Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 november 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 november 2016

Mike Quinsey

De Aarde en haar bevolking verkeren in een staat van grote verandering en het voltrekt zich in zo’n mate, dat het bijna onmogelijk is om het bij te houden. Welke kijk je er echter ook op mag hebben, onthoud dat de veranderingen noodzakelijk zijn om de Mensheid in het Nieuwe Tijdperk te brengen. Er zal sprake zijn van veel ontevredenheid aangezien veel mensen alleen het effect zien van wat er gaande is, zonder inzicht te hebben in de werkelijke oorzaak. Het zal chaotisch lijken, maar het "opschudden" van de oude systemen is nodig om veranderingen af te dwingen die noodzakelijk zijn zodat ze opnieuw worden uitgevonden en geschikt zijn voor het Nieuwe Tijdperk. Onthoud dat jullie te zijner tijd het Gouden Tijdperk zullen betreden en dat er veel werk dient te worden verzet om je hierop voor te bereiden. Er is sprake van een "inhaalslag" wat betreft veranderingen die verborgen zijn gehouden en die essentieel zijn om de weg naar de nieuwe wereld te bereiden die jullie in de hogere dimensies zal brengen. Als gevolg daarvan kan er niets van lagere trilling meegaan en zal daarom moeten achter moeten blijven. Dezelfde redenering is van toepassing op alle zielen en er zal een punt worden bereikt waar enkel zij die er klaar voor zijn zich kunnen verheffen.

Velen zullen zich zorgen maken over wat ze moeten doen om vooruit te komen en van ascentie zeker te zijn. Het antwoord hierop is eenvoudig; wanneer je je hogere trilling behoudt en zonder uitzondering liefde naar iedereen verspreidt is er absoluut niets om je zorgen over te maken. Om een sterke eigenzinnige ziel te zijn is het nodig om gecentreerd te blijven wanneer alles om je heen in een staat van verandering verkeert en wanneer de toekomst onzeker lijkt te zijn. Geloof in jezelf en houd vast aan je inzichten en na verloop van tijd zul je de toekomst duidelijker zien worden. De oude energieën zullen langzamerhand verdwijnen en in hun plaats zal een prachtige toekomst ontstaan die vrij is van alle oude problemen. De zielen met een lage trilling zullen zijn verdwenen en met hen hun plannen om jullie levens en toekomstmogelijkheden te beheersen. Het einde van hun heerschappij is onvermijdelijk wanneer eenmaal duidelijk wordt dat, ongeacht wat ze doen, het Nieuwe Tijdperk volledig tot manifestatie komt.

Zoals reeds werd aangegeven zullen de nodige veranderingen tijd kosten, maar als ze eenmaal beginnen en jullie lange wachten voorbij is, zullen jullie blij zijn om deze tijd mee te maken en er in sommige gevallen deel aan te nemen. Het staat vast dat jullie leven zo veel plezieriger zal zijn en al het goede werk dat wordt gedaan zal ten goede komen aan iedereen. Aangezien er een herwaardering van de valuta zal plaatsvinden zal het eveneens bemoedigend zijn om te horen dat welke projecten er ook uitgevoerd worden, ze op een passende manier gefinancierd zullen worden. Wees ervan verzekerd dat die zielen die enorme fondsen voor herontwikkeling en andere menselijke projecten in beheer krijgen, aangewezen zullen worden vanwege hun toewijding en betrouwbaarheid ten behoeve van het grotere goed van de Mensheid.

Het is niet meer dan normaal dat de meeste mensen hopen meer precieze data te horen te krijgen van belangrijke gebeurtenissen die al lange tijd worden voorspeld. Echter vanuit de hogere dimensies waar alles in het nu is, is het vaak moeilijk om dat naar jullie manier van bestaan in de derde dimensie te vertalen. Ook is het onderhevig aan zo veel veranderlijkheid en een grote verscheidenheid aan wegen die bewandeld kunnen worden. Om die reden worden jullie altijd aangemoedigd om je te blijven focussen op dat wat je wenst. Zoals jullie onderhand al zullen weten, is er relatief gezien maar een klein aantal mensen nodig om veranderingen tot stand te brengen. Dus blijf met beide benen op de grond en richt jullie wensen en aspiraties zo hoog mogelijk, en uiteindelijk zullen jullie de vruchten van je vastberadenheid en doorzettingsvermogen kunnen plukken. Jullie zijn het ontvangen van dat waarvan jullie millennialang hebben gedroomd zo dicht genaderd en jullie verdienen dat ook.

Er is niet veel echt nieuws dat jullie bereikt via de normale bronnen die nog steeds in hoge mate worden gecontroleerd. Het internet is echter nog steeds jullie beste bron van informatie, en betrouwbaar nieuws wordt bijna zeker door meer dan één bron gerapporteerd. Desalniettemin is het moeilijk om links te vinden naar al het nieuws, daar sommige nieuwsfeiten te geheim worden geacht voor algemene vrijgave. Jullie zouden desondanks echter in staat moeten zijn een redelijk beeld te krijgen van wat er op de wereld gaande is. Jullie grootste belemmeringen naar de waarheid zijn de valse vlagrapportages die worden uitgebracht om jullie met opzet te verwarren. Wees dus voorzichtig ten aanzien van wat jullie als waar accepteren en als je intuïtief bent kun je waarschijnlijk artikelen of nieuws dat de lagere trillingen draagt, herkennen.

Wees ervan verzekerd dat er veel achter de schermen gebeurt en dat veel zielen toegewijd zijn ervoor te zorgen dat het Licht de strijd tussen de positieve en de negatieve krachten wint. Hoewel het was voorspeld, was de uitkomst nooit zeker en hing deze ervan af of degenen onder jullie van het Licht je deel deden om ervoor te zorgen dat het zich manifesteerde. Jullie worden gefeliciteerd voor het behouden van jullie positie tijdens vele jaren van onzekerheid en het nooit opgeven, ongeacht wat er op Aarde gebeurde. Jullie beloningen zullen vele zijn, met de verzekering dat jullie zullen ascenderen en vreugde zullen beleven aan het opgeheven zijn in de hogere dimensies. Jullie zullen hebben deelgenomen aan de overwinning van het Licht, die nog vele jaren zal worden gevierd. Er is echter nog steeds werk te doen, aangezien het Duister spoedig niet meer in staat zal zijn toekomstige gebeurtenissen te beïnvloeden of te controleren.

Nu de zaken zo goed vooruit zijn gegaan, kunnen Lichtwerkers meer open zijn over hun werk en anderen helpen te begrijpen wat er op Aarde gebeurt. Vellen zullen in verwarring raken en zich zorgen maken over de toekomst en zullen moeten worden gerustgesteld met betrekking tot de uitkomst van de gebeurtenissen die momenteel op Aarde plaatsvinden. De toekomst zal de verwachtingen van de meeste mensen overtreffen, aangezien de veranderingen de samenleving onherkenbaar zullen veranderen in een samenleving die een eenheid vormt en in staat is om in alle behoeften van de mensen te voorzien.

Ondertussen zullen de zaken verder vooruitgaan totdat er een definitieve uitkomst is bereikt, die de Mensheid zal toestaan vooruit te gaan en een begin zal maken met het vestigen van de nieuwe Republiek en het nieuwe Tijdperk. De mensen die dit kunnen brengen zijn al op Aarde en staan helemaal klaar om hun werk uit te voeren. Het zal met kleine stapjes beginnen, maar het zal, wanneer er genoeg fondsen in zijn gestopt, snel verder gaan. Deze zullen komen via GESARA en dan zal er een geweldige sponsoring mogelijk zijn. Het zal één van de eerste ontwikkelingen zijn die zullen worden ingebracht zodra de planning voldoende is voorbereid. Sommige projecten zullen omvangrijk zijn en de meest noodzakelijke behoeften van de mensen dekken.

De naweeën van de verkiezingen in de VS worden nog steeds gevoeld en dienen nog tot rust te komen, ze hebben zoveel mensen uit hun sluimering wakker geschud. Vele onthullingen zijn hiermee aan de oppervlakte gekomen en hebben de activiteiten van het duister blootgelegd. De vraag is, gaan jullie er op antwoorden door het Licht binnen te brengen, of laten jullie je vrijheid verder uithollen. Dit is een tijd voor actie als jullie de bedreigingen van jullie bestaan willen verwijderen. De oppositie tegen hen groeit, en dat is net op tijd, aangezien zij van plan waren één enkele Regering, door hen gecontroleerd, te creëren. De waarheid omtrent hun activiteiten zal echter naar buiten komen en de mensen zullen totaal geschokt zijn door wat ze te weten komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!