Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 1, 2010

SaLuSa, January 1, 2010

Dierbaren, jullie staan voor een jaar dat jullie verwachtingen belooft te vervullen en toch zijn velen ongerust omdat jullie al lange tijd wachten op de veranderingen die jullie zullen verheffen. Jullie kijken naar ons voor tekenen van de uitvoering daarvan omdat wij inderdaad de centrale figuur zijn in alles wat plaatsvindt. Totdat jullie volledig betrokken zijn, lijkt het natuurlijk buiten jullie macht te liggen. Jullie wachten dus op het plaatsvinden van gebeurtenissen zoals voorspeld, en wij doen ons best jullie geïnformeerd te houden over wat er gebeurt. Los van het stoutmoediger worden met onze aanwezigheid in jullie luchtruim, is er niet veel meer dat we openlijk kunnen doen tot Disclosure, de Openbaarmaking.

Buiten de Aarde gebeurt er echter een heleboel en het merendeel van ons werk vindt plaats aan boord van onze schepen. Om onze toezichthoudende taken uit te voeren hoeven we niet dicht bij jullie te zijn omdat onze technologie ons in staat stelt dit vanaf onze schepen te doen die buiten jullie atmosfeer zijn gestationeerd. Ofschoon jullie onze Moederschepen van verschillende afmetingen zien, gebruiken wij bij voorkeur onze verkenningsschepen als we wel dichter bij jullie moeten komen. Normaal gesproken blijven we niet erg lang op één positie maar soms blijven we lange periodes stationair om jullie de realiteit van onze aanwezigheid te tonen. We worden vaker wel, dan niet door jullie vliegtuigen achtervolgd maar hun pogingen om ons te stoppen, zijn nogal zinloos. Wij kunnen veel sneller accelereren dan welk conventioneel voertuig dan ook van jullie, en we kunnen onszelf met gemak verdedigen als er wapens tegen ons zouden worden gebruikt. We zijn niet uit op een onnodige confrontatie; wanneer we jullie planeet bezochten was dat altijd een vreedzame excursie.

We kunnen zeggen dat alle grote gebeurtenissen die nodig zijn voor jullie bevrijding van het oude regime, dit jaar beginnen. Het is nog steeds onze bedoeling de laatste duistere kliek in een positie te brengen waar ze geen alternatief meer hebben en slechts hun macht op kunnen geven. Het is al veel minder dan aan het begin van het millennium en onze bondgenoten drijven hen verder weg van hun plannen voor totale controle. Op hetzelfde moment worden jullie, de mensen, bedrevener in het herkennen van de waarheid wanneer jullie die zien en kritischer met betrekking tot jullie eigen toekomst. Dit jaar zal het begin vormen van vele dramatische gebeurtenissen en jullie zullen het plan voor overvloed/algemene welvaart en andere aan jullie beloofde voordelen, vorm zien krijgen. Zoveel hangt af van Disclosure/Openbaarmaking omdat jullie zonder onze hulp niet de duistere Wezens zouden kunnen overwinnen of de benodigde krachten zouden kunnen coördineren om de Aarde te reinigen.

Tijd is nu van wezenlijk belang en wij zijn voorbereid om in een oogwenk in actie te komen. Wees ervan verzekerd dat jullie veilig zijn voor alle pogingen om een groot incident te creëren waardoor de duisteren meer macht over jullie zouden kunnen krijgen. Eén van de eerste aspecten van ons plan is jullie rechten te herstellen en draconische, ongrondwettelijke wetten zullen zo snel mogelijk worden vernietigd. Ontwikkeling draait om het creëren van een nieuwe mentaliteit naar elkaar en een wens om hulp te verlenen overal waar die nodig is, wanneer jullie door de veranderingsperiode heen gaan. Jullie hebben een onbeperkt potentieel en we weten dat wanneer jullie het doel kennen van wat gaande is, jullie je met hart en ziel inzetten. Er is een regenboog van vele verschillende kleuren die jullie bewustzijn verhoogt en deze brengt de belofte van het Gouden Tijdperk waarin alles in absolute harmonie en vrede verkeert. Wat op Aarde staat te gebeuren, zijn de eerste stappen naar de oprichting van de structuur voor de manifestatie ervan. De visie zit in jullie hart en Ascentie is het proces wat jullie ernaar toe zal leiden. Verlies nooit het zicht op jullie doel want jullie zijn de scheppers van jullie werkelijkheid. Jullie projecteren voortdurend jullie energie naar de toekomst en ieder individu vervult zijn rol in het bepalen hoe het zal zijn. Zoals het spreekwoord zegt, “wees op de Aarde maar niet ervan”, en laat de lagere energieën transformeren zonder dat je aandacht wordt afgeleid van je levensplan en jullie bestemming.

Als we naar de waarschijnlijkheden kijken van de komende paar jaar, zien we een voltooiing van de huidige cyclus van dualiteit in overeenstemming met het decreet van de Schepper dat deze succesvol zal eindigen. Als we vooruit lopen op waar jullie tegen het einde van dit jaar zouden kunnen zijn, verwachten we regeringswisselingen gehad te hebben en de eerste tekenen van de uitvoering van het overvloedprogramma. Dit betekent dat openbaarmaking dan al heeft plaatsgevonden en dat er aan een aantal andere projecten wordt gewerkt. Eenheid in de wereld is een belangrijke factor voor het bepalen hoe snel vooruitgang wordt geboekt en het zal gemakkelijker worden bereikt wanneer de leiders van elk land eenmaal akkoord gaan met ons plan. Als er enige vertraging optreedt, zien we de mensen hun macht demonstreren om hun eigen toekomst te bepalen. Tegen die tijd zullen jullie goed geïnformeerd zijn over de betekenis van de eindtijden en zullen jullie geen enkele illusie hebben over waar jullie toekomst ligt. De onwaarheden en leugens die jullie in het duister hebben gehouden en verwijderd van jullie ware doel in het leven, zullen bekend zijn gemaakt. Sommige zielen zullen nog steeds weigeren de waarheid te erkennen maar hun ontkenning zal betekenen dat hun toekomst in overeenstemming met hun overtuiging zal zijn. God wil niemand het plan van de Schepper opleggen die voor een andere ervaring kiest, omdat bekend is dat zij uiteindelijk het pad naar de hogere dimensies en het Licht vinden.

Naarmate meer mensen van jullie een houding aannemen waarbij jullie overal om je heen positieve energieën projecteren, wordt de energie van angst omgevormd die op Aarde nog steeds wijd verspreid is. Dat alleen al verzwakt het vermogen van de duistere Wezens om hun greep op jullie te behouden en zij hebben geen andere manier om jullie te verhinderen volledig naar het Licht en de Liefde te bewegen, die zich overal om jullie heen bevindt. Het is jullie stille wapen, net als het zwaard van Aartsengel Michaël dat de duisternis wegveegt waardoor de waarheid voor jullie verborgen bleef. Jullie kunnen een andere ziel verheffen met een glimlach of een vriendelijk woord, want iedereen draagt het Licht dat omhoog voert. Jullie zullen ervaren dat het veel plezier geeft dit te doen en het zal jullie uiteindelijk naar Onvoorwaardelijke Liefde leiden wat jullie ultieme doel is.

Betreed 2010 met de meest positieve benadering die jullie op kunnen brengen, en we kunnen niet veel meer vragen. Er komen nog moeilijke tijden aan maar de invloed ervan is niet blijvend en jullie zullen binnenkort de vorm zien van wat komen gaat. Denk aan 2010 als de start van een nieuw begin als je het oude regime ziet worden weggevaagd en weet dat het blijvend zal zijn want er is voor hen geen weg terug. Hun invloed is al tanende en hun structuren worden door onze bondgenoten ondermijnd. Heb vertrouwen en geduld want jullie staan echt aan het begin van een historisch jaar dat van grote betekenis zal zijn voor jullie toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik breng de beste wensen aan jullie over voor een Gelukkig Nieuw Jaar namens de Galactische Federatie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge