Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 november 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 november 2016

Mike Quinsey

Voor het Amerikaanse volk is de uitslag van hun Presidentsverkiezing een complete verrassing omdat het aan het eind veel spannender was dan werd verwacht en Trump een grote inhaalslag aan sterke steun maakte van degenen die in de laatste dagen hun keuze nog niet hadden bepaald. Geen van beide kandidaten werd eigenlijk geschikt geacht voor een dergelijke belangrijke positie als President van de Verenigde Staten. Echter binnen een periode van ongeveer 3 maanden of misschien zelfs minder zullen er zich waarschijnlijk gebeurtenissen aandienen die al het andere dat tot dan toe is gebeurd zullen overschaduwen. De nieuwe verenigde Staten van Amerika staan klaar om te worden aangekondigd en dat betekent dat wat dat betreft het verkiezingsresultaat niet overeind zal blijven. In de gegeven omstandigheden is het de verwachting dat Trump terug zal treden om daarmee in een nieuwe verkiezing ruimte te maken voor nieuwe kandidaten. In dat geval wordt Paul Ryan beschouwd als de meest waarschijnlijke persoon om te worden aangewezen als de interim President totdat er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden.

Deze gebeurtenissen waren onvermijdelijk en belangrijke veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, aangezien ze reeds in de toekomst geschreven staan en ze zich binnenkort zullen manifesteren. Dit zal voor de hele Mensheid het keerpunt zijn, omdat ze zich op het pad gaat begeven dat haar uit de greep van het Duister zal bevrijden. Het zal de Mensheid in staat stellen om grote stappen vooruit te maken en in dat licht zal er sprake zijn van de introductie van gunstige en welkome veranderingen die lange tijd zijn achtergehouden. Zoveel gebeurtenissen hebben op de kans gewacht om de werkelijke toekomst voor de Aarde en haar inwoners te openbaren.

Dit zijn de eindtijden van de Zonnecyclus die meer dan 25.000 jaar heeft geduurd en tijdens die periode heeft nagenoeg iedereen van jullie vele levens op Aarde geleefd. Jullie zijn hier als veel grootsere zielen uit gekomen in vergelijking met toen jullie aan deze cyclus begonnen. Evolutie is de sleutel tot de ervaringen die jullie hebben gehad, waar lessen vaak worden herhaald om ervoor te zorgen dat ze goed beklijven. Als Zielengroep zijn ze nu geslaagd waar voorheen cycli in mislukking eindigden. Iedere keer betraden die zielen die nog niet klaar waren om te ascenderen weer een cyclus om aan hun ervaringen een vervolg te geven, met zicht op een geleidelijke ontwikkeling en een nieuwe kans om te ascenderen. Er wordt geen druk op hen uitgeoefend en iedere ziel wordt toegestaan zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Echter ze blijven gesteund worden door zielen die om die reden uit de hogere sferen zijn neergedaald. Maar sommigen hiervan komen ook uit andere beschavingen en zijn allemaal vrijwilligers. Dergelijke gevallen zijn gemeengoed onder hen die al reeds zijn geascendeerd.

Wanneer de onthullingen omtrent jullie ware zelf beginnen te worden vrijgegeven, zullen velen dit moeilijk kunnen geloven en zal er sprake zijn van zowel shock als vreugde. Wees er echter van verzekerd dat degenen die het vermogen hebben om waarheid tot stand te brengen, jullie ervan kunnen overtuigen dat het waarheidsgetrouw is. De veranderingen op Aarde zullen jullie profijt opleveren dat er gegarandeerd voor zal zorgen dat de kwaliteit van jullie leven enorm veel groter wordt. Het zal een tijdperk worden waarin jullie de noodzakelijke voordelen zullen ontvangen die zullen zorgen voor een comfortabel bestaansniveau. Eén waar jullie je geen zorgen hoeven te maken over je welzijn omdat de standaard veel hoger zal zijn dan voorheen. Vele oude vormen van transport zullen verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwe vormen, die, wat lucht en aarde betreft, betrouwbaar en niet-vervuilend zijn. Jullie zeeën en watervoorraden zullen eveneens door het gebruik van gevorderde technieken in een mum van tijd worden gereinigd. Genezing zal uiteindelijk worden gedaan door enkel gebruik te maken van geluid en licht, dus wat dat betreft zal er absoluut sprake zijn van een revolutie. Zodoende heeft de toekomst veel in petto dat jullie zal verheugen en ook zal verbazen en jullie zullen de hogere trillingen absorberen en een perfecte gezondheid behouden.

Wanneer je begint te “dromen” van toekomstige voordelen zul je deze ook aantrekken. Hoe meer zielen dat doen, hoe eerder je in staat zult zijn deze te gebruiken. Het is tevens het vermelden waard dat de noodzaak om het grootste deel van je leven te werken uiteindelijk overbodig zal worden, aangezien zoveel van wat je nu nog handmatig doet, door robots uitgevoerd zal worden. Zelfs nu al is hun ontwikkeling behoorlijk vooruitgegaan en voeren ze al kleinere taken uit. Wat in de voorgaande eeuw merendeels science fiction was wordt nu snel jullie realiteit en heeft het vermogen jullie manier van leven zeer snel te veranderen. Wat lange tijd voor jullie is achtergehouden komt nu ook jullie realiteit binnen, en dit zal worden versneld wanneer het Duister, dat het tegenhield, verwijderd is.

Je kunt, als je sneller wilt evolueren, het beste een open mind hebben wanneer nieuwe ideeën en feiten aan je gepresenteerd worden. Iets dat vele mensen aangaat houdt verband met de geboorte van een nieuw familielid, wanneer bekend wordt dat het babylichaam betreden wordt door een geest die, voordat de geboorte plaatsvond, degenen heeft gekozen die zijn ouders zullen worden. Die keuze wordt gemaakt met de overweging welke soort levenservaringen ze wensen te hebben totdat ze volwassen zijn en hun eigen weg kunnen vinden. Er wordt een selectie gemaakt van de lessen die ze willen leren, en soms gaat dit steeds maar door en kunnen ze verschillende keren bij dezelfde ouders incarneren. Niet alles is echter een beproeving en zwaar werk als karma zal tevens goede tijden inhouden, zoals wanneer je leuke dingen ervaart en je dromen waarmaakt. Onthoud ook dat er rekening wordt gehouden met je levensplan, en dat jouw ouderkeuze de meest passende is om jou te geven wat je nodig hebt om te slagen.

Sommige lezers kunnen eraan twijfelen dat ze hun ouders hebben gekozen, aangezien ze een moeilijke jeugd kunnen hebben gehad. Wees ervan verzekerd dat er zelfs onder dergelijke
omstandigheden geen fouten bestaan, en om welke reden je hen ook hebt gekozen, het was allemaal om je die ervaringen te geven die je nodig had. Het kan tevens karma inhouden waarbij je een paar onafgemaakte zaken hebt die opgeruimd dienen te worden. Wanneer je begint te denken in termen van karma zul je ontdekken dat het je helpt een reden te vinden voor je levenservaringen. Ze zijn allemaal waardevol en sommigen zijn, waar het je evolutie betreft, heel belangrijk voor je vooruitgang. Je kunt er niet aan ontsnappen, behalve door je leven voortijdig te beëindigen, maar dit soort actie creëert alleen maar meer problemen voor je. Neem het leven serieus en doe altijd je best, en hopelijk zul je in staat zijn geweest het voor altijd op te ruimen. Sommigen van jullie kunnen eraan twijfelen dat je, omdat je een moeilijke jeugd hebt gehad, je ouders zelf hebt gekozen, maar besef dat het beide kanten op kan werken aangezien ouders mogelijk ook lessen hebben te leren.

Aangezien dit de eindtijden zijn zullen zielen heel druk zijn met het proberen hun trilling te verhogen, en hun kansen om uit de lagere trillingen omhoog te rijzen vergroten. Velen zullen slagen en intuïtief weten wanneer ze zich op het pad naar succes bevinden. Wees zachtmoedig en vriendelijk naar andere zielen en heb begrip voor hun gebrek aan inzicht wanneer ze geen liefde hebben voor andere Menselijke Wezens. Alle zielen vermengen zich op Aarde en allen leren van elkaar, dus let erop wanneer je de controle verliest en als je de reden daarvoor hebt gevonden, zorg er dan voor dat je dat niet weer overkomt.

De zaken bereiken een punt waarop heel gauw belangrijke dingen dienen te gebeuren, aangezien er massale onrust is onder mensen die weinig of geen idee hebben van wat er gaande is. Ze raken snel geïrriteerd en dat is een recept voor zaken die meer uit de hand gaan lopen. Er is begeleiding nodig en voldoende hulp om ze te laten weten dat de toekomst prachtig gaat worden en hun perceptie van het leven zal veranderen, aangezien dat zeer aanvaardbaar zal zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!