Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 12, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 12, 2012


De tijd blijft zich steeds verder versnellen terwijl over de toekomst van de mensheid in het Midden-Oosten wordt gevochten. Dat is tenminste hoe het er uit kan zien voor degenen die nog moeten ontwaken en nog niet geïnformeerd zijn. De media wordt helaas nog steeds onderdrukt door de oude benadering die vrijheid van meningsuiting en onderzoekende journalistiek verhindert waardoor de waarheid naar buiten zou komen. Er gebeurt veel dat verteld zou moeten worden zodat jullie een beeld zouden krijgen van wat achter gebeurtenissen zit die een bedreiging vormen voor de wereldvrede. Waarheidsgetrouw rapporteren zou nog beter zijn zodat jullie geest tot rust zou komen in de wetenschap dat, hoewel er pogingen zijn gedaan om een nieuwe Wereldoorlog te beginnen, zij daarin hebben gefaald en dat dit zo blijft.

We willen jullie niet opeens bang maken voor de toekomst terwijl we jullie hebben verzekerd dat alles goed verloopt. Toch willen we jullie wel opnieuw informeren dat onze technologie zodanig is dat we volledige controle hebben over wat er in het Midden-Oosten gebeurt en dat alle confrontaties binnenkort tot stilstand worden gebracht. De autoriteiten zijn geïnformeerd dat we niet toestaan dat nucleaire wapens worden gebruikt en dat we tegen elke vorm van agressie zijn. Het is daarom volstrekt zinloos met oorlogsscenario’s door te blijven gaan en mee te doen met alle aangenomen opstellingen die de situatie verhitten. Ons geduld begint op te raken en als zaken niet verbeteren, zullen we ons gezag gebruiken om alle pogingen een halt toe te roepen die verband houden met oorlogszuchtig handelen.

Wij van de Galactische Federatie zijn hier om erop toe te zien dat zowel jullie als Moeder Aarde veilig op hun bestemming arriveren, wat de voltooiing is van deze cyclus van dualiteit. Hoe eerder de oude garde met kameraden is verwijderd en hun invloed hen is ontnomen, des te sneller wij ons allemaal kunnen concentreren op de benodigde zaken om jullie op het spoor naar Ascentie te krijgen. We houden evengoed nog steeds de verschillende exponentieel toenemende energieën in balans die op de Aarde inwerken en helpen jullie bewustzijnsniveau te verhogen. Jullie hebben nog steeds een hele weg te gaan voordat jullie iets verkrijgen wat in de buurt komt van volledig bewustzijn maar dat komt misschien eerder dan jullie het verwachten. Jullie worden voorbereid om een Galactisch Wezen te worden en jullie plaats bij ons in te nemen, zoals jullie goddelijk recht is.

Wij vinden het heel begrijpelijk dat degenen die wakker zijn geworden voor wat er met het Menselijk Ras gebeurt, nog steeds bezorgd zijn over degenen die nog sluimeren. We willen jullie verzekeren dat iedere ziel voor het einde van dit jaar kennis zal hebben over Ascentie en de mogelijkheid zal hebben zich er wel of niet op voor te bereiden. De tijd begint te dringen maar sommigen zullen nog steeds op tijd zijn omdat ze met dat doel in dit leven zijn gekomen. Dat Dierbaren, is de beslissende factor want velen zijn hier voor de ervaring die hun evolutie zal bevorderen maar zijn niet klaar om een kwantumsprong in bewustzijn te maken. De oplossing is je geen zorgen te maken over beslissingen die door andere zielen zijn gemaakt omdat zij een keuze zullen hebben gemaakt die het beste is voor hen en die voldoet aan hun wensen. Wees ervan overtuigd dat voor iedereen wordt gezorgd en dat God geen onderscheid maakt tussen de ene of de andere ziel en dat allen even geliefd zijn.

Verschillende programma’s die jullie verder gaan brengen zijn gereed om te worden ingevoerd en de voorbereidingen zijn voltooid. Veel hangt af van de regeringswisselingen omdat we natuurlijk mensen nodig hebben die te vertrouwen zijn en jullie kunnen leiden met volledig inzicht in wat er van hen wordt verlangd. Het vertrouwen in jullie aangestelde vertegenwoordigers is zo vaak geschaad door hen die hun beloften niet nakwamen en jullie lieten vallen. Jullie toekomstige leiders zullen omwille van hun wijsheid en spirituele ervaring worden gekozen en zij zullen betrouwbaar en eerlijk zijn. Jullie zijn te vaak voor de gek gehouden door beloften die nooit bedoeld waren om te worden nageleefd, door degenen die liever zichzelf dienden dan anderen.

Als jullie je verder ontwikkelen en je blijven verheffen naar zelfs hogere dimensies, zullen jullie merken dat geen ziel kan liegen of een ander bedriegen zonder dat haar intentie bekend is. Jullie zullen het inderdaad weten door het observeren van de uitstraling van hun aura, die zoveel informatie over die ziel geeft. Zelfs nu hebben jullie mensen die aura’s zien en lezen en dit vertelt heel veel over jullie. Jullie gezondheidstoestand kan bijvoorbeeld worden waargenomen en feitelijk zelfs het begin van ziekte voordat jullie je er werkelijk bewust van zijn. Jullie zijn echt behoorlijk complexe Wezens en jullie tasten over veel aspecten van jezelf in het duister, zoals over jullie astrale lichaam dat jullie gebruiken als jullie het lichaam verlaten. Veel zielen gebruiken dit om hun overleden vrienden en familie te bezoeken maar weinig brengen daarvan een bewuste herinnering mee terug. Onthoud dat jullie een oneindig aantal levens doorleven en dat jullie als ziel altijd van de ene naar de andere vorm zullen bestaan en dat jullie uiteindelijk een puur Wezen van Licht worden.

Het doel van het leven is door middel van ervaring te evolueren en jullie zijn degene die kiezen hoe je dit bereikt. De Aarde is een lastige ervaring maar jullie wisten dit en hier zijn jullie nu, na honderden levens in verschillende beschavingen die jullie bewustzijnsniveaus hebben vergroot. Niets van jullie ervaring gaat ooit verloren en jullie hoeven niet per se de exacte omstandigheden op te roepen. Soms kunnen die het beste worden vergeten en extreme onaangename ervaringen kunnen maar beter uit jullie geheugen worden gewist. Jullie hebben een schat aan ervaringen die jullie en anderen heel goed van pas zal komen, bij wat jullie ook maar kiezen als volgend avontuur te gaan doen. Sommige van jullie zullen zich als Galactisch Wezen bij ons aansluiten en volkomen terecht als onze gelijke.

Onze missie is sterk veranderd vanaf dat we zijn begonnen en jullie pad is nu helderder voor ons en vereist een grotere betrokkenheid bij jullie zaken. Er werd gehoopt dat bij het naderen van de eindtijden de oude garde zou inzien dat hun positie onhoudbaar was en dat ze jullie zonder bemoeienis jullie reis zouden laten afmaken. Dat bleek niet het geval te zijn en zij braken hun belofte om met hun activiteiten te stoppen. Het liet ons geen andere optie over dan toestemming te krijgen om hen te verwijderen en zoals velen van jullie nu te weten komen, is dat van start gegaan. Om hen te verhinderen met hun bemoeienis door te gaan, moesten we hun faciliteiten die voornamelijk ondergronds zijn, vernietigen. Ondertussen houden we onze aandacht bij het Midden-Oosten dat lange tijd de potentie had tot een nieuwe wereldoorlog uit te barsten. We verwachten dat wanneer de verschillende landen de zinloosheid inzien van het negeren van onze eisen om te stoppen, zij hun activiteiten beëindigen en vrede op de Aarde laten neerdalen. Het moet zo zijn omdat het goddelijk is voorgeschreven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben opgetogen dat we zo dicht bij het oplossen van één van jullie belangrijkste wereldwijde problemen zitten die permanente vrede in de weg staan.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.