Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 1, 2010

SaLuSa, October 1, 2010

Er zijn overal om jullie heen meer mensen dan ooit die plotseling merken dat zij het vermogen hebben mediamiek boodschappen te ontvangen. Zoals met alle vaardigheden die plotseling opduiken, kost het tijd om er aan te wennen en de helderheid van de boodschappen hangt af van jullie bewustzijnsniveau. We moedigen jullie zeker aan te volharden in channelen en als dit succesvol is, wordt er contact met jullie gelegd door Wezens die met jullie eigen vibratie resoneren. Het is mogelijk dat de boodschappen die jullie krijgen persoonlijk zijn en voor jullie eigen ontwikkeling, want er wordt niet van iedereen verwacht het openbaar te maken. De boodschappen zouden bijvoorbeeld van je Hoger Zelf kunnen komen, maar in de eerste stadia moet zorgvuldigheid worden betracht om ervoor te zorgen dat jullie geen lagere entiteiten aantrekken. Zoals jullie zouden kunnen verwachten, moet je als je voor zoiets gaat zitten, bescherming om jezelf heen plaatsen. Michael (Mike Quinsey) doet een beroep op Krijgshaftige Engelen die met Aartsengel Michaël werken, en jullie zouden nauwelijks iets beters kunnen doen dan zijn voorbeeld te volgen. Sommige van jullie zullen hun eigen methode ontwikkelen, en wat jullie nodig hebben is jezelf met Licht te omringen en het Gouden Witte Licht is bijvoorbeeld het meest krachtige.

Jullie zullen merken dat jullie paranormale vermogens zich in de loop van de tijd ook ontwikkelen en telepathie zal gewoner worden. Velen van jullie ervaren het vaak zonder te beseffen dat het plaatsvond. Het gebeurt in de vorm van iets weten voordat het is uitgesproken of heeft plaatsgevonden. Jullie noemen het waarschijnlijk intuïtie en dat is de reden waarom we jullie regelmatig adviseren het, waar mogelijk, te gebruiken. Wanneer jullie nieuwe mensen ontmoeten is het een “gevoel” dat als boekdelen tot je spreekt, en het zijn inderdaad eerste indrukken die jullie een heleboel over hen vertellen. Jullie gaan met het uitbreiden van jullie bewustzijnsniveau een “weten” ervaren bij kwesties van spirituele aard, en het zal jullie maatstaf worden wanneer andere informatie aan jullie wordt gepresenteerd. Om je te blijven ontwikkelen hebben jullie een open geest nodig zodat jullie een situatie niet bevoor-oordelen. Op deze manier laten jullie je Gidsen dichterbij komen, en zij weten precies wat jullie op het gebied van spirituele kennis nodig hebben. Jullie hebben eigenlijk geen hulp nodig omdat alles binnenin zit, zelfs als het in jullie onderbewuste geheugen is. Wijzere Wezens kunnen jullie echter de juiste richting wijzen en jullie kunnen het van daaruit oppikken.

Jullie zijn tot nu toe niet aangemoedigd paranormale vermogens te ontwikkelen, en daar was ook echt regelrechte oppositie tegen. Angst stond hier meestal centraal in en vanwege religieuze leringen die het met de Duivel associeerden. De enige duivel die wij zullen erkennen is degene die de Mens heeft gecreëerd door zoveel negativiteit. Hieruit volgt dat waar je in gelooft, echt voor je wordt, dus het is het beste dergelijke creaties geen aandacht te geven. Natuurlijk bestaat er kwaad, maar het slaat nergens op de schuld daarvan aan een of ander occult beest te geven. Negatieve energieën zijn overal, zelfs ingebed in de aarde, en het omvormen daarvan maakt deel uit van het reinigingsproces dat gaande is. Sommige van jullie voeren zo’n prachtig onzelfzuchtig werk uit ten bate van iedereen, en dat wordt hoogst gewaardeerd. Dierbare zielen van Licht incarneren voor dergelijke doeleinden en het wordt hun levenswerk.

De Lichtwerkers doen geweldig werk en velen zijn van hogere dimensies afkomstig, waar zij al naartoe waren geascendeerd. Jullie zouden je daarom zonder hun hulp, al lijkt daar naar buiten toe niet veel bewijs voor te zijn, in een slechtere en hachelijke situatie bevinden. Zij hebben gedurende vele jaren getracht meer Licht naar de Aarde te brengen, en zij slaagden erin de ogen van de mensen voor de waarheid te openen. Jullie moesten verder, en het denkpatroon afwerpen dat gedurende duizenden jaren werd gecreëerd en het oorspronkelijke denken verstikte. De tijd om geleid te worden is voorbij, tenzij jullie geketend willen blijven aan overtuigingen die jullie ontwikkeling tegenhouden. Wij, van de Galactische Federatie, maken deel uit van de onthullingen die jullie ogen voor het bestaan van leven buiten jullie Aarde hebben geopend. De beschavingen die door de Federatie worden vertegenwoordigd, zijn lichtjaren van jullie verwijderd maar leggen toch gemakkelijk contact door hun inter-dimensionale reizen. Het is nog niet zo lang geleden dat dit volstrekt onmogelijk werd geacht, maar nu heeft het idee om ons te ontmoeten jullie inzicht verbreed. Belangrijker is dat bekend begint te worden dat velen van jullie oorspronkelijk van Sterren Naties afkomstig zijn. Jullie denken niet langer over jezelf als zijnde een unieke vorm van leven, of dat jullie Gods enige creatie zijn. Het Universum wemelt van leven en het is als mensachtige herkenbaar, en op zielsniveau zijn jullie allemaal afkomstig van de Bron.

Hoe meer jullie de wonderen om je heen accepteren, des te meer de hand van God gezien zal worden. De Mens kan misschien met genetica en jullie DNA spelen maar terwijl hij een lichaam kan creëren, kan hij en zal hij nooit in staat zijn een ziel te creëren om het tot leven te brengen. Jullie zijn een goddelijke vonk die onveranderbaar is, onverwoestbaar en een oneindig leven heeft. Jullie zijn vanuit de Bron uitgezonden om met wat dan ook, naar eigen keuze ervaringen op te doen, en oorspronkelijk hadden jullie immense kracht om voor jezelf te creëren. Als jullie de weg terug omhoog klimmen door de dimensies, zal het samen met jullie verruimd bewustzijn terugkeren. Jullie moeten echter eerst je reis op Aarde afmaken, en er is nog maar zo weinig tijd. Jullie staan op het punt je in de laatste episode te begeven die een einde zal laten zien van de dualiteit, en alles zoals jullie het nu kennen, zal uiteindelijk veranderen. De nieuwe Aarde komt tevoorschijn, en met Ascentie zullen jullie haar in al haar schoonheid en pracht vergezellen. Het zal echt een paradijs worden dat jullie hemels zouden noemen.

Het wachten heeft lang geduurd maar nu zullen de veranderingen in alle ernst beginnen en een grootse vrede zal zich op Aarde vestigen. Het is waar jullie naar verlangd hebben en vergeefs naar zochten. Het was in feite, terwijl de Illuminatie hun macht behielden, buiten jullie bereik, omdat hun bedoeling exact tegengesteld was door het stimuleren van oorlog en vernietiging. Dit alles zal spoedig met de voltooiing van deze cyclus eindigen, en dan zullen jullie een reusachtige stap zetten op het pad naar Ascentie. Het is daarom niet de tijd om te verslappen of toe te geven aan druk van buiten, want het zal jullie niet lang meer raken. Laat je niet hinderen, wat er ook gebeurt, en blijf vooruit kijken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet dat er meer dan gebruikelijk voorspellingen over ons bestaan, maar dat is te verwachten als mensen de daarmee samenhangende vibratie oppikken. Dit gebeurt vaak wanneer veranderingen nabij zijn, en daardoor zijn de voorspellingen soms gefragmenteerd. Gebruik opnieuw je intuïtie om de meest aannemelijke boodschappen te filteren van de boodschappen die duidelijk vals zijn en bedoeld om te misleiden.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.