Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 6, 2010

SaLuSa, October 6, 2010

Jullie toenemende verwachting dat grote veranderingen onderweg zijn, brengt de manifestatie ervan dichterbij. Degenen die ze om wat voor reden dan ook tegenwerken, zijn ook actiever in hun pogingen een dergelijke vooruitgang te voorkomen. Het is aan jullie Dierbaren, om dergelijke bronnen te negeren en geef ze in geen geval je energie door middel van angst. Als jullie vertrouwen sterk blijft, zullen jullie weten dat er niets te vrezen is omdat het Licht jullie kracht en bescherming is. De waarheid zal voor zichzelf spreken en stevig overeind blijven wanneer al het andere wegvalt. Als de trilling blijft toenemen, zal de waarheid voor iedereen zichtbaar worden en te begrijpen. De tijd voor bedrog en leugens komt tot een einde en het Licht zal het oppergezag voeren.

Houd in gedachten dat chaos en onrust aan sommige van de grotere gebeurtenissen vooraf kan gaan. Veel van het oude klampt zich vast en moet worden verwijderd. Het is niet altijd mogelijk dit zonder ernstige overlast voor jullie te doen. Al dergelijke gebeurtenissen zullen echter door onze deelname van korte duur zijn. Misschien denken jullie na over het feit dat daardoor fysieke veranderingen op Aarde nergens zo apocalyptisch zijn geweest als sommige hebben voorspeld. Onze bekwaamheden zijn zodanig dat we jullie al hebben verhinderd de Aarde te vernietigen, en dat we de vulkanische activiteit in zijn totaliteit hebben laten afnemen. Verder hebben we de Aarde stabiel en in balans gehouden want soms werd de uitslag ervan wel erg extreem. Ons kernpunt was ervoor te zorgen dat de cyclus eindigt zoals is verordend. Ascentie is veel te belangrijk om door een groep negatieve Wezens met een voorliefde voor het bereiken van mondiale controle voor hun eigen macht, voortijdig te worden afgebroken.

Wij, van de Galactische Federatie, zijn dus klaar om zoals jullie het zouden zeggen, ‘publiek’ te gaan en hebben met een plan ingestemd waar iedereen tevreden over is. Al die tijd hebben we een voorzichtige benadering aangehouden omdat van groot belang was dat werd gezien waar wij voor staan. We zijn er duidelijk over dat onze interventie er een van samen-werking zal zijn en we zullen jullie protocol in acht nemen. We zullen leiding geven omdat de operaties met betrekking tot de Aarde geavanceerde inzichten en kennis vereisen die momenteel buiten jullie vermogen liggen. We zullen echter dergelijke informatie met jullie delen en sommige van jullie uitnodigen een actieve rol te spelen in de maatregelen. We willen dat jullie je snel tot ons kennisniveau verheffen omdat jullie een geest hebben die in staat is geavanceerde technologie te begrijpen. In sommige opzichten heeft het contact met de Greys in de V.S. in het verleden de weg geplaveid voor deze tijd, omdat jullie al een voorsprong is gegeven ten opzichte van sommige landen. Onze kennis zal echter zonder beperkingen vrijelijk worden gegeven, omdat wat we te delen hebben in het voordeel van iedereen is.

Grote tijden komen dichterbij en als jullie het einde van dit jaar naderen, hebben jullie alle reden om eindelijk wat actie te verwachten. Onze bondgenoten hebben al die tijd de verwachte bekendmaking voorbereid en het lijkt bijna klaar om van start te gaan. We zijn net zo opgewonden en opgelucht als jullie over de komende tijd. Het is een lange weg ernaar toe geweest, want duizenden jaren monitoren wij al jullie evolutie en zorgen wij voor Moeder Aarde. Het was werk uit liefde voor de mensheid en een dienstbaarheid in naam van de Schepper. Bij jullie ligt op het moment, om voor de hand liggende redenen, de focus van onze aandacht maar we zijn oproepbaar voor elke beschaving door het hele Universum heen. Ons leven is buitengewoon interessant en de moeite waard, en we hebben zoveel verrassingen ervaren bij het verkennen van de ver weg gelegen gebieden in de Ruimte.

De toekomst is zo stralend voor jullie, en wat een contrast zal het zijn bij wat jullie gewend zijn. Het lijkt een beetje op de hogere astrale dimensies van de Aarde en het is een bevrijding van al het hinderlijke geestdodende werk van het mens-zijn in de 3e dimensie. Jullie hebben nog niet echt een dergelijk niveau van vrijheid, geluk en vreugde ervaren, behalve dan gedurende korte momenten in jullie leven. Kunnen jullie je de verlichting voorstellen als jullie zorgen over hoe te overleven en in je onderhoud en onderdak te voorzien, worden verwijderd? En hoe het is om volledig gezond te zijn en zonder enige beperking, nou Dierbaren, dat is gewoon onderdeel van waar jullie naar uit kunnen kijken in de hogere dimensies. Geen zorgelijke problemen over geld want het is onnodig wanneer in al jullie behoeften kosteloos wordt voorzien. We kunnen met woorden geen recht doen aan wat jullie gaan ervaren maar het woord ‘paradijs’ komt op. Onthoud deze dingen als het moeilijk wordt, omdat het allemaal uiteindelijk de moeite waard zal blijken te zijn.

Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken, dus verspil je energie niet met wereldse zaken van het dagelijks leven. Weet dat de duistere Wezens in hun wanhoop hun laatste poging zullen doen, maar laat het aan je voorbijgaan. De waarheid zal er veilig doorheen komen en bedrog zal worden gezien voor wat het is doordat jullie een verhoogd bewustzijn hebben, en alerter zijn op dergelijke pogingen om jullie voor de gek te houden. Het goede, kwade en lelijke zit nu allemaal op één hoop maar op korte termijn zal er een grote opruiming plaatsvinden van alles wat niet in het Licht kan standhouden. De trillingen versnellen zich en zij kunnen slechts zielen van gelijke trilling met zich meevoeren. Als jullie weten of denken dat je van het Licht bent, zouden jullie je werkelijk geen zorgen moeten maken over dingen van de lagere vibraties. Die zullen te zijner tijd worden omgevormd of uit elkaar vallen, wanneer er een punt wordt bereikt waarop ze zich niet langer kunnen handhaven.

We zijn ons ervan bewust dat beweringen en tegenbeweringen over ons de ronde doen en alles wat we van jullie vragen is je door je intuïtie te laten leiden. Zelfs onze mening of van wie dan ook is in deze kwestie zo belangrijk als informatie die van jullie Hoger Zelf afkomstig is. Ieder van jullie heeft specifieke behoeften en het is maar zelden dat twee van jullie exact hetzelfde punt van inzicht hebben. Accepteer echter alsjeblieft onze boodschappen over Ascentie omdat het een Universeel gebeuren is dat vaststaat, onomkeerbaar is en zal plaatsvinden. De vele paden die ernaar toe leiden, maken geen verschil; allen zullen samen bij Ascentie uitkomen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik heb volledig vertrouwen in jullie dat jullie de juiste actie ondernemen als jullie betrokken raken bij de veranderingen. Wees vriendelijk en welgemanierd als jullie weerstand op jullie pad tegenkomen want sommige zielen kunnen niet bevatten wat er gebeurt. Dat is volstrekt anders voor degenen die al besloten hebben in de lagere vibraties te blijven. Zij zullen neigen te negeren wat er om hen heen gebeurt, en laat hen hun eigen toekomst bepalen. Jullie zijn allemaal, ongeachte jullie intentie, enorm geliefd bij ons omdat we jullie Innerlijk Licht van God zien.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.