Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 4 november 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 4 november 2016

Mike Quinsey

De tijd gaat sneller dan ooit en op Aarde komen de zaken geleidelijk tot een climax waar haar bestemming van koers dient te veranderen. Uit de onzekerheid zal een positieve verandering ontstaan waardoor jullie niet meer zullen twijfelen dat de Mensheid is voorbestemd om ferm het pad naar Ascentie te betreden. Er is nooit van een andere uitkomst sprake geweest aangezien voldoende mensen zich naar het Licht hebben gekeerd en hun trillingen hebben verhoogd. Alles wat minder was dan dat zou hoogstwaarschijnlijk in een abrupt einde van een tijdperk hebben geresulteerd, een tijdperk dat zou worden gezien als een ramp. De enkelingen hebben het mogelijk gemaakt door stevig vast te houden aan hun succes in het verhogen van hun trillingen. Het is nu enkel nog een kwestie van het instandhouden van die positie totdat het bereikte niveau hen in de hogere dimensies brengt. Jullie noemen het Ascentie en een teken van jullie spirituele vooruitgang die jullie uit de lagere trillingen heeft opgeheven. Wees ervan verzekerd dat deze tijd snel dichterbij komt en de gebeurtenissen zullen bevestigen dat dit waar is.

Veel zielen zijn in beweging, maar de tijd die hen in staat stelt om te ascenderen is beperkt. Wanneer de eindtijden echter algemeen kenbaar kunnen worden gemaakt, zullen ze een grote sprong vooruit maken omdat de waarheid omtrent deze bijzondere periode duidelijk wordt. Wanneer de zaken in de openbaarheid kunnen worden gebracht zullen alle zielen de kans hebben om het pad naar Ascentie te volgen, maar sommigen zullen maar weinig interesse tonen en hun pad zal zich op een ander spoor voortzetten. De beslissing over welk pad men neemt is een kwestie van vrijwillige keuze en dit zal goed voor de betreffende ziel zijn. Het zal eveneens invloed hebben op bepaalde partnerschappen en vriendschappen die in de toekomst altijd hernieuwd kunnen worden. Besef dat voordat jullie in je huidige leven incarneerden jullie een overzicht van alle mogelijkheden hebben gekregen en daarom op de hoogte zijn van de te verwachten uitkomst.

Moeder Aarde heeft, terwijl ze zich voorbereidt op Ascentie, taken te vervullen en zal zich inspannen om veranderingen aan de Aarde in gereedheid te brengen. Door sommige veranderingen zal de noodzaak ontstaan dat mensen zich naar veiligere gebieden verplaatsen, en wees ervan verzekerd dat daar waar er sprake is van verlies van levens, dit voorspeld was en dat de betreffende zielen hiervan op de hoogte waren. Het zal onderdeel zijn van hun noodzakelijke ervaring en daarom is er van tevoren mee ingestemd. In werkelijkheid is er niets dat bij toeval gebeurt, alhoewel dat vaak niet zo lijkt. Iedere ziel zal zijn behoeften wat betreft incarnatie van tevoren besproken hebben en van de aard van de zich aandienende uitdagingen op de hoogte zijn. Vooruitgang verloopt daardoor op een ordelijke manier en op een dusdanige manier dat geen ziel te maken krijgt met zaken die hij niet aankan, en het is ook zo dat jullie altijd Gidsen bij je hebben die overzicht hebben over je vooruitgang. Wat jullie vaak toeval noemen wordt in werkelijkheid voor jou gecreëerd om ervoor te zorgen dat je geen kans onbenut laat om je levensplan te volgen.

Onthoud dat jullie krachtige Wezens zijn en jullie zullen, terwijl de trillingen toenemen, ontdekken dat datgene waar je je zinnen op zet, zich op een bepaald moment bijna altijd manifesteert. Sommige gebeurtenissen maken reeds deel uit van je levensplan, maar er is waar het vele zaken betreft nog steeds sprake van vrije wil. Vooropgezet dat het niet tegen je Levensplan indruist, bestaat er alle kans dat je ervaart wat je in gedachten had. Je hebt bijvoorbeeld om in je behoeften te voorzien, eveneens geregeld wie je zult ontmoeten en dat geldt ook voor je vaste partner. Op dezelfde manier geldt dat als er van tevoren besloten is dat een huwelijk niet voor jou is dit ook niet gebeurt. Het is overal en op iedereen van toepassing en betreft gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je precies dat ervaart wat je nodig hebt om een vervolg te geven aan je ontwikkeling.

Terwijl je je onder anderen mengt die eveneens volgens hun Levensplan ervaringen opdoen, herken je niet werkelijk de andere ziel door de uiterlijke verschijning, maar enkel het lichaam dat deze draagt tijdens die bepaalde incarnatie. Je kunt ook niet weten of deze in zijn laatste leven bijvoorbeeld van Koninklijken bloede of een landarbeider is geweest en op die manier kun je in feite nooit weten wie je tegen zou kunnen komen. Maar enkele zielen zijn zich bewust van de aard van hun vorige levens en dat zorgt ervoor dat ze hun tijd, zonder te worden afgeleid, kunnen besteden aan het huidige leven. Ieder Levensplan is speciaal gecreëerd met het oog op jouw behoeften en om ervoor te zorgen dat er aan karmische verantwoordelijkheden tegemoet gekomen wordt. Degenen die dralen kunnen meer uitdagingen gepresenteerd krijgen omdat ze vaak meer karma in te lossen hebben en totdat dit is gebeurd kunnen ze meestal geen grote vorderingen maken.

Moeder Aarde bereidt zich op haar eigen Ascentie voor en omdat ze de Aarde opschoont is verlies van leven soms onvermijdelijk. Dergelijke zielen werken vaak hun eigen karma uit zodat iedereen van deze ervaringen profiteert. Dergelijke gebeurtenissen zullen bij hen die hiervan of van hun eigen doelen geen voorkennis hebben een gevoel van wanhoop boven kunnen brengen. In zulke gevallen zal de reden van de betreffende gebeurtenissen aan hen worden uitgelegd. Jullie ondergaan een periode van enige verstoring omdat de oude energieën worden uitgespeeld, maar die zijn noodzakelijk omdat de veranderingen zich nu aan moeten dienen.

Het Menselijk Ras heeft een lange weg afgelegd sinds jullie voor het eerst voet op Aarde hebben gezet. Jullie hebben de diepten van het duister ervaren, maar jullie hebben de weg hieruit terug kunnen vinden en nu zullen jullie je weer verheffen om Galactische Wezens te worden. Velen van jullie zijn ruimtereizigers geweest en jullie thuis zal aan boord van één van de Ruimteschepen zijn geweest. Jullie hebben door het reizen naar verschillende planeten het avontuur gezocht en gecommuniceerd met de bewoners, maar jullie hebben eveneens een missie en dat is het verspreiden van Licht. Jullie zijn vanwege je ervaringen op Aarde veel, veel grootser geworden en nu in staat om degenen die zich in de eerste fasen van de ontwikkeling bevinden, te helpen.

Dit is de week met hoge verwachtingen van de aankondiging van “Revaluatie”, maar zoals jullie al hebben ervaren lijkt dit altijd maar aan vertragingen onderhevig te zijn. Jullie kunnen echter van één ding zeker zijn en dat is dat het echt is en voor veel mensen leven-veranderende effecten zal hebben. De eerste veranderingen zullen degenen die voorzien worden van enorme tegoeden in staat stellen van start te gaan en ondersteuning te plannen voor degenen met de grootste noden. De omvang van de projecten zal enorm en verreikend zijn. Uiteindelijk zal echter in alle behoeften zijn voorzien en zullen armoede en gebrek verdwijnen. De veranderingen zullen snel gaan en het Nieuwe Tijdperk zal dan echt goed onderweg zijn.

Verlies in alle opwinding niet de realiteit uit het oog, aangezien er nog veel werk moet worden verzet. Het zal niet gemakkelijker worden totdat de laatsten van de illuminati verwijderd zijn, zodat hun invloed de zaken niet langer kan vertragen. Hun tentakels reiken heel ver, maar veel van hun hielenlikkers zullen liever van kamp veranderen dan alles wat ze verkregen hebben verliezen. Vergeving is een prachtige daad die gebroken relaties herstelt en die nodig zal zijn om verloren zielen terug in het Licht te krijgen.

Ondanks alle chaos die er is wordt er achter de schermen veel goed werk verzet m.b.t. de voorbereiding en introductie van vrije-energieapparaten. Wees ervan verzekerd dat vele bronnen nu aan dergelijke projecten werken in landen die ontvankelijk zijn voor het idee deze te introduceren. Vanwege het gebrek aan publiciteit ben je waarschijnlijk niet op de hoogte van zulke ontwikkelingen, maar vergis je niet aangezien alles goed vooruitgaat. Het betekent dat zodra het veilig is dit te doen en het startsein is gegeven er zich vele verrassingen zullen aandienen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!