Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2010

SaLuSa, January 11, 2010

Dit jaar heeft zoveel potentieel en dat hoeft niet persé alleen te gelden voor degenen die zich van de waarheid bewust worden. Iedere ziel zal op zeker moment een punt bereiken, een kruispunt van wegen, waar ze kan beslissen te blijven waar ze is of een grote sprong vooruit te maken die haar verder zal brengen tot aan Ascentie. De immer toenemende kracht van het Licht raakt de diepste gevoelens van de mensen. Het vraagt jullie een hoger pad te creëren, uit de 3e dimensie, een pad dat de waarheid aan jullie toont. Als jullie dit toestaan, zullen jullie de roep om jullie hart te openen beantwoorden, het Licht zal binnenstromen en het afval opruimen dat zich tijdens vele levens heeft opgestapeld. Aanvaard de kans zonder angst want het zal jullie hoogste belang dienen. Als jullie twijfelen, hoeven jullie je daar geen zorgen over te maken want uiteindelijk zullen jullie de verstandigste beslissing nemen die in overeenstemming is met jullie behoeften.

Er wordt al een grote druk opgebouwd om datgene te onthullen wat zo lang verborgen is gehouden. Veel groepen en individuen staan op het punt hun bevindingen openbaar te maken, met veel opgestapeld bewijs om ze te onderbouwen. Zij hebben betrekking op de manier waarop jullie mensenrechten zijn misbruikt en het opzettelijk achterhouden van informatie en technologie die jullie kwaliteit van leven zou hebben verbeterd. Jullie zijn allen Eén en jullie zijn niet op de Aarde geplaatst om jullie eigen hebzucht te bevredigen ten koste van alle andere leden van het Menselijk Ras. Jullie gaan door een periode van spirituele ontwikkeling heen die bedoeld is om jullie tot inzicht te brengen in jullie gezamenlijke verantwoordelijkheden voor elkaar. Gedurende duizenden jaren kan het overleven van de sterkste jullie fysieke evolutie hebben gediend. Het overleven van de sluwste en rijkste heeft echter jullie soevereiniteit weggenomen en de vrijheid om jullie eigen toekomst te bepalen. Jullie werden in plaats daarvan tot slaaf gemaakt dankzij de bedoelingen van de Illuminatie die totale controle over jullie probeerden te bereiken.

Dierbaren, jullie hebben de duistere Wezens weerhouden hier nog verder mee door te gaan en hun plan is geblokkeerd door jullie verzet tegen hen. Jullie trouw aan en het verlangen vast te houden aan spirituele beginselen heeft het Licht op Aarde versterkt en heeft bewezen een formidabele macht tegen hen te zijn. Wat jullie bedoeling is te gaan doen is alles te herstellen dat jullie ofwel is afgenomen, ofwel door criminele activiteiten is onthouden. Dit jaar zal het terugdraaien laten zien van een aantal tegen jullie genomen beslissingen die onwettig zijn. Het zal een jaar van grote onthullingen zijn, wanneer de geheime acties en wereld van de duistere Wezens zichtbaar worden. Jullie reactie zal zowel verbazing als afschuw inhouden over hoe lang jullie zijn bedrogen. Jullie zullen zien dat jullie jarenlang zijn gebruikt middels een doelbewust beleid om jullie onwetend te houden over wat gaande was.

Jullie zullen ook boos zijn er achter te komen dat jullie rijkdom is misbruikt om de rekeningen te betalen van de geheime oorlogsmachine en zijn clandestiene acties. Ongeacht jullie gevoelens, vragen we jullie het aan de wet over te laten af te rekenen met de tegen jullie begane misdaden. Probeer je niet door de onthullingen te laten afleiden en houd je aandacht gericht op het uiteindelijke doel, jullie Ascentie. Het wordt een vrolijke tijd wanneer jullie zien dat alles wat aan jullie is beloofd, werkelijkheid wordt en in een relatief korte periode aan jullie wordt overhandigd. De veranderingen zullen adembenemend zijn en jullie samenleving uiteindelijk omvormen van een die werd afgeremd naar een met grote vooruitgang. Elk aspect van jullie leven is hierin meegenomen en jullie gevangenis Aarde zal jullie ware Tuin van Eden worden.

Sommige van jullie zijn zich goed bewust van wat jullie staat te wachten maar voor de meerderheid zal het in eerste instantie een shock zijn, die zich omvormt naar opgetogenheid over jullie bevrijding van degenen die jullie in slavernij hielden. Jullie zullen je bewuster worden van ons aandeel in jullie evolutie en onze talrijke activiteiten op Aarde die de laatste tijd grote catastrofes hebben voorkomen. Geloof ons Dierbaren, we hebben een grote rol gespeeld in jullie vooruitgang en hebben jullie geholpen je spirituele kracht te vinden om jullie eigen gids te worden op het pad naar volledig bewustzijn. Ieder van jullie zal de kans krijgen dergelijke niveau’s te bereiken in de resterende periode die tot voltooiing van deze cyclus leidt. Het is altijd een kwestie van keuze en indien nodig worden jullie door verlichte Wezens geholpen om die beslissing te nemen.

Het kan ook goed zijn Overvloed te vermelden, waarvan we weten dat velen van jullie het gezocht hebben voor jullie eigen bevrijding van gebrek en armoede. Weet dat er een tijd komt waarin geen van beide meer een vloek op Aarde zal vormen. Wees je echter ook bewust dat door in rijkdom te delen, die eerlijk zal worden verspreid, het niet de bedoeling is iedereen een leven in luxe aan te bieden. De grondregel waarmee het wordt gedaan is “te voldoen aan jullie behoeften”, en de Aarde zal niet langer geplunderd worden om de zakken van enkelingen te vullen. Respect voor Moeder Aarde zal terugkeren, samen met de erkenning voor wat ze voor de Mensheid heeft gedaan. Het helpen herstellen van de Aarde zal een aangename taak zijn waarvan alle levensvormen erop zullen profiteren. Harmonie zal geluk en vreugde terugbrengen, wanneer jullie op de top van een golf naar Ascentie surfen.

Laat elke twijfel die jullie over de toekomst mogen hebben, gaan want het is in handen van de Schepper. Een Goddelijk Decreet is het absoluut laatste woord met betrekking tot Ascentie. Niets kan verhinderen dat dit tot stand komt en chaos, zoals jullie dat kunnen ervaren, is het teken van verandering en de noodzaak om de planeet te reinigen. Onthoud dat Moeder Aarde een bewust Wezen is en liefdevol reageert wanneer haar dankbaarheid en waardering wordt gegeven. Eeuwenlang is ze verwaarloosd doordat de Mens haar verkrachtte en verminkte in het streven naar rijkdom.

In de nabije toekomst waarin jullie in overeenstemming met jullie behoeften kunnen creëren, zal er geen noodzaak bestaan buiten de Aarde te leven. Een volledig harmonieus partnerschap zal er bestaan en het leven zal één glorieus bestaan vormen. Er zal ten gunste van jullie comfort en geluk zoveel beschikbaar zijn en jullie zullen nooit meer lijden of achteruitgang ervaren. Vrede vormt nu jullie sterkste schreeuw of verlangen en we kunnen jullie verzekeren dat die wordt beantwoord en in jullie tijd wordt bereikt. Jullie gebeden of gedachten blijven nooit onbeantwoord maar laat het antwoord komen op een manier die voor iedereen gunstig is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat jullie het belang kunnen vatten van de huidige periode. Al de tijd waarin jullie op de toekomst gericht blijven, zijn jullie instrumenteel bij het tot stand brengen daarvan op Aarde. Jullie hebben de Lichtrasters al op zijn plaats gezet en het zal niet lang duren voor de nieuwe Aarde zich manifesteert. Geniet van het succes dat terecht aan jullie is te danken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.