Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 4, 2010

SaLuSa, October 4, 2010

Er vindt een plotselinge openstelling plaats van jullie bewustzijnsniveau doordat mensen een meer open geesteshouding krijgen. Het is mede het gevolg van de veranderende omstandigheden die hen antwoorden laat zoeken op de vraag waar alles heengaat. Er is niet een gevoel van naderend onheil, al geloven sommigen dat dit onvermijdelijk is. In plaats daarvan is er een reageren op de hogere vibraties, en een instinctief weten dat er een goddelijke bedoeling is in wat er plaatsvindt. Dat is een zeer mooie ontwikkeling en geeft een zekere mate van stabiliteit aan de Aarde. Het is de voorbereiding op onze komst, en zeer spoedig zal de langverwachte bekendmaking over de erkenning van onze aanwezigheid worden gemaakt. Wanneer dat eenmaal gebeurt, zullen zaken zich gaan versnellen en jullie zullen merken dat je in de meest opwindende tijd leeft.

Feit is dat onze aanwezigheid in het geheel niet ongewoon is, omdat we de Aarde al duizenden jaren lang bezocht hebben. Toen cycli in het verleden tot een einde kwamen, hebben we een sleutelrol gespeeld en we participeerden in die tijd bij zowel Lemuria als Atlantis. Op verschillende momenten hebben we ook groepen mensen van de Aarde afgehaald. Jullie zullen dus begrijpen dat we feitelijk helemaal geen vreemdelingen voor jullie zijn. We zouden volkomen terecht kunnen beweren dat we jullie beter kennen dan jullie jezelf. Dat komt omdat jullie weinig bewuste kennis hebben over jullie verleden. Velen van jullie zijn afkomstig van de laatste grote beschaving Atlantis dat een hoogtepunt bereikte met zeer hoge spirituele niveaus. Vervolgens werd het naar beneden getrokken in de lagere vibraties, wat hun ondergang teweegbracht. Onderbewust weten jullie dit en bij sommigen wordt dat zichtbaar als angst, vanwege wat toen gebeurde en de mogelijkheid dat het opnieuw gebeurt. De eindtijd is nu exact wat ze betekent, omdat de dualiteit bijna zijn tijd erop heeft zitten. De duistere Wezens kunnen hun situatie nog niet accepteren en hun pogingen om door te gaan, falen jammerlijk. Hun tijd is bijna voorbij en we zullen ze met groot genoegen verwijderen zodat ze jullie niet langer in de weg zitten.

Helaas is om verschillende redenen op het gebied van ‘zelf-bemachtiging’ jullie geschiedenis vervalst, en dat is een gebied wat we recht zullen zetten. Jullie hebben het recht jullie ware geschiedenis te kennen, al zal dat pijnlijke herinneringen terugbrengen. Jullie zijn voortdurend misleid geweest, en het splitste mensen zo op dat ze tegenover elkaar kwamen te staan. Chaos vloeide eruit voort, en vrede is slechts een kortstondige zegen geweest. Vreedzaam samenleven is echter jullie recht en zoals jullie recentelijk hebben geleerd, zijn mensen in andere landen in dit opzicht net als jullie. De meeste grote steden zijn al kosmopolitisch, dus het zal relatief gemakkelijk zijn jullie bij elkaar te brengen wanneer de dreigingen van oorlog en terrorisme eenmaal zijn verwijderd. Nieuwe energieën, die van buiten jullie zonnestelsel afkomstig zijn, doordringen de Aarde. Dat zit achter de persoonlijke veranderingen die jullie ervaren en ze worden elke dag krachtiger. Degenen onder jullie die bijzonder gevoelig zijn, zullen weten wat we bedoelen, en in de loop van de tijd zullen meer van jullie een fijngevoelig bewustzijn ontwikkelen. Als dat niet gebeurt, is het goed je af te vragen of de trillingsniveaus aan het stijgen zijn.

Demonstraties en rellen komen frequenter voor omdat mensen een terugkeer naar het verleden afwijzen. Ze worden zich bewust van het bestaande potentieel om een nieuwe start te maken, en hebben geen behoefte enige vorm van compromis te aanvaarden. Voordat zaken uit de hand kunnen gaan lopen, zullen bepaalde gebeurtenissen die bijna plaatsvinden, bijdragen aan het kalmeren van kwesties. De toekomst is gegarandeerd, en wij zullen geleidelijk een grotere rol in jullie leven spelen. We vragen jullie allemaal deel uit te maken van de vredesbeweging, en je niet in te laten met geweld, ongeacht hoezeer jullie hiertoe worden aangezet. Leef naar jullie hoogste idealen en jullie zullen de fout niet ingaan, en door dit te doen, zullen jullie de weg wijzen aan andere mensen.

De Galactische Federatie houdt ondertussen een stevig oogje op de militaire basissen, om ervoor te zorgen dat zij zich niet met het veranderingsproces bemoeien. Zij zullen net als alle gewapende krachten worden omgevormd om vreedzame doelen te dienen. Oorlog heeft in de toekomst absoluut geen plaats en om die reden zal er geen behoefte zijn aan defensieve werkzaamheden. Houd deze dingen in gedachten wanneer jullie midden in een staat van beroering worden geworpen, want het zal jullie door dergelijke perioden heen helpen. Denk in vrede, liefde en schoonheid want zoveel op Aarde is lelijk en door de Mens geplunderd. Respect voor Moeder Aarde moet terugkeren, want er is veel werk te verrichten om de aan haar toegebrachte schade te herstellen. Wij zullen hierin een belangrijke rol spelen omdat onze technologie korte metten zal maken met de meeste problemen. Het is de snelheid van het herstel die jullie zowel zal plezieren als verbazen.

We hebben de Aarde onder controle maar niet in de zin dat we het hebben overgenomen, maar dat we bewust zijn van alles wat plaatsvindt. We handhaven ten alle tijden de balans, maar we moeten een zekere mate van vrije wil werkzaam laten zijn. Desondanks zal het onze positie of jullie toekomst niet beïnvloeden, en laat zaken maar gewoon lopen zoals ze moeten lopen. Jullie individuele vrije wil staat jullie toe te kiezen of je wel of niet doorgaat naar Ascentie, maar onthoud dat de meesten van jullie die beslissing al genomen hebben voordat jullie naar de Aarde kwamen. Gebeurtenissen kunnen ver van te voren worden voorzien, dus het is makkelijk genoeg om jullie daar te plaatsen waar dit het meest gunstige is. Het leven lijkt gecompliceerd maar in werkelijkheid is het heel simpel omdat jullie je altijd op de juiste plaats zullen bevinden. Het is grotendeels hetzelfde met de mensen die in je leven komen, want ook dat is afgesproken en overeengekomen.

Ook wij hebben levensplannen maar wij zijn ons er voortdurend van bewust in onze bewust staat. Houd in gedachten dat wij honderden jaren leven en in die tijd veel kunnen bereiken. Wij hebben ook meer inbreng in wat we doen, doordat we een hoger niveau van inzicht hebben bereikt. In jullie geval moeten beslissingen vaak voor jullie door jullie mentoren worden gemaakt. Het hangt ervan af hoe spiritueel ontwikkeld jullie zijn geworden. De bedoeling van het doorleven van honderden levens is uiteindelijk om een globaal plan te volgen dat tot jullie spirituele evolutie leidt. Het is de enige manier om vooruit te komen en de cyclus van weder-geboorte achter je te laten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we na al deze tijd eindelijk in staat zijn velen van jullie uit te nodigen om ons te vergezellen. Het zal deel uitmaken van jullie Ascentieproces en jullie zullen klaar zijn om zij aan zij met ons te werken. We gaan in ieder geval onze eigen mensen ontmoeten, die contact met ons zijn kwijtgeraakt. Onze aanwezigheid zal hun herinnering aan eerdere levens, toen we Een waren in Liefde en Licht, versneld terugbrengen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.