Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 13, 2010

SaLuSa, January 13, 2010

Probeer te genieten van de gedachte aan de toekomstige gebeurtenissen die duidelijk het einde zullen aangeven van de laatste cyclus van dualiteit op jullie huidige Aarde. Als jullie door de directe gebeurtenissen heen zien, kunnen jullie deze periode doorstaan zonder nadelig te worden beïnvloed. Zie de prijs aan het einde van al jullie ervaringen, die jullie zal verheffen en uit de lagere vibraties zal tillen. Wat jullie hebben bereikt zullen jullie je nog niet volledig realiseren totdat jullie je banden hebben verbroken met alles wat geen plaats heeft in de hogere dimensie. Daar zou je huidige concentratie moeten liggen, en hoe meer jullie de oude verbindingen opruimen, hoe sneller jullie vibraties toenemen. Jullie mogen genieten van jullie herinneringen aan de Aarde, een prachtige wereld die de Mens zoveel heeft geboden. Toch zal de nieuwe Aarde de aantrekkingskracht van de oude ruimschoots overtreffen en jullie zullen delen in een schoonheid, vrede en geluk die voor jullie op dit moment onbekend is. Op de manier waarop jullie tijd ervaren, zal het einde adembenemend snel komen.

Met de door ons gegeven verzekeringen zou angst de laatste emotie moeten zijn die jullie problemen geeft. Is er niet een spreekwoord dat zegt “alles wat je hoeft te vrezen is de angst zelf”, en wat veroorzaakt dergelijke gevoelens behalve twijfel en een gebrek aan vertrouwen? Wees moedig, houd je hoofd rechtop, kin vooruit en stap doelbewust langs het pad dat jullie voor jezelf hebben gecreëerd. De Lichtkrachten zijn de hele weg bij jullie en vormen jullie bescherming tegen de duistere Wezens. Wij maken inderdaad deel uit van die kracht en zijn zeer essentieel en belangrijk voor jullie, maar nog meer zijn dat jullie persoonlijke gidsen die er zijn om er voor te zorgen dat jullie succesvol jullie levensplan voltooien.

Eenzaamheid is typisch iets van jullie op Aarde Dierbaren, doordat jullie soms geïsoleerdheid raakten en verwijderd van jullie ware zelf. Het bestaat niet in de hogere dimensies waar alles als Eén is en omvat is in een gezegende en allesomvattende energie. Verdriet en melancholie bestaan ook niet doordat de vibratie van liefde in een omhullende energie voorziet die volledig en uiterst geluk verzekert. Wat anders kan leven in dergelijke energieën nog zijn dan vervullend en schitterend vreugdevol.

Het plaatje is door de hand van God geschilderd en vanuit zijn/haar grote liefde voor jullie allemaal. Accepteer wat aan jullie voor jullie voortgaande ervaringen is gegeven en weet dat jullie echte leven op het punt staat te beginnen. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor altijd in de lagere dimensies zouden worden vastgehouden en een nieuwe cyclus in de evolutie gaat beginnen. Deze zal jullie zelfs verder brengen in de glorieuze dimensies van het Licht en de mindere herinneringen uitwissen die betrekking hebben op dualiteit. Jullie zullen echter altijd profiteren van de ervaringen waarmee jullie een ziel met grotere wijsheid zullen worden.

Los van waar jullie in dit Universum verkiezen heen te gaan, het doel van jullie ervaringen zal het verhogen van jullie bewustzijnsniveau zijn. Wanneer jullie Wezens van andere beschavingen ontmoeten, weet dan dat ook zij een levensplan uitvoeren om vooruit te komen in hun evolutie. Het vergroten van jullie bewustzijn gaat door en spoedig zullen jullie er een grote stap vooruit in ervaren. Zonder respectloos naar jullie te zijn, jullie lijken meer op baby’s op de arm – maar binnen een paar jaar zullen jullie volledig bewustzijn hebben bereikt, iets dat jullie huidige begrip te bovengaat. Kunnen jullie nu waarderen wat een fantastische kans jullie wordt geboden wanneer deze cyclus sluit, en een kans die jullie niet willens en wetens zouden willen missen.

Herinneringen aan jullie tijd op Aarde zullen zogezegd langzaam vervagen en slechts een droom worden die niet in verhouding staat tot jullie nieuw gevonden bewustzijnsniveau. Jullie keren terug tot niveau’s die in het verleden heel natuurlijk waren. Jullie daalden tenslotte af naar de lagere dimensies om dualiteit te ervaren terwijl jullie een zeer beperkt geheugen aan jullie Hoger Zelf met je meedroegen. Het was niet zo dat de verbinding was verwijderd maar jullie waren gehuld in de duisternis. De afgelopen vijftig jaar hebben jullie, Dierbaren, die sluier opgetild en is het Licht naar de Aarde terug gestroomd. Jullie kwamen tot jezelf op het moment van de Harmonische Convergentie en jullie inspanningen leidden tot een besluit van de Ouderen wat resulteerde in een uitbreiding van mogelijkheden voor zielen die nog geen besluit over Ascentie hadden genomen. De mogelijkheid werd gezien dat velen meer onder jullie hun bewustzijn konden openen en jullie tijdslijn veranderde zodat die daar naartoe kon leiden.

Wat jullie op Aarde hebben gedaan, heeft een heleboel interesse gewekt door het hele Universum heen en velen zijn naar jullie zonnestelsel gekomen om getuige te zijn van Ascentie. Zij mogen zich niet met jullie levens bemoeien en onze ring van ruimtevaartuigen om de Aarde heen, houdt indringers op afstand. Jullie geschiedenis bevat vele verwijzingen naar bezoek van Ruimte Wezens en is misschien pas als zodanig herkenbaar geworden nadat jullie het Ruimte Tijdperk betraden. Kijk bijvoorbeeld naar de Sumerische en oude Egyptische tijdperken en het is duidelijk dat er contact plaatsvond. Het verklaart de plotselinge opkomst van Agricultuur en vele andere vaardigheden die de opkomst van een ontwikkelde samenleving voortbrachten.

Het leven op Aarde moet nog steeds, los van jullie verwachtingen, doorgaan en jullie moeten nog steeds in jullie levensbehoeften voorzien. Dit zal geleidelijk minder worden en op zeker moment zullen jullie veel meer vrije tijd tot jullie beschikking hebben. Het was nooit de bedoeling dat jullie tot slaaf gemaakt zouden worden en voldoende tijd om jezelf te uiten is heel belangrijk. Jullie hebben allemaal latente vaardigheden omdat andere eisen die aan jullie tijd worden gesteld, weinig overlaat voor zelf-ontplooiing. Bedenk je gewoon hoeveel vaardigheden jullie van het ene leven naar het volgende meenemen, die jullie bij gebrek aan tijd niet in dit specifieke leven kunnen projecteren. Wanneer ze echter vanuit jullie keuze gepland zijn te gebruiken, zullen de omstandigheden gecreëerd worden om ze te manifesteren.

Dierbaren, denk positief als de maanden verstrijken en weet dat jullie tijd komt wanneer de duistere Wezens van hun macht zijn ontdaan. Zij kunnen niet succesvol zijn in hun plan en het is te laat voor ze om een andere vorm van actie te ondernemen. Ze zitten vast als gevolg van hun eigen falen en zijn bestemd te worden afgevoerd naar waar ze niet langer een gevaar vormen voor jullie. Hun invloed is op geen enkele manier meer wat het was en onze bondgenoten zullen ervoor zorgen dat ze niet opnieuw verrijzen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ga terwijl ik jullie allemaal mijn zegeningen geef voor een volledig ontwaken dat jullie naar het Licht zal dragen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.