Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 15, 2010

SaLuSa, January 15, 2010

Elke week die verstrijkt, komen jullie dichter bij het zien van stevig bewijs over de veranderingen die los van hoe ze eruit zien, deel uitmaken van het plan voor de reiniging van de Aarde. Wij beseffen natuurlijk dat het nieuws over de enorme aardbeving in Haïti een grote shock en veel sympathie heeft veroorzaakt voor de dierbare zielen die erbij betrokken zijn. Een dergelijk extreem arm land kan problemen van deze afmetingen niet hanteren en het is een nieuwe uitdaging voor de meer gefortuneerden om vrijgevig bij te springen. De aantallen doden en gewonden en de omvang van de schade vereist een grote reddingsoperatie die goed binnen de capaciteiten van de grote landen valt. Hoe jullie reageren, geeft aan in welke mate jullie zijn ontwikkeld in het accepteren van de Eenheid van al het leven.

Er bestaan onvermijdelijk vragen als waarom de aardbeving mocht plaatsvinden en zoals we vaak hebben uitgelegd, bestaan er karmische situaties waar wij ons niet in mogen mengen. We hebben immens medeleven en liefde voor de betrokkenen. Haïti heeft eeuwenlang een zeer lage vibratie gehad die in deze tijden van reiniging de voltrokken gebeurtenissen heeft aangetrokken. De betreffende zielen zijn op Haïti geïncarneerd voor het specifieke doel van de ervaring die het hen zou bieden. Zij waren zich ook bewust van de gevaren maar wisten dat hun overgang snel zou zijn en dat zij, eenmaal gearriveerd in de Astrale sferen, snel van de effecten van het trauma zouden worden bevrijd. Zij zullen zichzelf inderdaad veilig en omringd door liefhebbende zielen aantreffen, die hen verplegen tot ze weer gezond zijn. We weten dat velen het moeilijk te begrijpen vinden wat er achter deze gebeurtenissen zit maar wees ervan verzekerd dat alles zich in overeenstemming met het Goddelijke Plan voltrekt.

Onthoud Dierbaren, dat het leven over het leren uit je ervaringen gaat en als observeerder weten jullie niet welke redenen achter de keuze van een ziel schuilgaan. Weinig onder jullie zijn zich echt bewust van hun eigen levensplan en dat is afgesloten voor jullie omdat jullie zeer waarschijnlijk een aantal ervaringen zouden proberen te vermijden die noodzakelijk zijn voor jullie spirituele ontwikkeling. Dus al hebben jullie een vrije wil, daar waar jullie al besloten hebben wat je nodig hebt om voortgang te maken, is het onwaarschijnlijk dat jullie je plan wijzigen. Jullie worden naar situaties getrokken met mensen die ook met jullie ervaringen zijn verbonden en onvermijdelijk zal het dienovereenkomstig verlopen. Want jullie moeten je realiseren dat er een aanzienlijke hoeveelheid planning plaatsvindt om te garanderen dat jullie succesvol jullie tijd op Aarde afmaken. Dit is in het bijzonder van toepassing op de huidige periode; want voor velen van jullie zal het jullie laatste leven in de lagere dimensie zijn. Sommigen hebben een druk leven uitgekozen, terwijl ze karma opruimen dat zich gedurende vele levens heeft opgestapeld. Velen van jullie zullen zichzelf als zo’n Wezen herkennen en zoals jullie prachtige uitdrukking aangeeft, “jullie voeten hebben geen tijd de grond te raken”. Het is natuurlijk heel erg de moeite waard en jullie beloning voor het bereiken van hogere bewustzijnsniveau’s is dat jullie klaar zullen zijn om te ascenderen.

Leven op Aarde kan hectisch en uitputtend zijn en dat is gedeeltelijk het resultaat van de talloze controles waar jullie mee geconfronteerd worden, waar jullie ook heen gaan. Jullie kunnen je onder dergelijke omstandigheden niet vrij voelen terwijl jullie echt ruimschoots de tijd zouden moeten hebben om je uit te leven in activiteiten voor jullie persoonlijke ontwikkeling. Veel te veel tijd gaat in overleven zitten en het instandhouden van een redelijke levensstandaard. Zoals we jullie vaak laten weten, zal dit in de nabije toekomst gaan veranderen totdat jullie uiteindelijk vrij zijn van alle beperkingen.Jullie kunnen nauwelijks verbeelden hoe dit zal zijn maar de verbeteringen die gepast zijn voor jullie beschaving zullen jullie mogelijkheden in het leven compleet veranderen. In staat te zijn jullie eigen wensen na te streven, en nog belangrijker, alle tijd te hebben die jullie hiervoor nodig hebben, zal jullie groots geluk en bevrediging geven.

Met jullie moderne communicatiemiddelen komen gebeurtenissen snel onder jullie aandacht en wanneer ze catastrofaal van aard zijn, smeekt dit om jullie reactie op een vrijgevige manier. In tegenstelling tot een eeuw of langer geleden brengt jullie televisie het in jullie woonkamer en vaak zien jullie het live. Het heeft als effect gehad dat het beste van de mensen naar boven komt en het helpt de barrières af te breken die er normaal gesproken bestonden. Kunnen jullie je niet verbazen over de manier waarop jullie ontwikkelingspad zich heeft ontwikkeld want in zo’n korte tijd zijn jullie beginnen te accepteren dat jullie je broeder’s hoeder zijn. Als geld en energie dat aan oorlog wordt besteed en aan de voorbereiding ervan, aan dergelijke goede doelen zou worden door-gestuurd, zouden armoede en ziekte heel snel kunnen worden uitgeroeid. Dat veranderingsniveau zal echter niet plaatsvinden tot we samenwerken doordat jullie oude regime obstinaat aan hun agenda voor wereldcontrole vasthoudt.

Er bestaat in feite een veelvoud aan groepen die de toenemende zorg voor anderen erkent en jullie zien de eerste tekenen van een beweging die gelijksoortige mensen bij elkaar brengt. Zij zijn de eerste die op behoeftigheid reageren en hun voorbeeld raakt de verbeelding van veel anderen. De energie voor verandering beweegt zich in de juiste richting en is klaar voor onze komst. Het verheugt ons op te merken hoeveel meer zich bewust zijn in deze periode en we weten dat het snelheid zal krijgen wanneer de bewustzijnsniveau’s exponentieel toenemen. We vertellen jullie dat alles in orde is en we menen het, zelfs al zijn er kleine tegenslagen.

We wachten nu op de onvermijdelijke bekendmaking die officieel ons bestaan erkent en de talrijke gelegenheden dat we contact hebben gehad met jullie leiders. Dit is een belangrijk punt om te verduidelijken omdat we niet vertrokken zonder dat we aanboden jullie naar een vreedzame samen-leving te leiden. Jullie zouden je kunnen afvragen waarom het alleen recentelijk plaatsvond en de reden is dat jullie met de ontdekking van atoomkracht de potentie hadden om jezelf en de Aarde te vernietigen. Die mogelijkheid is er altijd geweest maar het plan voor jullie evolutie zou ernstig zijn teruggezet als dat had plaatsgevonden. En verder zijn er de ver-reikende gevolgen die het Universum doorreizen en die problemen voor andere beschavingen zouden hebben gecreëerd. Dat is vanwege Universele Wetgeving ontoelaatbaar en het is aan ons jullie te monitoren en te garanderen dat het niet gebeurt. Nee Dierbaren, dat is geen inmenging, het erkent in plaats daarvan de Goddelijke krachten die voor het Universum verantwoordelijk zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie ernaar verlangen je met ons te verenigen en dat jullie zullen genieten van de bevrediging de Aarde te herstellen. Kijkend naar hoe het op het moment is, is het duidelijk dat hoe eerder we kunnen beginnen, hoe beter. Jullie hoeven echt niet te lang te wachten want dit jaar beginnen we een instructieprogramma zodat jullie weten wat er gaat gebeuren. We zegenen jullie en houden van jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.