Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 14 maart 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 14 maart 2014

Geliefden, jullie worden dan weer de ene, dan weer de andere kant opgetrokken waardoor jullie behoorlijk gefrustreerd of verward raken. De reden is dat er heel veel tegelijkertijd gebeurt en in jullie positie is het moeilijk te bepalen waar het toe leidt. Blijf gefocust op je eigen positie en pad en blijf het Licht verspreiden, want dat is meer dan ooit noodzakelijk. Zo veel mensen zijn verward en maken zich zorgen omtrent de toekomst en dat is niet verwonderlijk nu er zoveel verandert. Deze tijd stelt de Duistere Garde en hun helpers in de gelegenheid het hunne toe te voegen aan de verwarring, terwijl ze spoedig zullen moeten toegeven dat hun tijd voorbij is. Zeker zullen ze ontdekken dat ze hun macht en invloed verliezen. Het is allemaal onderdeel van de veranderingen die overal op jullie planeet plaatsvinden, hetgeen door zal gaan totdat het Nieuwe Tijdperk post vat.

Wees ervan verzekerd dat wij aanwezig zijn om er voor te zorgen dat confrontaties niet uit de hand lopen en dat oorlog helemaal niet aan de orde is, en dat is al een hele poos zo. We zijn ook klaar voor iets waar we al vele jaren naar uitkijken, en dat is jullie terugkeer naar het Licht. Er zullen wereldwijde vieringen zijn als jullie je realiseren dat de Duistere Garde niet langer de macht heeft om zich met jullie vooruitgang te bemoeien of wereldvrede kan voorkomen. Jullie kunnen je bevoordeeld voelen de gelegenheid te hebben gekregen aanwezig te zijn tijdens de veranderingen die nu opdoemen. Jullie kunnen jezelf nu een schouderklopje geven aangezien jullie deze gelegenheid hebben verdiend. Allen die aanwezig zijn op Aarde die voor het Licht werken hebben een belangrijke rol te spelen, maar maak je geen zorgen als het lijkt alsof je niets specifieks doet. Iedere Lichtwerker zal een rol spelen bij het verspreiden van het Licht, en het is al aan het ascenderen. Jullie zullen vol trots naar deze tijd terugkijken vanwege jullie medewerking en jullie zullen verheugd zijn deel te hebben uitgemaakt van het team dat de uitdaging aannam.

De Bankiers waarvan is onthuld wat ze werkelijk zijn hebben weinig tot geen schaamte vanwege hun hebzucht en roekeloos gokken met de gelden die hen werden toevertrouwd. Hun arrogantie en roekeloosheid t.a.v. geld van andere mensen kent geen grenzen en terwijl zij zich veilig voelen valt de hele structuur van de banken uit elkaar. Voordat dat gebeurt zullen vele veranderingen plaatsvinden die gebruik maken van hun expertise. We praten over tijden die ver voor ons liggen, maar terwijl jullie vooruitgang boeken zal het duidelijk zijn dat het monetaire systeem niet langer nodig zal zijn. Uiteindelijk zullen alle banken verdwijnen als ze geen rol meer hoeven te spelen in een geldloze samenleving. Als Ras zijn jullie al bezig je bewustzijn collectief te verhogen en de inkomende energieën zullen jullie snel naar de volgende dimensie brengen. Degenen die een ander pad kiezen zullen natuurlijk naar een geschikt niveau of een geschikte plek worden gebracht om hun evolutionaire ervaringen te vervolgen. Allemaal zullen ze precies daar zijn waar hett goed is voor hun evolutionaire ontwikkeling en de ervaringen die ze nodig hebben.

We zouden nog willen zeggen dat iedereen, zonder uitzondering, een levensplan heeft, zodanig ontworpen dat het hen de beste vruchten biedt in hun incarnatie. Normaal gesproken wordt die met jullie geregeld en er wordt jullie verteld welke delen niet onderhandelbaar zijn omdat ze essentieel zijn voor jullie ontwikkeling, vaak met een karmische aard. Het is duidelijk dat levens verspild zouden zijn als ze op goed geluk waren gearrangeerd, er moet een levensplan zijn dat je verder brengt. Wanneer je niet slaagt m.b.t. de doelen die je hebt afgesproken zijn er geen verwijten, aangezien je de uitdaging in een volgend leven weer aan kunt nemen. Maak je dus geen zorgen wanneer je je realiseert dat je een bepaald aspect van je levensplan niet hebt gehaald.

Voor vele Lichtwerkers zal dit leven het laatste zijn in de lagere dimensies en dit zou je je wel eens intuïtief kunnen realiseren. Na zo veel tijd in de lagere dimensies wordt elke ziel zoveel mogelijk hulp gegeven om zich te verheffen. Zeker, in al jullie levens werden jullie geholpen, maar wanneer de trilling uitzonderlijk laag is, is het moeilijk voor het Licht om het duister te doordringen. Iedere ziel zal echter enige vooruitgang boeken en er wordt op voortgebouwd totdat jullie stevig in het Licht leven. Sommigen van degenen rond jullie zullen lijken gevangen te zitten in de lagere energieën en hun leven hand in hand met de Duistere Garde leven. Haast je niet hen te veroordelen, want het is andere zielen niet gegeven de precieze aard van hun levensplan te kennen. Er zijn gevallen waarbij zielen van Licht het Licht beter dienen door zo’n mantel aan te nemen. Het is beter te wachten met oordelen, of nog beter helemaal geen oordeel te hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij terug te zijn na het trauma dat Michael overkwam. Onthoud dat wat een verspilde ervaring lijkt altijd waardevol is en er zijn onvermijdelijk lessen uit te leren. Onder zulke omstandigheden zijn we zeer verheugd wanneer jullie reactie op zulke gevallen is door te gaan met het werken in het Licht en kalm en weloverwogen jullie problemen te benaderen. Jullie zijn zeker niet alleen wanneer jullie moeilijke tijden tegenkomen, maar de uitdaging is ze onder ogen te zien. We kunnen het niet voor jullie doen, anders gaat de gelegenheid voorbij om jullie trilling te verhogen. Blijf gefocust op het Licht en weet dat jullie tijd in de lagere trilling bijna voorbij is. Ik laat jullie nu achter met mijn zegen en mijn liefde.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey

Beste Vrienden,

Ik ben weer begonnen SaLuSa te channelen net nadat ik een zeer frustrerende periode achter de rug had, waarin mijn computer helemaal niets meer deed. Hoewel ik jullie e-mails kom ontvangen, kon ik jullie op geen enkele manier laten weten dat ik niet in staat was te antwoorden of SaLuSa-boodschappen door te geven. Ondanks dat ik al mijn bestanden/folders kwijt ben ben ik er weer, ik moet alleen nog SKYPE opnieuw installeren, en ik denk dat ik zowel Front Page als FTP nodig heb.

Ik denk dat met alles wat er gebeurd is sommige abonnee details verloren zijn gegaan. Om je (weer) te abonneren op de boodschappen, ga naar deze pagina [let erop dat je het tweede formulier gebruikt, de eerste is van Nancy Tate - GC].

Klik “Send” en als het goed is wordt je een bevestigingse-mail gestuurd.

Steve Beckow stuurde een verzoek voor donaties voor de bekostiging van een vervanging/reparaties aan mijn computer. Gelukkig bleek hij voor een gering bedrag te kunnen worden gerapareerd dus hoef ik de donaties niet te claimen, terwijl ik tegelijkertijd zeer dankbaar ben voor de gulheid en de vriendelijke gedachten die door jullie werden geuit. Ik stuur mijn dank naar de volgende mensen die doneerden, en suggereer ze deze terug te vragen of te wachten totdat de maand voorbij is wanneer ze sowieso worden teruggestort. Die mensen zijn:

Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan en ik kreeg er tevens een van de Hope Trust.

In Liefde en Licht – Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl