Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 9, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 9, 2012


Wat een reis maken jullie door de dualiteit, en op een dag zullen jullie je elk leven voor de geest kunnen halen dat jullie nader willen onderzoeken. Jullie huidige bewustzijnsniveau is zodanig dat slechts zeer weinig mensen dit op een gecontroleerde wijze kunnen, maar soms hebben jullie geheel onverwacht een korte herinnering. Het kan gebeuren wanneer jullie plaatsen of landen bezoeken die betekenis voor jullie hebben vanuit een vorig leven. Het is soms iets eenvoudigs als een geur of een vertrouwdheid met een bepaalde periode uit jullie geschiedenis. Al jullie ervaringen van al die levens zitten feitelijk nog steeds in jullie onderbewuste herinneringen. Ze komen jullie goed van pas en ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor veel van jullie voorkeuren in kleding en het kan jullie nauwelijks zijn ontgaan hoe stijlen telkens weer terug lijken te komen. Natuurlijk worden jullie door je omgeving en culturele opvoeding beïnvloed en vaak wordt er aanpassing van jullie verwacht door jullie vrienden of collega’s, maar jullie eigen voorkeuren zullen daar doorheen blijven komen.

Jullie zullen weten dat veel Sterrenkinderen de afgelopen tijd jullie Aarde hebben opgeluisterd en als jullie daar naar kijken, geloven jullie vast dat zij non-conformisten zijn. Het zijn vaak sterk individualistische Wezens en in sommige gevallen bezoeken zij ook wel de Aarde voor de eerste keer. Zij zijn gewend zichzelf precies zo uit te drukken als zij zich voelen en overeenkomstig hun persoonlijkheid. Bij sommige komen ze opstandig over maar dat komt alleen door hun vermogen meer te zien en verder te kijken dan een ‘normaal’ mens doet. Zij zijn vrije zielen die niet gewend zijn te worden gehinderd en beperkt door de wijze waarop jullie normaal gesproken doen wat er van jullie wordt verwacht. Zij krijgen daardoor de vrijheid zich volledig uit te drukken en vaak is zelfs de wijsheid van heel jonge zielen veel groter dan gemiddeld het geval is. Zij zouden moeten worden aangemoedigd om zich uit te spreken en er zou naar hun woorden en advies geluisterd moeten worden. Het is de reden waarom zij in deze tijd naar de Aarde zijn gekomen en zij hebben een hoop te bieden als jullie je op Ascentie voorbereiden. Tegelijkertijd is gezegd dat alle kennis binnenin aanwezig is maar niet iedereen heeft het vermogen zich daarop aan te sluiten wanneer zij dat verkiezen.

Het is tijd voor ‘alle hens aan dek’ omdat jullie een periode ingaan waarin veranderingen elkaar in hoog tempo zullen opvolgen. Op Lichtwerkers zal om meerdere redenen een beroep worden gedaan om allerlei taken op zich te nemen waar zij zich gedurende vele levens op hebben voorbereid. Er zullen zielen zijn die het moeilijk vinden te begrijpen wat er gebeurt, wat hen in verwarring kan brengen of zelfs angstig kan maken. Wat jullie kunnen doen is hen geestelijk tot rust te brengen en waar nodig op hun gemak te stellen. Jullie aanwezigheid en kalme benadering zal geruststellend zijn en hun zorgen verlichten. Voor de meeste mensen zal op zeker moment duidelijk worden dat er vanuit de chaos een nieuw tijdperk ontstaat, een dat oplossingen aanreikt en de mensen geeft wat ze willen.

Velen van jullie hebben in een vergelijkbare tijd geleefd zoals tijdens de ondergang en vernietiging van Atlantis. Die herinneringen zitten nog steeds ver weggestopt in jullie onderbewustzijn en kunnen angst oproepen als jullie het gevoel krijgen een nieuwe ramp tegemoet te gaan. Maar deze keer komt er, zoals de meesten van jullie weten, een ander einde zoals goddelijk is verordend. Het doet er niet toe wat er op jullie weg wordt geplaatst, niets zal het plaatsvinden van Ascentie verhinderen. Wij bevestigen opnieuw dat het jullie intentie om te ascenderen is, die jullie er zal brengen want door die beslissing te hebben genomen, worden jullie onmiddellijk geholpen om het te bereiken. Het gaat over het volgen van een pad dat jullie trilling verhoogt zodat jullie klaar zijn als de tijd daar is.

Te weten waar jullie naar streven in het leven gaat jullie zelfverzekerder maken en zal jullie een zekere voldoening geven waardoor jullie, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt, niet van je doel worden afgeleid. De gedachte dat er een einde komt aan jullie tijd in de dualiteit zou jullie een prachtige stimulans moeten geven en het vermogen om standvastig op jullie zelf verkozen pad te blijven. Lichtwerkers worden weldra erkend omdat ze binnenkort nodig zijn bij het helpen overbrengen van kennis over wat er gebeurt en waarom. Als sommige zielen het verwerpen, accepteer het dan als hun keuze en laat hen ervaren waar ze zelf voor hebben gekozen. Het gebeurt allemaal met een bedoeling, en bij het beëindigen van de tijd zoals jullie die kennen, zal het zijn doel hebben gediend. Jullie zijn naar de Aarde gekomen zodat ervaringen in allerlei uitingen of vormen jullie spirituele evolutie konden bevorderen. Maak niet de fout jezelf als ongeschikt voor Ascentie te beoordelen, want hoe jullie leven tot nu toe ook is verlopen, jullie kunnen altijd een nieuwe weg inslaan.

Dierbaren, leven op Aarde valt niet mee maar het is niet bedoeld je te verpletteren. Jullie nemen op je wat je denkt te kunnen hanteren en jullie hebben nog steeds een vrije keus in hoe ver je wilt gaan. Met name dit leven is inderdaad zo belangrijk voor jullie omdat het de mogelijkheid biedt zaken recht te zetten en alle resterende karma op te ruimen. Sommige van jullie hebben dat stadium al bereikt en kunnen zichzelf wijden aan het werken voor het Licht. Als jullie iemand zijn die zich in die zin nog niet helemaal voldaan voelt, zend dan eenvoudigweg de gedachte uit dat je het Licht wenst te dienen op welke manier jouw capaciteiten daar ook in voorzien. Wees ervan overtuigd dat wanneer je dat eenmaal hebt gedaan er op een passend tijdstip gebruik van je zal worden gemaakt, en veel Lichtwerkers zullen betrokken zijn bij de laatste paar maanden voor Ascentie. Zodra we ons openlijk kunnen vertonen en met jullie kunnen samenwerken, zullen er meer dan voldoende activiteiten zijn waar jullie bij kunnen worden gebruikt.

We worden momenteel bezig gehouden met de confrontaties in het Midden-Oosten en ofschoon het op een oorlog dreigt uit te lopen, stellen we opnieuw dat niet wordt toegestaan dat dit gebeurt. De Nieuwe Wereld Orde krijgt de kans niet van een situatie te profiteren die tot zoiets zou kunnen leiden, want wij kunnen in ieder geval wapens ontmantelen als wij dit wensen. Je zou kunnen zeggen dat in deze cyclus alleen al door onze specifieke acties vrede is verklaard en oorlog is beëindigd. Het zou ons verheugen als jullie leiders deze ontwikkeling zouden erkennen en het aan de wereld zouden verkondigen. President Obama is waarschijnlijk de eerste die een belangrijke aankondiging doet waardoor helder zijn plaats als handhaver van vrede wordt aangegeven. Hij is erg zwart gemaakt en veroordeeld voor activiteiten die buiten zijn macht lagen maar dat zal allemaal zeer binnenkort veranderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie allemaal onbeperkte vrede, vreugde en liefde. Jullie zullen van alles in de nabije toekomst genieten en er is geen weg terug naar hoe het was.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.