Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 10, 2010

SaLuSa, March 10, 2010

Gezien de relatief korte periode die jullie nog hebben voor Ascentie, is het verstandig je huis op orde te brengen. Het maakt het in alle opzichten gemakkelijker voor jullie, en je Gidsen kunnen je directer helpen. Zij zijn vanaf de geboorte bij jullie, je zou kunnen zeggen toegewezen aan jullie, vanwege hun ervaring die precies bij jullie levensplan past. Wetende dat je ten volle dit specifieke leven zou doorleven, willen zij net als jij ervoor zorgen dat je eventueel resterend karma opruimt. In jullie momenten van rust en bespiegeling kunnen jullie ervaren dat je je bewust wordt voor welke lessen je gekomen bent om ze te doorgronden. Het zal voor jullie na de beëindiging van deze cyclus niet langer nodig zijn helemaal hetzelfde te ervaren omdat jullie dan verheven zijn, opgetild, en in staat om volledig in het Licht te leven.

Jullie gehele tijd in de dualiteit draaide om het vinden van jullie weg uit de beperkingen van de lagere dimensie, en om klaar te zijn te ascenderen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Als jullie eerlijk zijn over je tekortkomingen, zal het niet te veel inspanning eisen om ze te overwinnen. Veel hulp wordt jullie gegeven zodra jullie er om vragen en het zou ongebruikelijk zijn als jullie onder deze omstandigheden zouden falen. Wanneer jullie de intentie hebben jezelf te verheffen en je naar Liefde en Licht te bewegen, is er werkelijk geen enkele reden waarom jullie niet volledig succes zouden behalen. Jullie kunnen het zeker en het is een pad dat jullie eerder hebben bewandeld maar simpelweg zijn vergeten toen jullie afdaalden in de dualiteit.

Aardse kwesties zullen geleidelijk steeds minder jullie interesse hebben wanneer jullie je losmaken van de lagere vibraties. Volkomen terecht zal jullie aandacht bij de toekomst van schoonheid en vrede liggen in de hogere trillingen en jullie zullen behulpzaam zijn ze te manifesteren. Het is voor jullie mogelijk de wereld te laten passeren zonder in de problemen ervan betrokken te raken. Wees je bewust van wat er gebeurt maar verbind je er niet mee, tenzij het in jullie belang is. Jullie energieën moeten niet worden verspild maar besteed aan alles wat verheffend is. Er is genoeg wat jullie kunnen doen als je anderen van dienst wil zijn en jullie hoeven niet ver te kijken om een gelegenheid te vinden. Aangezien jullie allemaal Eén zijn, is alle hulp die jullie geven verheffend voor een andere ziel en laat hiermee exponentieel het niveau toenemen van het massabewustzijn. Alles gaat over energie en jullie gedachtekracht kan het op elke manier, die jullie wensen, vorm geven. Wanneer jullie de ladder beklimmen naar de hogere dimensies wordt dit veel directer. Wanneer jullie dit doen, zullen jullie dergelijke vaardigheden ook correct leren te controleren.

Jullie wacht allerlei soorten ontwikkelingen en geleidelijk zullen jullie je realiseren dat de beloofde veranderingen onderweg zijn. Wanneer ze eenmaal beginnen, zijn ze niet meer te stoppen en de Mens zal alert moeten zijn om alles te kunnen volgen wat er gebeurt. Snelheid zal van essentieel belang zijn om enig ongemak voor jullie zo gering mogelijk te houden maar jullie zullen er met jullie gebruikelijke moed en kracht door heen zeilen. Het opkomende licht van de veranderingen zal blijven toenemen totdat het Licht volledig de Aarde verhelderd. Dan zullen jullie de vrede ervaren die zijn gelijke niet kent en die brengt jullie naar het Nieuwe Tijdperk.

De Galactische Federatie is hier niet alleen voor jullie om de veranderingen tot stand te zien komen maar we hebben veel te bieden op het gebied van jullie spirituele vooruitgang. Eeuwenlang zijn jullie verkeerd geïnformeerd over het doel van jullie leven, soms door onwetendheid en soms met opzettelijke bedoelingen. Met bijzondere aandacht zal alles over jullie worden bekend gemaakt om te garanderen dat jullie een helder idee hebben over wat Ascentie inhoudt. Jullie wereldgeschiedenis is om dezelfde redenen vervormd en wanneer die waarheidsgetrouw wordt onthuld, zullen jullie geschokt zijn over hoe jullie zijn gebruikt. Er moet echter gezegd worden dat als jullie collectief naar het toenemen van Licht op Aarde hadden gestreefd, jullie een ander pad hadden kunnen nemen waarmee alles herschreven zou zijn geweest. We bestraffen jullie op geen enkele wijze maar feiten zijn feiten en kunnen niet worden genegeerd. Sommige stonden misschien onwetend hun macht af aan degenen die te gretig waren om jullie alleen voor hun eigen voordeel te regeren. Jullie worden je nu bewust dat ieder van jullie een ziel uit de Bron is en onbeperkte macht heeft. Gebruik het nu wijselijk en jullie zullen invloed uitoefenen in het succesvol tot een einde brengen van deze cyclus.

Jullie wensen te worden zoals wij en dat is inderdaad, zoals goddelijk verordend, jullie bestemming. Wij zijn waar jullie bedoeld zijn te zijn, wanneer jullie je plaats innemen in de 5e dimensie waar jullie in staat zullen zijn volledig jullie Goddelijke Zelf uit te drukken. Velen dienen nu anderen en werken al bewust op het hogere niveau. Er zit binnenin een sterke kracht die jullie motiveert en jullie spirituele expressie naar buiten brengt, in alles wat jullie doen. Jullie zijn een schitterend voorbeeld van wat kan worden bereikt wanneer jullie een goed contact hebben met jullie Hogere Zelf. Zoals we vaak aanbevelen, kan dit worden bereikt door een passende meditatie te vinden die je vrede en harmonie brengt. Jullie profiteren van dergelijke directe communicatie en jullie zullen het heel beslist weten wanneer die verbinding is gemaakt. In dergelijke omstandigheden wordt het ego terzijde geschoven en zal er geen misverstand zijn over de bron ervan.

Onthoud dat iedere ziel op Aarde een pad bereist naar eigen keuze waardoor met behulp van vele benaderingen hetzelfde doel kan worden bereikt. Ze zullen verschillen omdat jullie je op verschillende niveau’s van inzicht bevinden en sommige liggen ver achter op anderen. Er is geen tijdslimiet bij betrokken want jullie ontwikkelen je op een snelheid die bij je past. Maar ieder die wenst te ascenderen zal zich een doel moeten stellen om te garanderen dat hij/zij klaar is voor het einde van de cyclus. Jullie zullen al een goed idee hebben over jullie vooruitzichten op het bereiken van succes maar stop nooit met het proberen je bewustzijn te verhogen. Succes wordt vaak getoond door subtiele veranderingen in de manier waarop jullie je gedragen. Plotseling zal je merken dat je zorg en liefde voor anderen zich tot iedereen uitstrekt omdat je de ziel van binnen herkent als een ziel van Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer ik jullie vraag ons als jullie broers en zussen te beschouwen, is dat omdat onze relatie deel uitmaakt van een grote Galactische familie. Jullie mogen je misschien soms mindere wezens voelen maar dat is verre van de waarheid. Het komt gewoon doordat jullie je alleen hebben gevoeld en afgescheiden van de Bron. Dat was gedeeltelijk nodig zodat jullie intens konden ervaren hoe het zou zijn. Het was echter ook de bedoeling jullie je weg terug te laten vinden en op dit moment in de tijd zijn velen van jullie goed terug op weg naar volledig bewustzijn. Jullie liggen op koers om jullie reis in de dualiteit te voltooien met het afsluiten van deze cyclus. Jullie worden aangemoedigd een beroep op ons te doen als jullie hulp nodig zouden hebben en we zullen met liefde reageren en jullie waar mogelijk, helpen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.