerlijk met jullie te delen vanwege het geluksgevoel dat het ons geeft en vanwege de dienstbaarheid aan jullie.

Dank je SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge