Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 17, 2010

SaLuSa, March 17, 2010

Het is duidelijk dat met zaken zoals ze nu zijn, er een grote mate van ontevredenheid heerst over de omstandigheden op Aarde. Mensen verlangen ernaar iets heel anders te vinden of een of andere manier om er aan te ontsnappen. Maar dit alles was voorzien als zijnde de climax van het afbreken van het oude paradigma, het oude model, en er is een ontsnappingsroute. We verwijzen natuurlijk naar Ascentie, dat slechts aan een relatief klein percentage van de Mensheid bekend is. Veel meer mensen hebben erover gehoord maar het heeft geen echte betekenis voor ze, eigenlijk wordt het vaak genegeerd als de fantasierijke gedachten van dromers. Het is heel belangrijk dat iedere ziel begrijpt waar Ascentie voor staat en dat ieder in staat is een geïnspireerde keuze te maken. Jullie, die al bewust zijn, kunnen hen helpen te begrijpen wat voor schitterend proces het is. Een proces dat bedoeld is om jullie te verheffen naar niveau’s die beter overeenkomen met jullie ware zelf. Zoals jullie zullen begrijpen, is het heel belangrijk dat we onze bekendmakingen over o.a. Ascentie zo snel mogelijk kunnen uitvoeren. Dit werd opgehouden terwijl we met onze bondgenoten aan regeringsveranderingen werkten, die het naar buiten brengen mogelijk zullen maken. De bedoeling is voortdurend geweest te garanderen dat elke ziel een geïnformeerde keuze kan maken.

Het is heel begrijpelijk dat er na zoveel levens en ervaringen een zwak bestaat voor de Aarde. Het kan de meest prachtige scenario’s opleveren die een absoluut kleurrijk beeld vormen. Zonder het effect van de negatieve invloeden van de Mens, zijn er ook idyllische plaatsen van uiterste vrede en rust te vinden. Toch is dit alles slechts een vale afspiegeling van wat jullie in de hogere dimensies staat te wachten. Als de keuze met volledige kennis over de betekenis van Ascentie zou worden gemaakt, zou het verrassend zijn als veel zielen de kans om te ascenderen zouden verwerpen. De lagere vibraties verdoven echter de zintuigen en verminderen jullie Licht en je weg terug vinden is in het geheel niet makkelijk. Het is niet een gebrek aan pogingen om de waarheid op jullie over te brengen; omdat er in ieder geval de afgelopen eeuw in toenemende mate pogingen zijn ondernomen verduidelijking te geven. Zoals jullie vaker zeggen, “ je kunt een paard naar het water brengen, maar het niet dwingen te drinken”, en zo is het met veel mensen die er nog niet klaar voor zijn. Zoals ieder ander hebben zij echter onderbewuste herinneringen aan ervaringen uit het verleden en die blijven sluimeren totdat zij zich erop afstemmen.

Gezinsleden van families bevinden zich vaak op verschillende niveau’s van inzicht en de dominante leiding vindt vaak plaats door middel van de overtuiging van de meerderheid. Als iemand zoekende is, zal echter de intuïtie een rol gaan spelen en tijd maken voor meditatie zal onvermijdelijk tot een heldere communicatie leiden. Er bestaat voor jullie persoonlijk werkelijk geen betere leiding omdat deze precies in overeenstemming met het stadium van inzicht wordt gegeven. Wij zullen samen met de Meesters voor voorlichting zorgen, wanneer we ons eenmaal openlijk onder jullie kunnen bewegen. Het is natuurlijk nodig het feit over te brengen dat de oude Aarde zoals zij was, niet meer zal bestaan. Mensen moeten hoe dan ook beslissen of ze naar Ascentie toe willen werken of dat ze elders in de 3e dimensie willen blijven. Er is nooit eerder een gelegenheid geweest die helemaal gelijk is aan deze en jullie zullen als ascenderende zielen de eerste zijn die lichamelijke veranderingen gaan ervaren in voorbereiding op jullie verheffing naar de hogere dimensies. Eigenlijk zijn velen zich al bewust dat het plaatsvindt en voelen het verschil dat het in hun leven maakt. Het is op de eerste plaats een gevoel van lichtheid en een vrede van binnen die je door de dualiteit leidt zonder dat je door de lagere trillingen wordt beïnvloed.

We vertellen jullie altijd dat grote gebeurtenissen heel dichtbij zijn en de energieën die ze in de werkelijkheid projecteren blijken zo krachtig te zijn dat de manifestatie ervan niet veel langer kan worden tegengehouden. We passen ons zeker voortdurend aan de omstandigheden op Aarde aan en geven onze bondgenoten alle steun om hun doelen te bereiken. Technologisch gezien zijn we veruit superieur aan jullie duistere machten en hoewel zij massavernietigingswapens hebben ontwikkeld, kunnen wij ze veilig hanteren. Vrees niet want de eindtijden zijn al geschreven, zodat alles zich ontwikkelt zoals goddelijk is gepland. Wanneer er bezorgdheid bestaat, laat ons dan bevestigen dat jullie vrijwillig en enthousiast de dualiteit hebben betreden en dat jullie wisten wat voor zware beproeving het zou worden. Jullie hebben echter nooit getwijfeld aan de belofte dat jullie zouden worden opgeheven wanneer de eindtijd kwam. Als jullie terugkijken, zal het slechts zijn om je te verwonderen over de manier waarop jullie uit de invloed van de lagere vibraties werden bevrijd toen jullie er zo in waren ondergedompeld.

Ervaring is wat jullie mee terug zullen nemen naar de hogere sferen en velen zullen ervan profiteren. Net zoals wij vanuit onze ervaring weten hoe we met jullie problemen moeten omgaan, zullen jullie anderen bijstaan. Dienstbaarheid is de naam van het spel dat heel serieus wordt genomen en het geeft het verlangen aan om anderen te dienen die ook een pad naar het Licht zoeken. Op Aarde is een dergelijke daad een hele prestatie als je de vele afleidingen voor ogen houdt, die er bij elk keerpunt zijn. Het vereist een stevige concentratie op waar jullie je op gericht hebben. Dienstbaarheid aan anderen kan heel dankbaar werk zijn en is op geen enkele manier een last die je krijgt opgelegd. Als het met liefde en zorg wordt uitgevoerd, is het de ultieme expressie van iemand die met het Licht is doordrenkt.

Dierbaren, jullie bevinden je in de laatste etappe, die na een zeer glorieuze finale een einde aan deze cyclus zal zien. In korte tijd zullen jullie je van sferen van duisternis, naar sferen van Licht hebben verplaatst. De “Levende Hel” zal de hemelse zegen en vrede worden, die jullie huidige begrip te boven gaat. Alle banden zullen worden doorgesneden en de Wet van Genade zal garanderen dat er geen karmisch restant met je mee reist. Het zal het begin van een nieuwe cyclus inhouden maar dit keer een cyclus van Licht zonder inmenging van de duistere Wezens. Zij zullen zich hebben verplaatst naar wat passend is voor hun huidige vibratie. Alles blijft zich ontwikkelen, zij het dat sommige verder zijn gereisd en het oude volledig achter zich hebben gelaten. Elke zorg die je zou kunnen hebben over de toekomst kun je het beste achter je laten omdat de tijd zal bewijzen dat er nooit enige twijfel over de uitkomst heeft bestaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vraag jullie te onthouden dat wij van de Galactische Federatie jullie zijn, en in ons zullen jullie zien wie jullie worden. Niets kan natuurlijker zijn dan een samenkomen van ons allemaal. Onze toekomsten en de wens om onze kennis en vaardigheden aan anderen over te dragen, zijn in liefde verenigd. God heeft ons scheppingskracht gegeven en kennis over hoe het correct wordt gebruikt. Wij worden vertrouwd omdat we gezworen hebben de wil van God te dienen en het Licht wijd en ver te verspreiden. Wij zijn allemaal bedoeld om strijders van het Licht te zijn, ten bate van alle andere zielen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.