Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 10, 2012

SaLuSa, October 10, 2012

Het gaat allemaal van een leien dakje, hoewel er nog moeilijke perioden zullen komen. Die gaan echter snel voorbij en zullen zo weinig mogelijk ongemakken met zich meebrengen. Onze bondgenoten realiseren zich hoe dicht ze bij het bereiken van hun doelen zijn en we zullen ze altijd steunen. De fysieke veranderingen op aarde zijn niet zo catastrofaal gebleken zoals werd geprofeteerd. Sommigen wijzen op de kernramp van Fukushima, maar dat was een operatie onder valse vlag. Hoewel het normaal is dat er aardbevingen plaatsvinden, hebben ze normaal gezien geen serieuze consequenties. Dergelijke gebeurtenissen houden we altijd scherp in de gaten en we minimaliseren de gevolgen.

We zijn nog altijd nauw betrokken bij Disclosure en dit jaar hebben jullie meer bewijs gezien van onze aanwezigheid dan voorheen. Het maakt de weg vrij voor volledige Disclosure, die gepland staat voor het einde van het jaar. Daardoor zal het collectieve bewustzijn dusdanig veranderen dat jullie in het Nieuwe Tijdperk worden gekatapulteerd. We hebben veel met jullie te delen en het zal voor ons allen een spannende tijd worden. De illusies waar jullie in hebben geleefd zullen komen te vervallen. Door de verschillende contacten die we de afgelopen 60 jaar met jullie mensen hebben gehad zijn jullie je steeds meer bewust van ons geworden. Onze aanwezigheid is nu alom bekend en er zijn nog weinig mensen die niet hebben gehoord over onze schepen die de aarde bezoeken.

Wanneer men accepteert dat we in vrede komen om jullie te helpen zullen de laatste obstakels zijn verwijderd. De angstaanjagende afbeeldingen van ons zullen niet langer het gewenste effect hebben en geen kracht meer dragen. We weten al welke wereldleiders kunnen worden vertrouwd en Barack Obama zal de weg wijzen. Hij is een spirituele ziel die wacht op zijn kans om aan zijn echte missie te beginnen. Hij zal de wereld verenigen in vrede en de weg vrijmaken voor onze komst. De twijfelaars zullen spoedig zien dat het waar is wat wij zeggen. Wanneer we jullie eenmaal kunnen toespreken zullen jullie dromen uitkomen. Dualiteit zal tot het verleden behoren en een nieuw leven vol vrede en harmonie zal voor jullie beginnen.

De verwachtingen zullen uitkomen zoals beloofd. Jullie huidige regeringen houden nog vast aan het oude beleid dat ontkent wat jullie al weten en de media volgt nog braaf. Daar komt verandering in zodat de waarheid naar buiten kan komen. Velen houden vast aan hun baan en doen wat ze wordt gezegd. Jullie zouden in staat moeten zijn om je in alle vrijheid uit te kunnen drukken en niet hoeven te verantwoorden aan oneerlijke wetten die jullie de mond snoeren. In de nabije toekomst worden jullie wetten aangepast en worden ongewenste regels geschrapt.

Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn overal op voorbereid. Jullie zullen nauw betrokken raken bij onze gezamenlijke activiteiten en we weten wie we kunnen vragen om te helpen. Wanneer de oude garde is verwijderd kan het werk ongehinderd doorgaan. Verschillende talen vormen voor ons geen belemmering omdat we jullie telepathisch kunnen lezen. Dat is hoe we communiceren met onze eigen mensen. Mettertijd behoort telepathisch contact ook voor jullie tot de mogelijkheden en zal de gesproken taal komen te vervallen. We laten zien dat we jullie vragen al weten en hebben beantwoord voordat jullie ze stellen omdat ze in jullie gedachten worden gevormd.

Jullie worden galactische wezens die niet moe worden omdat jullie in de hogere trillingen zullen leven. Wij kunnen onszelf echter verjongen wanneer we dat wensen. We hebben ook drankjes die dienen als bron van energie, hoewel we ook energie halen uit de omgeving. Met een lichter lichaam hoef je geen zwaar voedsel te nuttigen. We hebben ook fruitdrankjes die erg voedzaam zijn, maar geen alcohol. We zien het als vergif en jullie vinden het niet op ons bestaansniveau. Ook eten we zeker geen dode dieren.

In de hogere dimensies geniet je van een perfecte staat van gezondheid en zul je begrijpen dat je geen drugs of medicijnen nodig hebt. Operaties zijn ook overbodig omdat onze methoden veel geavanceerder zijn dan die van jullie. We gebruiken kleur en geluid om te helen. Dat is veel effectiever en gaat gepaard met veel minder bijwerkingen. Wacht tot de lichtsteden verschijnen op aarde en jullie zullen zelf ervaren wat we hebben omschreven. We zullen onze technologieën met jullie delen en het leven zal enorm gaan verschillen met wat jullie nu gewend zijn.

We zouden liever veel verder zijn geweest dan nu het geval is. Op aarde hebben jullie vaak last van stress vanwege de verplichtingen die aan jullie worden opgedrongen. Dat zal veranderen omdat het niet bestaat in trillingen die vrede en harmonie brengen. Er zijn geen ‘banen’ zoals jullie ze kennen, maar iedereen doet wat hij of zij leuk vindt om bij te dragen aan het grote geheel. Jullie zullen ontdekken dat jullie nog meer vrijheid hebben om te beslissen wat je met je leven wilt doen en vanwege jullie hogere bewustzijnsniveau zullen jullie een verantwoorde keuze maken.

Ik ben SaLuSa en spreek namens alle leden van de Galactische Federatie van Licht als ik jullie een vreugdevolle overgang en een mooie ervaring tijdens het Ascentieproces wens. Het hele universum kijkt mee en stuurt veel liefde om jullie op je reis te helpen. Op den duur zullen jullie je vrienden en familie van ver weer ontmoeten voor een grootse reünie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!