Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 12, 2010

SaLuSa, March 12, 2010

Dierbaren, jullie zijn allemaal de acteurs die hun eigen script hebben geschreven voor het ervaren van dualiteit. Nu nadert het einde van het toneelstuk en jullie worden je meer bewust van je werkelijke realiteit. Jullie worden gewaar dat je meer bent dan je lijkt, en dat het je lot is om terug te keren naar je werkelijke thuis tussen de sterren. Jullie zijn al zo lang aan de Aarde verbonden, dat je bijna vergeten bent hoe speciaal je bent. Ongeacht de vele levens die je op Moeder Aarde hebt doorgebracht, je kwam er niet vandaan. Nu de eindtijd van deze cyclus in zicht komt, bereid je je voor om terug te gaan naar de hogere dimensies waar je vandaan kwam.

De eindtijden zorgen duidelijk voor de veranderingen die je nu ervaart, en het wordt steeds duidelijker dat je het oude paradigma niet kunt vasthouden. Alles dat geen plaatst heeft in de toekomst zal wegvallen, en dat zal jullie tijdelijk ongemak en onrust brengen. Dit is onvermijdelijk als de schoonmaak plaatsvindt maar jullie zijn verzekerd dat het zal worden vervangen door condities die meer passen bij de nieuwe Mens die opstijgt met een steeds groeiend bewustzijn. Het is allemaal al ver van tevoren gepland en kan niet falen, en wij van de Galactische Federatie spelen een vitale rol om te zorgen voor een perfecte uitkomst. Raak niet afgeleid van je doel door de onrust om je heen, maar weet dat het niet lang zal duren. Blijf kijken naar de toekomst en de grote verheffing die jullie deel wordt.

De laatste gebeurtenissen, zoals beschreven in de vele profetieën die verband houden met de fysieke veranderingen, zouden zich wel eens niet exact kunnen manifesteren zoals je had verwacht. De voordelen van NESARA zijn een deel van de algemene veranderingen geworden, en ingebed in het plan waar wij nu naartoe werken. Schulden zijn met opzet aan arme landen opgedrongen als een middel voor controle, en hun bezittingen in de vorm van olie en andere kostbare grondstoffen worden weggenomen. Op een vergelijkbare manier heeft de Mens zichzelf onderworpen aan wetten die vaak illegaal waren, en die hem verzekerden dat hij alleen kan leven met financiële hulp. Dus zijn zowel de landen als hun bewoners in de schulden gehouden. Daarom staan er plannen klaar om die situatie om te keren, als jullie bestaande regeringen eenmaal zijn vervangen. Het is alleen door de decimering van de wetten van de Grondwet dat het gebeurd is in de V.S.. Echter, de financiële controles en problemen die daaruit ontstaan zijn in het grootste gedeelte van de wereld doorgedrongen, en dat moet veranderen om een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de rijkdom tot stand te brengen.

Vele voordelen staan voor jullie klaar, maar er bestaat een prioriteit waar het de Derde Wereld betreft. Honger en het gebrek aan goede waterfaciliteiten hebben veel ellende en dood onder de mensen daar veroorzaakt. Hun kwaliteit van leven is kunstmatig laag gehouden, want er zijn voldoende bronnen op Aarde om ervoor te zorgen dat iedereen een goede levensstandaard kan hebben. Voor de eindtijd moet er overal een verheffing plaatsvinden, en een samenkomst van alle mensen zodat zij Een worden. Jullie zijn al zielen van een gelijke status die van de Bron gekomen zijn, en jullie verdienen het allemaal een gelukkig leven te delen waar gebrek is uitgeroeid. Zouden jullie, als Diegenen met de capaciteit om alles lief te hebben, werkelijk willen dat het anders zou worden opgelegd aan jullie andere broers en zusters? Wij geloven dat jullie je Goddelijkheid herkennen, het leven anders bekijken dan het was, en verder dan de uiterlijke belichaming kunnen kijken.

De voorbije geschiedenis zal aantonen dat jullie leiders het idee gepromoot hebben dat sommige mensen niets anders waren dan mindere wezens en als slaven gebruikt konden worden. In plaats van hen te helpen in het meer geletterd worden en hun levensstandaard te verhogen, werden zij klein gehouden en werden hen de basisvoorwaarden voor overleving geweigerd. Zie je hoe het karma is opgebouwd door jullie voorvaderen en waarom er veel rechtgezet moet worden voor deze cyclus eindigt? Het is, zoals jullie zouden zeggen, tijd om af te rekenen, en als je groeit in je bewustzijn zul je begrijpen dat elke actie een reactie heeft. Karma is iets dat moet worden rechtgetrokken in zowel individuen als in de Menselijke Beschaving, en het is ingebed in de Universele Wet.

Het meeste wat er met jullie op persoonlijk niveau gebeurt is onbewust bekend, omdat jullie deze tijd en de kans om te ascenderen hadden gepland. En ondanks je ervaringen, als je voelt dat op enige manier voortgang wordt geboekt dan kun je zeker zijn dat je afstevent op vervulling. Wanneer je hierop terugkijkt zou je kunnen toegeven dat je de lessen die hiermee gepaard gingen nodig had. Vele hiervan hangen samen met persoonlijke relaties en het is wijs om de Aarde te verlaten terwijl je alle geschillen hebt opgelost. Belangrijker nog, in het bereiken van vrede met anderen jezelf kunnen herinneren dat vergeving ook jou zelf betreft.

Diegenen die jullie zien als de meest kwaadaardige mensen zijn nog steeds vonken van God, en zij hebben liefde nodig om te ontwaken naar de waarheid van hun wezen. Als je werkt naar Onvoorwaardelijke Liefde om een Messias te worden, is het nooit te vroeg om jezelf aan de test te onderwerpen. Het begint met medeleven en de gave om niet te oordelen. “Maar voor de gratie van God ga Ik” is een krachtige verklaring die het waard is te worden herinnerd, omdat jullie zonder uitzondering allemaal levens hebben doorgemaakt waarin je licht minder was. Zulke ervaringen zijn geen smet op je karakter die eeuwig voortduurt, en aan iedereen wordt de kans gegeven om dit goed te maken. Er bestaat niet zoiets als een veroordeling die je voor altijd verdoemd, en als God je kan vergeven is het aan de Mens dit voorbeeld te volgen.

Sommigen van jullie zouden deze boodschappen kunnen lezen en zich onwaardig voelen, aan hun gave twijfelen om hun bewustzijn open te stellen zodat het Licht binnen kan komen. Echter, zodra je dit soort vooruitzichten overweegt open je je voor het Licht, en als je in jezelf gaat geloven zal hulp ook komen. Net zoals iedereen heb je altijd je Gidsen bij je gehad, en zij zullen kansen opwerpen voor jou om vooruit te gaan. Je wordt nooit verlaten, het is zelfs precies het tegenovergestelde omdat gevallen zielen alle aandacht krijgen om hen terug naar het Licht te krijgen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan jullie vertellen dat wij ernaar uitzien jullie leraren te zijn. Onze ervaring is dusdanig dat wij goed in staat zijn jullie problemen te begrijpen, en jullie zacht kunnen leiden naar jullie nieuwe levens als Galactische Wezens. Voor nu sturen wij jullie onze liefde en wensen voor een spoedig einde van jullie tijd in de dualiteit. Wij komen elke dag dichterbij, het Eerste Contact hangt groots boven ons, en wat een feest zullen wij dan allemaal hebben.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.