Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2012


Meer van jullie beginnen te geloven dat de veranderingen substantieel gaan worden en de details zijn er voor wie bereid is ernaar te zoeken. Na diverse teleurstellingen is nu een fase bereikt waarin gebeurtenissen zich zodanig hebben ontwikkeld dat wat er gebeurt niet meer door de oude garde kan worden gestopt of omgekeerd. Hun dagen zijn geteld en zij worden geconfronteerd met de schaamte voor het verlies van hun positie en rijkdom. Vaak zijn beide door steekpenningen en corruptie verkregen, en voor hen vindt het onzegbare plaats. Zij worden niet alleen gedwongen hun positie op te geven maar verliezen ook hun ziekelijk verkregen winsten. Justitie zal naar gelang hun misdaden straffen uitdelen en er zal een waardevolle les worden geleerd. Zij worden niet minder of anders behandeld dan een andere ziel en zullen de schade goedmaken die ze hebben aangericht.

Als jullie terugblikken op jullie leven kan niets worden gemist en niet één ding kan worden verborgen. Alles zal gezien worden en juist worden begrepen met de redenen waarom iets gebeurde, en als het voor helderheid nodig is, zullen jullie aspecten weer opnieuw herbeleven. Dat strekt zich uit tot alle betrokkenen in jullie leven, en natuurlijk zullen zij een vergelijkbare oproep ervaren als de tijd daar is. Als jullie nu geheimen hebben waar jullie je schuldig over voelen, is het beste advies jezelf te vergeven omdat niemand anders dat voor je kan doen. Op die manier vermijden jullie zelfbestraffing hetgeen onnodig is want elke ervaring wordt gezien als het aandragen van een les voor jullie. Ga door met jullie leven en zorg ervoor dat je niet dezelfde fouten herhaalt want je kunt ervan op aan dat je opnieuw op de proef zal worden gesteld. Karma kan worden ingelost in hetzelfde leven als waarin het plaatsvond, al wordt het merendeel normaal gesproken meegenomen om in een toekomstig leven plaats te vinden.

We hebben eerder over een Wet van Genade gesproken die kan worden aangewend om jullie van Karma te verlossen en deze zal vaker in werking treden omdat jullie de eindtijd naderen. Van al jullie levens vertoont jullie huidige leven het meeste instant Karma omdat jullie het niet met je meenemen naar Ascentie. Dus Dierbaren, schenk aandacht aan je ervaringen en als ze voor jullie evolutie zijn, leer dan wat ze je te vertellen hebben. Sommige Lichtwerkers zijn al voorbij het punt waarop hun levens nog lessen voor hen bevatten. Zij staan al met twee benen op de Ascentie tijdslijn, en hebben hun bewustzijnsniveau verhoogd en hun banden met de lagere trillingen doorgesneden. Jullie zullen instinctief weten welke dit zijn en kunnen om hulp vragen als jullie moeite hebben om ze op te ruimen. Jullie twisten vaak met jezelf over het opgeven van iets waar jullie plezier aan beleven, zelfs als het schadelijk is voor jullie fysieke gestel en als het spiritueel onacceptabel is. Verslavingen kunnen moeilijk te beheersen zijn maar als jullie een vastberaden intentie hebben om ze te overwinnen zullen jullie erin slagen.

Het is niet alleen een slecht dieet wat jullie lichaam beschadigt maar ook misstanden die voortkomen uit slechte gewoonten en de negatieve energieën die door slecht taalgebruik en disharmonische muziek worden gecreëerd. De verstoringen die zij veroorzaken kunnen jullie ontvankelijk maken voor ziektes op fysiek en mentaal niveau als jullie ermee doorgaan. Jullie lichaam heeft opmerkelijke helende krachten die het overnemen zodra jullie voor een ander levenspad kiezen. Ascentie komt zo dichtbij en het is raadzaam exact te bepalen wat jullie willen en hoe je het gaat bereiken. De keuze is aan jullie, dus beslis wat je wilt doen en werk ernaar toe.

Geluiden hebben een belangrijke plaats in jullie leven en jullie worden omringd door een kakofonie van verschillende geluiden waarbij sommige niet door jullie zintuiglijke vermogens (bewust) kunnen worden gehoord. Jullie muziekkeuze heeft daarom grote invloed op hoe jullie je voelen. Zuivere geluiden zijn, zoals jullie je vast kunnen voorstellen, heel weldadig en bevatten helende kwaliteiten die daarom om therapeutische redenen worden toegepast. Jullie belangrijkste chakra’s zijn een aantal energiecentra vanaf jullie Basis Chakra tot aan jullie Kruin Chakra en naargelang hun conditie zullen jullie gezond dan wel ziek zijn. Geluid kan hen in balans brengen of ze samen met de daarachter liggende klieren verstoren hetgeen schadelijk is voor jullie gezondheid en welzijn. Geluid is zo krachtig dat het kan vernietigen en zelfs doden en soms wordt het als wapen gebruikt in een oorlog.

In de hogere dimensies bestaan disharmonische geluiden niet en jullie worden daar omringd door energieën die gebalanceerd en prachtig zijn. Zij verheffen jullie zuiverder lichaam en de ziel en het kan als een sensuele ervaring worden beschreven. Vraag een ieder die in de astrale regionen is geweest, bekend onder de naam Zomerland, waar het op lijkt en zij zullen je onveranderlijk vertellen dat je door een vredige en liefdevolle energie wordt omringd. Toch is dat wat jullie de vierde dichtheid noemen en wanneer jullie ascenderen gaan jullie zelfs hoger naar de vijfde dichtheid. Jullie kunnen hierdoor misschien een gevoel krijgen van waar het op moet lijken, en het is daarom geen wonder dat zielen met tegenzin dergelijke niveaus verlaten. Jullie zijn opgewassen tegen de lagere trillingen van de Aarde omdat jullie er aan gewend zijn geraakt, maar in tegenstelling tot de hogere zijn ze zwaar en moeilijk te beheersen. Toch zijn jullie meesters geworden in het werken ermee en ieder van jullie wordt zeer geprezen.

Niet iedereen van de Galactische Federatie heeft de menselijke ervaring doorgemaakt. Wij zijn dan ook uiterst geïnteresseerd in jullie en hoe jullie jezelf aansturen. Het feit dat jullie hulp wordt gegeven, doet geen afbreuk aan jullie fantastische resultaat in het overwinnen van de invloed van de lagere energieën. Jullie zijn krachtige Wezens die gewoon bewijzen hoe handig jullie het duister kunnen hanteren. Zelfs zij zullen zich op een dag verwonderen over jullie verbazingwekkende krachten om alles te overwinnen wat zij jullie hebben opgedrongen. Jullie collectieve ervaringen blijven in de Akasha Kronieken bewaard zodat iedereen ze kan zien en ervan kan leren.

Ascentie zal niet alleen een welkome afwisseling zijn van de uitdagingen in de dualiteit maar houdt een levensverandering in naar een leven dat uiterst lonend en vreugdevol is. Het zal iets zijn wat jullie volkomen natuurlijk oppakken omdat het is wat jullie gewend waren voordat jullie de hogere sferen verlieten. De illusie die jullie op Aarde hebben beleefd, zal voorbij zijn maar niet zonder dat jullie je bewustzijnsniveaus hebben vergroot. Alle ervaringen hebben bijgedragen aan jullie algemene inzicht in de lagere trillingen. Dat betekent niet dat jullie er volledig bewust van moeten zijn, maar alleen van de opgedane lessen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie bevestigen wat jullie op dit moment van een aantal verschillende bronnen leren, dat een grote onderneming goed op weg is om degenen te verwijderen die vooruitgang in de weg staan. Onze activiteiten nemen ook toe in de ondersteuning van onze bondgenoten en onze liefde gaat uit naar jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.