Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 8, 2010

SaLuSa, March 8, 2010

De grootsheid van de veranderingen in jullie Universum geeft de kracht en intelligentie aan achter alle levensvormen. Wanneer jullie ’s nachts omhoog kijken naar jullie hemel, mijmeren jullie misschien over de uitgestrektheid van wat je ziet. Toch is het slechts een klein gedeelte van wat er in werkelijkheid bestaat en alles functioneert in overeenstemming met perfecte Universele Wetten. Zoals jullie zien, is het te ongelooflijk om volledig te kunnen overdenken dat er de Schepper is die Al Dat Is omvat, en dat het zich tot in Oneindigheid uitstrekt. Het kan jullie vergeven worden je klein te voelen en onbetekenend al omvatten jullie toch ook het geheel en zijn jullie goden met eigen rechten. Terwijl het waar is dat jullie bewustzijn heel beperkt is, hebben jullie de potentie naar volledig bewustzijn te groeien. De eerste grote stap zal de grote verheffing zijn die met Ascentie komt. Wanneer jullie eenmaal dit stadium bereiken, zal het verschil heel onthutsend zijn en het zal lijken of jullie al een goddelijk Wezen zijn.

Dierbaren, jullie zijn begrijpelijkerwijs op jullie eigen problemen gericht omdat overleven nog steeds heel erg jullie instinct is. Er zijn zeker bedreigingen om jullie heen en noodzakelijke veranderingen leiden jullie altijd weer verder, maar begrijp dat degenen die voor het plaatsvinden van Ascentie de Aarde verlaten, dit ook gepland hebben te doen. Intuïtief voelen jullie misschien waar je staat in dit soort kwesties maar algemeen gesproken zullen jullie de laatste dagen van de oude dimensie uitzitten als jullie je blik op Ascentie hebben gericht en ernaar toewerken. De grote meerderheid van jullie heeft totaal niets te vrezen en wanneer materiële veranderingen jullie beïnvloeden, onthoud dan dat uiteindelijk alles zal worden goedgemaakt. Het zal inderdaad een glorieuze tijd blijken te zijn wanneer jullie een grote sprong vooruit nemen in de toekomst. Die zal jullie alles brengen wat jullie hart zou kunnen wensen en spiritueel zullen jullie bewuster zijn dan jullie ooit geweest zijn.

Persoonlijk verlies van jullie bezittingen zal tot enig leed leiden en wanneer dit verlies familie of vrienden betreft is het onvermijdelijk een verdrietige aangelegenheid. Jullie zullen ze echter opnieuw ontmoeten omdat zij ook vanuit de hogere sferen kunnen ascenderen. Wanneer jullie in het uiteindelijke Ascentieproces jullie plaats in de hogere dimensie innemen, zullen jullie een andere kijk hebben op eigendom omdat materiële bezittingen niet langer nodig zijn. Jullie creëren precies wat jullie willen en re-creëren het opnieuw, wanneer dit wenselijk is. Dit betekent dat jullie vanuit het geheugen alles kunnen scheppen wat voorheen bestond. Jullie kunnen daarom zaken hun eigen weg op Aarde laten gaan, wetende dat jullie in de praktijk helemaal niets kunnen verliezen. De kwaliteit van jullie leven zal als gevolg van Ascentie honderdvoudig toenemen en jullie zullen door schoonheid en perfectie worden omringd. En jullie zullen, niet op de laatste plaats, Eén zijn met alles en genieten van een gelukkig en bevredigend leven.

Degenen van jullie die het bezoek aan onze vloot herinneren, zullen het erover eens zijn dat ze alle mogelijke comfortabele voortbrengselen bevatten en in sommige gevallen, zoals bij de Grote Moederschepen, op zichzelf staande steden zijn. Zij zijn een voorbeeld van wat jullie kunnen verwachten en het zal een reusachtige sprong voorwaarts in de toekomst zijn. We weten dat jullie voor een dergelijke verheffing klaar zijn omdat jullie heel snel in jullie inzicht zijn gegroeid over wat er van jullie als spiritueel ontwikkelde Wezens wordt verwacht. Het vormt de centrale factor met betrekking tot jullie Ascentie en jullie kunnen het niet anders bereiken dan door van een vergelijkbare Lichttrilling te zijn. De “hemelse’ plaatjes die wij schetsen zijn duidelijk een aantrekkelijke manier van leven en zijn slechts volledig mogelijk wanneer jullie de cyclus van dualiteit hebben voltooid. Jullie huidige vibraties zijn anders niet geschikt om een permanent niveau van creëren te bereiken omdat er voortdurend veranderingen plaatsvinden. Jullie gaan zogezegd, als een weegschaal altijd op en neer, en totdat jullie de duistere energieën overwinnen zal dit zo blijven.

Zie de toekomst met vertrouwen tegemoet want wij vergezellen jullie de hele weg. Het zou jullie een grotere mate van veiligheid moeten geven en zekerheid over het veilig bereiken van jullie doel. Laat ons herhalen dat er niets te vrezen valt, jullie toekomst is absoluut verzekerd- en dat is bij Goddelijk Decreet. Een Universele verordening is aan de hele schepping afgekondigd waarna die reageerde door zich op gereedheid voor te bereiden op de grote verandering naar de hogere dimensies. Jullie moeten geholpen worden en dat is de reden waarom wij hier in groten getale zijn. Jullie kunnen nu zien waarom wij onophoudelijk met onze bondgenoten werken omdat we graag door middel van direct contact met jullie van start gaan. Dat duurt nu niet lang meer maar we zullen ons moment goed uitkiezen wanneer het het meest passend is voor een succesvol open first contact. Alle directe voordelen die jullie verder en uit de nalatenschap van de dualiteit zullen brengen, staan klaar en wachten om heel snel te worden geïmplementeerd. Het is een kwestie van stapsgewijs jullie leefpatroon veranderen zodat het netjes naar een niveau beweegt dat passender is voor de laatste veranderingen.

Geen individu kan worden achtergelaten omdat zoiets niet bestaat, want iedere ziel bepaalt haar eigen pad en is altijd in ontwikkeling. Jullie bewegen je in de richting die past bij jullie behoeften en die voorziet in de benodigde ervaring om ontwikkeling voort te zetten. Het is een heel persoonlijke reis en geen twee zijn gelijk aan elkaar maar jullie zullen normaal gesproken aangetrokken worden tot degenen met een vergelijkbaar bewustzijnsniveau. In dualiteit hoeft dat niet per se het geval te zijn want soms leren jullie meer van het werken met degenen met een lagere vibratie. Zij bieden vaak een grotere uitdaging die jullie belangen dient. We weten dat sommigen van jullie in relaties weinig gemeenschappelijks ervaren maar wees ervan verzekerd dat niets bij toeval gebeurt en dat er een goede reden voor zal zijn. Dualiteit is een taaie dimensie om jullie ware Zelf in te vinden en toch bleven velen van jullie zich verder bewegen richting Licht en Liefde. Het resultaat is dat jullie een sterk karakter hebben verworven en een spiritueel inzicht dat jullie ver zal brengen.

Jullie zijn allemaal op dezelfde reis en het zal jullie goed doen anderen op weg te helpen wanneer zij jullie pad kruizen. Soms is het slechts een korte ontmoeting met een andere ziel vanuit misschien een karmische verbinding maar elke ontmoeting is heel belangrijk en heeft een blijvend effect. Families incarneren herhaaldelijk samen in verschillende rollen om zich als groep te ontwikkelen. Ze worden vaak door hun nauw verweven relaties herkend en hun vermogen om als één geheel door het leven te gaan. Dit is de vrije keuze van de betrokkenen die hun vele levens samen koesteren. Verwijderd van de Aarde voelen jullie je een vrijere ziel en minder geneigd om elke keer met dezelfde zielen te incarneren. Maar als jullie een liefdesband hebben, zoals we in het verleden vaker stelden, zal die altijd blijven en jullie kunnen dergelijke zielen op elk gewenst moment bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en net als alle andere zielen heb ik mijn plaats in de hogere dimensies verdiend. Jullie staan voor dezelfde poort naar vrijheid en de Galactische Federatie zal garanderen dat jullie kans je wordt aangeboden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.