Home > > Mike Quinsey – 9 november 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 november 2018

Mike Quinsey

De illuminati worden nu herkend voor waar ze echt voor staan en ze zijn niet langer in staat het grote publiek of de autoriteiten voortdurend voor de gek te houden. Dit betekent dat er op het pad naar Ascentie nu grotere vorderingen kunnen worden gemaakt. Het helpt mee een einde te maken aan de verwarring die heel lange tijd heeft bestaan en nu is het veel eenvoudiger om diegenen te identificeren die voor het duister werkzaam zijn. Aan deze zielen, die niet verlicht zijn, wordt nog steeds de gelegenheid geboden hun trilling te verhogen en zich naar het Licht te keren. Voor hen die een spirituele openbaring hebben is er veel hulp voorhanden en dit wordt gegeven om een verdere ontwikkeling te stimuleren. Geen enkele ziel wordt onder druk gezet om zich naar het Licht te keren, dit zal alleen gebeuren op basis van vrije wil.

Begrijp echter dat vele zielen hun trilling verhogen door zelf te leren en deze mensen leiden hun leven vaak zonder zich noodzakelijkerwijs te hechten aan een specifieke religie of spirituele groep. Ze zijn in staat eenvoudig de waarheid te accepteren als die aan hen bekend wordt gemaakt en begrijpen het idee dat er in “elke ziel een God huist”. In feite is het meest belangrijke dat een ziel het bestaan van God erkent, zo niet zal dat zijn/haar spirituele groei stagneren. Zoals altijd wordt hulp geboden zodra een ziel voor de waarheid begint te ontwaken. In deze nieuwe cyclus is het gemakkelijker om te evolueren omdat de echte waarheid geleidelijk aan wordt vrijgegeven, omdat zielen wanneer ze zich ontwikkelen er meer open voor staan en zich ervan bewust zijn. De wereld die jullie beginnen achter je te laten staat in scherp contrast met de wereld waarop jullie afstevenen, waar geluk en welzijn de boventoon voeren. Waar negativiteit nagenoeg niet bestaat en waar liefde en zachtmoedigheid door elke ziel worden belichaamd.

De Mensheid heeft koers gezet naar de hogere dimensies en in jullie terminologie zijn deze niet ver weg. Jullie vele vrienden van de hogere niveaus zijn bijzonder gretig om opnieuw openlijk contact met jullie te maken en vanuit hun perspectief bestaat alles in het nu, verder weten ze dat er een grote reünie zal plaatsvinden met prachtige feestelijkheden om jullie prestatie te erkennen. Jullie hebben een lange weg afgelegd vol ervaringen die jullie niet allemaal zelf zouden hebben uitgekozen. Wat er ook bedoeld is om in je levensplan te bereiken, er zijn altijd momenten waarop je begeleiding nodig hebt om ervoor te zorgen dat je de ervaringen opdoet waarmee je op voorhand akkoord bent gegaan en die essentieel zijn om je karma in te lossen. Je Gidsen zullen je met alle waarschijnlijkheid in de juiste richting wijzen en er voor helpen zorgen dat je je karmische verantwoordelijkheden nakomt. Houd in gedachten dat niets toevallig gebeurt, maak dus het beste van deze ervaringen omdat ze je helpen verdere spirituele vooruitgang te boeken.

De nieuwe Aarde, waar velen van jullie naartoe gaan, bestaat al en is klaar voor jullie. Het is alles wat je je kunt voorstellen en nog veel méér, omdat jullie de rust en gelukszaligheid dienen te ervaren om de kracht ervan volledig te begrijpen, niettemin brengt het tederheid en vriendelijkheid naar iedereen. Jullie zullen ontdekken dat het een energie is die je bekend voorkomt omdat het eonen lang geleden een energie is geweest waarin jullie leefden. Jullie hebben de Godheid achtergelaten om je trilling sterk te verlagen om op die manier de lagere trillingen te ervaren en hiervan te leren. Met een dergelijke ervaring achter de rug zijn jullie in staat als mentor te fungeren voor andere zielen die in jullie voetstappen volgen. Het Universum is als een voortreffelijke school die alle denkbare soorten ervaringen aanbiedt en hierdoor ben je in staat verder te groeien terwijl je opnieuw op de evolutionaire ladder omhoog klimt.

De Aarde werd eerder vergeleken met een Rehabilitatiekolonie en in zekere zin klopt dit ook wel, behalve dan dat jullie totale vrije wil bezitten. Onderhand zouden jullie moeten weten dat je handelingen en gedachten het pad creëren dat jullie je toekomst noemen. Het gebeurt allemaal binnen een Meesterplan voor de evolutie van de Mensheid, een beproefd pad dat tot een succesvolle voltooiing leidt. Onderhand zouden jullie je bewust moeten zijn van het feit dat je ervaringen cyclisch van aard zijn en dat je daardoor je eigen toekomst creëert. Zoals je vaak hoort zeggen: “Wie de bal kaatst kan hem terug verwachten” en nu kun je de betekenis ervan begrijpen. Dus wanneer je hoort over misdaden tegen andere mensen, besef dan dat het hoogstwaarschijnlijk om een karmische situatie gaat. Zoals al eerder is gezegd, gebeurt er niets dat van enig belang is bij toeval en het is niet aan jou om de redenen erachter te kennen. Het tijdstip van sterven wordt op een natuurlijke manier bepaald maar kan een karmische reden hebben en soms zal een ziel de Aarde op zeer jonge leeftijd verlaten en toch zijn/haar levensplan hebben voltooid.
Jullie bevinden je nu in een stadium waar vele mensen voldoende geëvolueerd zijn om een punt te hebben bereikt waarop ze de waarheid omtrent het leven op Aarde kunnen begrijpen. Ze zijn in staat hun ervaringen te plannen en zijn zich intuïtief bewust van wat ze nodig hebben om verder te evolueren. Het helpt je de juiste beslissingen in je leven te nemen en onnodige karmische situaties te voorkomen. Besef dat er gewoonlijk vele andere zielen bij betrokken zijn en met jou allemaal dezelfde ervaringen delen. Soms zijn er hele families bij betrokken en helpen ze elkaar samen te evolueren. De waarheid is dat je nooit weet wie je tegenkomt om een rol in jouw evolutie te spelen.

Beoordeel iemand nooit op zijn/haar uiterlijk, aangezien men net als jij alleen maar een rol speelt die in overeenstemming is met de ervaringen die men nodig heeft. Let daarom op wat er op je afkomt en neem alle lessen tot je die ermee verband houden. Mocht je per ongeluk een kans missen om je evolutie vooruit te helpen, wees er dan van verzekerd dat er zich opnieuw een zal aandienen. In deze huidige cyclus zullen Lichtwerkers ontdekken dat er minder karma valt in te lossen en sommigen hebben al succesvol met uitstaand karma afgerekend. Spoedig zullen er omtrent de directe toekomst onthullingen worden gedaan die zeer aanvaardbaar en verheffend zullen zijn. Nu het duister het vermogen om te bepalen wat er gebeurt kwijtraakt is het voor Lichtwerkers mogelijk meer open te zijn over hun werk.

Onthoud dat het in je eigen belang is kalm te blijven in situaties die negatieve energieën voortbrengen. Je wilt niet in negatieve gebeurtenissen worden meegetrokken en wanneer dat rondom je heen aan de orde is, probeer dan het effect ervan te verminderen door een hoge trilling te handhaven. Er zijn niet veel van jullie nodig die positieve energieën afgeven om degenen om je heen te verheffen. Door dit te doen help je bij de handhaving van de algemene niveaus die een meer vreedzame en harmonieuze situatie op Aarde brengen.

Overal wordt de indruk gewekt dat het slechter gaat op Aarde. In werkelijkheid is wat je ziet echter het slechtste van de mensheid dat naar de oppervlakte wordt gebracht. Criminelen kunnen hun activiteiten niet langer verbergen en deze worden onthuld zodat hun daden ingeperkt en voorkomen kunnen worden. Mettertijd zullen jullie de resultaten zien en geleidelijk aan zullen misdaden in aantal steeds minder worden. Het zal wetshandhavers helpen die momenteel onder enorme druk staan.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dat is zeker nodig te midden van zoveel verwarring en onzekerheid. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!